Łódzkie tramwaje i autobusy

Tabor tramwajowy
Strona główna

Tabor techniczny na bazie wagonów silnikowych
numery 50 - 2020
 

 

Wagony skatalogowane według pierwotnych numerów taborowych (od najniższego do najwyższego). W nawiasie podano numery kolejne.

50
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
"Koblencja"
Producent: brak danych
Rok budowy: brak danych
Przebudowany z liniowego nr: 50 w Koblencji
Początek eksploatacji: [04.1942]
Koniec eksploatacji: brak danych
UWAGI: wagon letni sprowadzony z Koblencji. W Łodzi wykorzystywany głównie w okresie okupacji jako ciągnik dla wagonów towarowych. Po wojnie nadwozie rozebrano, a podwozie wykorzystano do budowy jednego z wagonów technicznych.
 
   

Wagon z Koblencji nr 50.
Łódź, zajezdnia ul. Tramwajowa.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; 04.1942 r.

   
51
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
"Koblencja"
Producent: brak danych
Rok budowy: brak danych
Przebudowany z liniowego nr: 51 w Koblencji
Początek eksploatacji: [12.1941]
Koniec eksploatacji: brak danych
UWAGI: wagon letni sprowadzony z Koblencji. W Łodzi wykorzystywany głównie w okresie okupacji jako ciągnik dla wagonów towarowych. Po wojnie nadwozie rozebrano, a podwozie wykorzystano do budowy jednego z wagonów technicznych.
 
52
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
"Koblencja"
Producent: brak danych
Rok budowy: brak danych
Przebudowany z liniowego nr: 52 w Koblencji
Początek eksploatacji: [01.1942]
Koniec eksploatacji: brak danych
UWAGI: wagon letni sprowadzony z Koblencji. W Łodzi wykorzystywany głównie w okresie okupacji jako ciągnik dla wagonów towarowych. Po wojnie nadwozie rozebrano, a podwozie wykorzystano do budowy jednego z wagonów technicznych.
 
54
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
"Koblencja"
Producent: brak danych
Rok budowy: brak danych
Przebudowany z liniowego nr: 54 w Koblencji
Początek eksploatacji: [03.1942]
Koniec eksploatacji: brak danych
UWAGI: wagon letni sprowadzony z Koblencji. W Łodzi wykorzystywany głównie w okresie okupacji jako ciągnik dla wagonów towarowych. Po wojnie nadwozie rozebrano, a podwozie wykorzystano do budowy jednego z wagonów technicznych.
 
   

Wagon z Koblencji nr 54 + wózki towarowe.
Łódź, ul. Łagiewnicka.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; ok. 1943 r.

   
201
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
"Koblencja"
Producent: brak danych
Rok budowy: brak danych
Przebudowany z liniowego nr: 56 w Koblencji
Początek eksploatacji: [11.1941]
Koniec eksploatacji: [01.1949]
UWAGI: wagon letni sprowadzony z Koblencji. W Łodzi wykorzystywany głównie w okresie okupacji jako ciągnik do przewozu osób w getcie. Po wojnie nadwozie rozebrano, a podwozie wykorzystano do budowy jednego z wagonów technicznych.
 
211
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
"Wiedeń"
Producent: brak danych
Rok budowy: brak danych
Przebudowany z liniowego nr: brak danych
Początek eksploatacji: [06.1942]
Koniec eksploatacji: [04.05.1951]
UWAGI:
 
212
Przeznaczenie: brak danych
Typ:
"Wiedeń"
Producent: brak danych
Rok budowy: brak danych
Przebudowany z liniowego nr: brak danych
Początek eksploatacji: [06.1942]
Koniec eksploatacji: 22.05.1945
UWAGI:
 
213
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
"Wiedeń"
Producent: brak danych
Rok budowy: brak danych
Przebudowany z liniowego nr: brak danych
Początek eksploatacji: [06.1942]
Koniec eksploatacji: brak danych
UWAGI:
 
1001 (2001)
Przeznaczenie: transportowy, spawalniczy, szlifierka
Typ:
KEŁ II
Producent: keł
Rok budowy: (1923)
Przebudowany z liniowego nr:
Początek eksploatacji: 1923
Koniec eksploatacji: 28.02.1974
UWAGI: wagon zbudowany od podstaw w warsztatach Kolei Elektrycznej Łódzkiej (KEŁ). Wykorzystywany do przewozu sprzętu. Od [2.07.1951], po przebudowie na spawalniczy i szlifierkę torową, eksploatowany z numerem 2001.

 
 

Wagon techniczny KEŁ II - 1001 z doczepami.
Łódź, ul. Narutowicza przy Tramwajowej.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; ok. 1943 r.

