Łódzkie tramwaje i autobusy

Tabor autobusowy
Strona główna

Volvo 7000A
2001 - 2016

 

Volvo 7000A - 3150 na linii 95. Krańcówka Dąbrowa. Foto: Wojciech Dębski; 26.06.2003 r.

 

Materiał w opracowaniu
 
 

 

Volvo 7000A - 3246 na linii 51.
Zgierz, ul. Piłsudskiego.
Foto: Wojciech Dębski; 28.10.2005 r.

 

Volvo 7000A - 3238 na linii 60.
Łódź, krańcówka pl. Dąbrowskiego.
Foto: Wojciech Dębski; 16.03.2007 r.

     

 

Reklamowy Volvo 7000A - 3246 na linii 96.
Łódź, krańcówka Janów.
Foto: Łukasz Stefańczyk; 06.03.2008 r.

 

Volvo 7000A - 1242 na linii 96.
Łódź, ul. Przybyszewskiego.
Foto: Wojciech Dębski; 08.10.2013 r.

     

Stany inwentarzowe

Rok

Stan na koniec roku

Wpisano sztuk

Numery taborowe pojazdów przyjętych na inwentarz

Skreślono sztuk

Numery taborowe pojazdów skreślonych
z inwentarza

2001 2 2

3149, 3150

-  
2002 16 14

3237 - 3250

-  
2003 16 -   -  
2004 16 -   -  
2005 16 -   -  
2006 16 -   -  
2007 16 -   -  
2008 16 -   -  

W 2009 r. dokonano zmian numeracji: 3149->1149, 3150->1150 oraz z zakresu 3237 - 3250 na 1237 - 1250

2009 16 -   -  
2010 14 -   2

1239, 1249

2011 13 -   1

1247

2012 13 -   -  
2013 12 -   1

1248

2014 11 -   1

1150

2015 4 -   7

1238, 1241, 1243, 1244, 1245, 1246, 1250

2016       4

1149, 1237, 1240, 1242

Tabor autobusowy
Strona główna
 

Strona utworzona 15.07.2016

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.