Łódzkie tramwaje i autobusy

Tabor autobusowy
Strona główna

Volvo B10L
1998 - 2016

 

Volvo B10L - 3854 na linii 76. Krańcówka Kusocińskiego. Foto: Wojciech Dębski; 22.08.2006 r.

 

Strona w przebudowie
 
 

Stany inwentarzowe

Rok

Stan na koniec roku

Wpisano sztuk

Numery taborowe pojazdów przyjętych na inwentarz

Skreślono sztuk

Numery taborowe pojazdów skreślonych
z inwentarza

1998 20 20

3851 - 3870

   
1999 35 15

3951 - 3965

-  
2000 35 -

 

-  
2001 35 -   -  
2002 35 -   -  
2003 35 -   -  
2004 35 -   -  
2005 35 -   -  
2006 34 -   1

3855

2007 34 -   -  
2008 34 -   -  
2009 34 -   -  

W 2009 r. dokonano zmian numeracji z zakresu 3851 - 3854 na 1851 - 1854, 3856 - 3870 na 1856 - 1870, 3951 - 3965 na 1951 - 1965

2010 34 -   -  
2011 23 -   11

1853, 1856, 1859, 1860, 1864, 1865, 1867, 1869, 1870

2012 17 -   6

1851, 1852, 1955, 1965

2013 15 -   2

1957

2014 12 -   3

1951, 1960, 1962

2015 6 -   6

1861, 1952, 1958, 1959, 1961, 1964

2016 - -   6

1858, 1866, 1868, 1954, 1956, 1963

         

W tabeli nie uwzględniono wozów 1854, 1857, 1862, 1863, 1953, które wkrótce zostaną uzupełnione w odpowiednim roczniku

Tabor autobusowy
Strona główna
 

Strona utworzona 08.10.2006

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.