 

Wagon techniczny KEŁ II - 2001.
Łódź, zajezdnia ul. Tramwajowa.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; ok. 1953 r.

     
1002 (2002)
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
KEŁ I
Producent: KEŁ
Rok budowy: (1923)
Przebudowany z liniowego nr:
Początek eksploatacji: 1923
Koniec eksploatacji: 31.10.1974
UWAGI: wagon zbudowany od podstaw w warsztatach Kolei Elektrycznej Łódzkiej (KEŁ). Wykorzystywany do przewozu sprzętu. Od [10.11.1950] po przebudowie eksploatowany z numerem 2002.


 
   

Wagon techniczny KEŁ I - 1002 z doczepami.
Łódź, ul. Narutowicza przy Tramwajowej.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; ok. 1943 r.

   
1003 (2003)
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
KEŁ I
Producent: KEŁ
Rok budowy: (1924)
Przebudowany z liniowego nr:
Początek eksploatacji: 1924
Koniec eksploatacji: 27.03.1970
UWAGI: wagon zbudowany od podstaw w warsztatach Kolei Elektrycznej Łódzkiej (KEŁ). Wykorzystywany do przewozu sprzętu. Od [25.06.1951] po przebudowie eksploatowany z numerem 2003.


 
   

Wagon techniczny KEŁ I - 1003 z doczepą "Ryską".
Łódź, skrzyżowanie pl. Dąbrowskiego/Jaracza.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; ok. 1943 r.

   
1004 (2004)
Przeznaczenie: do czyszczenia szyn
Typ:
Schörling
Producent: brak danych
Rok budowy: (1928)
Przebudowany z liniowego nr:
Początek eksploatacji: 1928
Koniec eksploatacji: 31.12.1976
UWAGI: od [24.04.1951] w eksploatacji z numerem 2004. W latach 60. XX wieku przebudowano nadwozie wagonu. 
 

Wagon techniczny Schörling - 1004.
Łódź
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; około 1941 r.

 

Wagon techniczny Schörling - 2004 po modernizacji.
Łódź, zajezdnia ul. Tramwajowa.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; lata 60. XX w.

1005 (2005)
Przeznaczenie: pług
Typ:
AEG
Producent: Breslauer Waggonfabrik
Rok budowy: brak danych
Przebudowany z liniowego nr:
Początek eksploatacji: 1902
Koniec eksploatacji: 23.12.1954
UWAGI: wagon popularnie nazywany bykiem. Skreślony z inwentarza z numerem 2005. 
   

Wagon techniczny AEG "Byk"
Łódź, zajezdnia ul. Tramwajowa.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; początek XX w.

   
1006
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
Bergmann
Producent: brak danych
Rok budowy: 1941?
Przebudowany z liniowego nr:
Początek eksploatacji: 30.07.1942
Koniec eksploatacji: [01.1949]
UWAGI:
 

1007 (2007)
Przeznaczenie: spawalniczy
Typ:
Graz
Producent: brak danych
Rok budowy: brak danych
Przebudowany z liniowego nr: 2 (w Grazu)
Początek eksploatacji: 1.10.1942
Koniec eksploatacji: [1.11.1956]
UWAGI: skreślony z inwentarza z numerem 2007.
 

1008 (2008)
Przeznaczenie: sieciowy
Typ:
Graz
Producent:
Grazer Maschinen- und Waggonbau-Aktiengesellschaft - Johann Weitzer
Rok budowy: 1898
Przebudowany z liniowego nr: 6 (w Grazu)
Początek eksploatacji: 1943/1948
Koniec eksploatacji: 30.09.1975
UWAGI: wagon zbudowany w warsztatach MPK na podwoziu wagonu z Grazu. Od [15.06.1951] zmiana numeru na 2008.
 

 

Techniczny Graz - 2008.
Łódź, montaż sieci trakcyjnej na ul. Bratysławskiej.
Foto: ze zbiorów Wojciecha Dębskiego; 1955 r.

 

Techniczny 5N1 - 2013 i Graz - 2008.
Łódź, Zakład Remontu Taboru, ul. Tramwajowa.
Foto: ze zbiorów Jerzego Wojtowicza; 1975 r.

1009
Przeznaczenie: roboczy
Typ:
Herbrand U107c
Producent: Waggonfabrik AG vormals P. Herbrand & Comp. Köln-Ehrenfeld.
Rok budowy: 1911
Przebudowany z liniowego nr: 100
Początek eksploatacji: 20.06.1944
Koniec eksploatacji: 11.05.1946
UWAGI: od 11.05.1946 przywrócony do ruchu liniowego z numerem 105. 

