Łódzkie tramwaje i autobusy

Tabor autobusowy
Strona główna

Volvo 7700A
W eksploatacji od 2007

 

Volvo 7700 - 3703 na linii 74. Krańcówka Huta Jagodnica. Foto: Wojciech Dębski; 01.05.2007 r.

 

Materiał w opracowaniu
 
 

Stany inwentarzowe

Rok

Stan na koniec roku

Wpisano sztuk

Numery taborowe pojazdów przyjętych na inwentarz

Skreślono sztuk

Numery taborowe pojazdów skreślonych z inwentarza

2007 5 5

3701 - 3705

-  
2008 5 -   -  

W 2009 r. dokonano zmian numeracji z zakresu 3701 - 3705 na 1701 - 1705

2009 5 -   -  
2010 5 -   -  
2011 5 -   -  
2012 5 -   -  
2013 5 -   -  
2014 5 -   -  
2015 5 -   -  
2016          

Tabor autobusowy
Strona główna
 

Strona utworzona 15.07.2016

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.