Łódzkie tramwaje i autobusy

Tabor autobusowy
Strona główna

Volvo 7700A
W eksploatacji od 2007

 

Volvo 7700A - 1750 na linii Z10. Ulica Popiełuszki/Wyszyńskiego. Foto: Wojciech Dębski; 04.10.2014 r.

 

Materiał w opracowaniu
 
 

Stany inwentarzowe

Rok

Stan na koniec roku

Wpisano sztuk

Numery taborowe pojazdów przyjętych na inwentarz

Skreślono sztuk

Numery taborowe pojazdów skreślonych z inwentarza

2007 14 14

3737 - 3750

-  
2008 14 -   -  

W 2009 r. dokonano zmian numeracji z zakresu 3737 - 3750 na 1737 - 1750

2009 14 -   -  
2010 14 -   -  
2011 14 -   -  
2012 14 -   -  
2013 14 -   -  
2014 14 -   -  
2015 14 -   -  
2016          

Tabor autobusowy
Strona główna
 

Strona utworzona 15.07.2016

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.