2000
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
Lilpop II
Producent: Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych
"Lilpop, Rau & Lowenstein" SA, Warszawa
Rok budowy: 1929
Przebudowany z liniowego nr: 2
Początek eksploatacji: 1.07.1963
Koniec eksploatacji: 31.10.1974
UWAGI: wagon fizycznie zlikwidowany
 
   

Techniczny Lilpop II - 2000 + platforma.
Łódź, ul. Nowomiejska przy Północnej.
Foto: Sigurd Hilkenbach, ze zbiorów Łukasza Stefańczyka; 25.08.1971 r.

   
2000
Przeznaczenie: roboczy
Typ:
2N1
Producent: Stocznia Gdańsk
Rok budowy: 1950
Przebudowany z liniowego nr: 181
Początek eksploatacji: 16.04.1975?
Koniec eksploatacji: 1980?
UWAGI: wagon fizycznie zlikwidowany
 
 
2000 (32000)
Przeznaczenie: transportowy, platforma
Typ:
2N2
Producent: "Konstal" Chorzów
Rok budowy: 1954
Przebudowany z liniowego nr: 114
Początek eksploatacji: 11.07.1980?
Koniec eksploatacji:
UWAGI:
 
 
   

Techniczny 5N1 - 12092 i 2N2 - 32000
Łódź, zajezdnia ul. Telefoniczna.
Foto: Wojciech Dębski; 22.04.1996 r.

   
 
2001 (92001, 103)
Przeznaczenie: transportowy, platforma
Typ:
5N1
Producent: "Konstal" Chorzów
Rok budowy: 1961
Przebudowany z liniowego nr: 50 (ex 300)
Początek eksploatacji: 27.09.1979?
Koniec eksploatacji:
UWAGI: wagon stacjonuje w zajezdni Brus
 
 

Rysunek orientacyjny wagonu technicznego 5N - 2001

 
 

Techniczny 5N1 - 92001
Łódź, zajezdnia Brus.
Foto: Thomas Meyer; 1989 r.

 

Techniczny 5N1 - 92001
Łódź, Zakład Torów i Sieci, ul. Dąbrowskiego.
Foto: Wojciech Dębski; 04.2000 r.

     
   

Techniczny 5N1 - 103
Łódź, zajezdnia Brus.
Foto: Wojciech Dębski; 15.12.2007 r.

 

 

 
2002 (2027)
Przeznaczenie: narzędziowy
Typ:
2N1
Producent: Stocznia Gdańsk
Rok budowy: 1951
Przebudowany z liniowego nr: 219
Początek eksploatacji: 16.10.1974
Koniec eksploatacji:
UWAGI: około 1980 r. przenumerowany na 2027
 
 
2002 (92002)
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
5N1
Producent: "Konstal" Chorzów
Rok budowy: 1962
Przebudowany z liniowego nr: 186 (ex 386)
Początek eksploatacji: 17.06.1980
Koniec eksploatacji: 19.05.1989?
UWAGI: wagon stacjonował z Zakładzie Torów i Sieci. Fizycznie zlikwidowany
 
 
2003 (92003)
Przeznaczenie: szlifierka torowa
Typ:
2N1
Producent: Stocznia Gdańsk
Rok budowy: 1951
Przebudowany z liniowego nr: 14 (Bielsko-Biała)
Początek eksploatacji: 24.04.1971
Koniec eksploatacji:
UWAGI:
 
 
 

Techniczny 2N1 - 2003
Łódź, Zakład Torów i Sieci, ul. Dąbrowskiego.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; 1971 r.

 

Techniczny 2N1 - 92003
Łódź, Zakład Torów i Sieci, ul. Dąbrowskiego.
Foto: Wojciech Dębski; 04.2000 r.

     

   

Techniczny 2N1 - 92003 krótko przed likwidacją.
Łódź, zajezdnia Helenówek.
Foto: Wojciech Dębski; 7.11.2012 r.

 

 

 
2004 (92004)
Przeznaczenie: transportowy, platforma, opryskiwacz
Typ:
2N2
Producent: "Konstal" Chorzów
Rok budowy: 1953
Przebudowany z liniowego nr: 187 (ex 287)
Początek eksploatacji: 4.08.1980
Koniec eksploatacji:
UWAGI:
 
 
   

Techniczny 2N1 - 92004 i 5N1 - 109.
Łódź, ul. Limanowskiego przy Hipotecznej.
Foto: Wojciech Dębski; 1.10.2006 r.

   
 
2006
Przeznaczenie: pług
Typ:
Lilpop II
Producent: Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych
"Lilpop, Rau & Lowenstein" SA, Warszawa
Rok budowy: 1929
Przebudowany z liniowego nr: 48
Początek eksploatacji: 15.02.1974
Koniec eksploatacji: 31.12.1976
UWAGI: wagon w 1976 r. odstawiony na historyczny. W 19.. przebudowany na historyczny nr 10.

 
 
2006 (92006)
Przeznaczenie: transportowy, platforma
Typ:
2N2
Producent: "Konstal" Chorzów
Rok budowy: 1953
Przebudowany z liniowego nr: 276
Początek eksploatacji: 21.11.1980?
Koniec eksploatacji:
UWAGI:
 
 
 

Techniczny 2N2 - 2006
Pabianice, ul. Warszawska.
Foto: Jiří Boháček; 1981 lub 1982 r.

 

Techniczny 2N2 - 92006
Łódź, Zakład Torów i Sieci, ul. Dąbrowskiego.
Foto: Wojciech Dębski; 04.2000 r.

 
2007
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
Lilpop II
Producent: Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych
"Lilpop, Rau & Lowenstein" SA, Warszawa
Rok budowy: 1929
Przebudowany z liniowego nr: 4
Początek eksploatacji: 1.07.1963
Koniec eksploatacji: 31.10.1974
UWAGI: sprzedany 25.10.1974 r.

 
 
2007 (92007)
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
2N1
Producent: Stocznia Gdańsk
Rok budowy: 1950
Przebudowany z liniowego nr: 209
Początek eksploatacji: 31.08.1974
Koniec eksploatacji: 1989?
UWAGI: 
 

Rysunek orientacyjny wagonu technicznego 2N1 - 2007

 
2008 (92008, 2008, 109)
Przeznaczenie: wieżowy, sieciowy
Typ:
5N1
Producent: "Konstal" Chorzów
Rok budowy: 1959
Przebudowany z liniowego nr: 33
Początek eksploatacji: 12.05.1977
Koniec eksploatacji:
UWAGI:
 
 
 

Techniczny 5N1 - 2008
Łódź, zajezdnia Helenówek.
Foto: Wojciech Dębski; 22.04.1996 r.

 

Techniczny 5N1 - 109
Łódź, zajezdnia Brus.
Foto: Wojciech Dębski; 21.09.2016 r.

 
2009
Przeznaczenie: transportowy, platforma
Typ:
GE58
Producent: MPK-Łódź
Rok budowy: 1951
Przebudowany z liniowego nr:
Początek eksploatacji: 28.04.1951
Koniec eksploatacji: 31.01.1973
UWAGI: wagon zbudowany w warsztatach MPK-Łódź na podwoziu wagonu z Koblencji. Popularnie nazywany wagonem Franka. Po wycofaniu z eksploatacji nadwozie przez wiele lat stało na poligonie wojskowym na Brusie.

 

 

 

Techniczny GE58 - 2009
Łódź, zajezdnia Tramwajowa.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; 1951 r.

 

Techniczny GE58 - 2009
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; II połowa lat 50. XX w.
 

 
2009 (12009)
Przeznaczenie: transportowy, platforma
Typ:
2N1
Producent: Stocznia Gdańsk
Rok budowy: 1951
Przebudowany z liniowego nr: 211
Początek eksploatacji: 11.03.1973?
Koniec eksploatacji: 1995?
UWAGI: wagon fizycznie zlikwidowany.
 
 
   

Wycofany z eksploatacji techniczny 2N1 - 12009
Łódź, zajezdnia ul. Telefoniczna.
Foto: Wojciech Dębski; 22.04.1996 r.

   
 
2010
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
brak danych
Producent: brak danych
Rok budowy: brak danych
Przebudowany z liniowego nr:
Początek eksploatacji: [1.11.1956]
Koniec eksploatacji: 28.12.1957
UWAGI:
 
 
2010
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
Lilpop II
Producent: Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych
"Lilpop, Rau & Lowenstein" SA, Warszawa
Rok budowy: 1929
Przebudowany z liniowego nr: 3
Początek eksploatacji: 1.07.1963
Koniec eksploatacji: 31.10.1974
UWAGI: sprzedany 9.12.1974 r.

 
 
2010 (92010)
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
2N1
Producent: Stocznia Gdańsk
Rok budowy: 1950
Przebudowany z liniowego nr: 206
Początek eksploatacji: 19.06.1974
Koniec eksploatacji:
UWAGI:
 
 
2011
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
U107c
Producent: MPK-Łódź
Rok budowy: 1956?
Przebudowany z liniowego nr:
Początek eksploatacji: 1.11.1956
Koniec eksploatacji: 28.02.1973
UWAGI: wagon zbudowano od podstaw w warsztatach MPK-Łódź na podwoziu wagonu z Koblencji. Wagon wyposażono w dwa silniki typu U107c.


 

 
 

Techniczny U107c - 2011.
Łódź, pl. Niepodległości.
Foto: Sigurd Hilkenbach, ze zbiorów Łukasza Stefańczyka; 25.08.1971 r.

 

Techniczny U107c - 2011.
Łódź, pl. Niepodległości.
Foto: Sigurd Hilkenbach, ze zbiorów Łukasza Stefańczyka; 25.08.1971 r.

 
2011 (12011)
Przeznaczenie: transportowy, holownik akumulatorowy
Typ:
2N2
Producent: "Konstal" Chorzów
Rok budowy: 1953
Przebudowany z liniowego nr: 286
Początek eksploatacji: 23.08.1974?
Koniec eksploatacji:
UWAGI:
 
 
 

Techniczny 2N2 - 12011
Łódź, zajezdnia ul. Telefoniczna.
Foto: Wojciech Dębski; 25.02.1995 r.

 

Techniczny 2N2 - 12011
Łódź, zajezdnia ul. Telefoniczna.
Foto: Wojciech Dębski; 31.12.2014 r.

 
2012
Przeznaczenie: sieciowy
Typ:
U107c
Producent: MPK-Łódź
Rok budowy: 1952
Przebudowany z liniowego nr:
Początek eksploatacji: 26.09.1952
Koniec eksploatacji: 27.03.1970
UWAGI:
 
 
 
 

Techniczny U107c - 2012.
Łódź, zajezdnia ul. Tramwajowa.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; 1952 r.

 

Techniczny U107c - 2012.
Łódź, budowa trasy tramwajowej na Retkinię.
Foto: ze zbiorów Wojciecha Dębskiego; 1955 r.

 
2012
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
2N1
Producent: Stocznia Gdańsk
Rok budowy: 1950
Przebudowany z liniowego nr: 187
Początek eksploatacji: 1973?
Koniec eksploatacji: 1977?
UWAGI:
 
 
   

Wagon techniczny 2N1 - 2012.
Łódź, Zakład Remontu Taboru, ul. Tramwajowa.
Foto: ze zbiorów Jerzego Wojtowicza; ok. 1973 r.

   
 
2012 (72012)
Przeznaczenie: transportowy, holownik
Typ:
2N2
Producent: "Konstal" Chorzów
Rok budowy: 1953
Przebudowany z liniowego nr: 282
Początek eksploatacji: 29.09.1977?
Koniec eksploatacji:
UWAGI: wagon przeznaczony do transportu. Przez wiele lat wykorzystywano go w Zakłądzie Remontu Taboru do holowania i przetaczania wagonów. W dniu 20.12.2013 r. ustawiony został jako pomnik na pl. Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim.


 
 
 

Techniczny 2N2 - 72012
Łódź, Zakład Techniki, ul. Zakład Techniki.
Foto: Wojciech Dębski; 12.1995 r.

 

Techniczny 2N2 - 72012
Łódź, Zakład Techniki, ul. Zakład Techniki.
Foto: Wojciech Dębski; 30.12.2011 r.

 
2013
Przeznaczenie: sieciowy
Typ:
Herbrand U107c
Producent: MPK-Łódź
Rok budowy: 1955?
Przebudowany z liniowego nr:
Początek eksploatacji: 31.12.1955
Koniec eksploatacji: 30.06.1973


 
UWAGI: wagon zbudowano od podstaw w warsztatach MPK-Łódź na podwoziu wagonu z Koblencji. Przeznaczono go dla pracowników sieci górnej. Na dachu posiadał wysuwalną wieżę z balkonem. Wewnątrz dwie szafki na narzędzia oraz deskę do mocowania imadeł. Drzwi zewnętrzne na bokach były przesuwne na szynie. Wagon wyposażono w dwa silniki typu U107c oraz nastawniki typu RUC.
W dniu 17.08.1966 r. wagon oddano po remoncie kapitalnym. Zainstalowano w nim wówczas światła ostrzegawcze i stopowe oraz założono wrzeciona hamulcowe.
 
   

Techniczny U107c - 2013.
Łódź, ul. Limanowskiego przy Starej.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; 1968 r.

   
 
2013 (92013)
Przeznaczenie: sieciowy
Typ:
5N1
Producent: "Konstal" Chorzów
Rok budowy: 1962
Przebudowany z liniowego nr: 368
Początek eksploatacji: 05.02.1975
Koniec eksploatacji:
UWAGI:
 
 

Rysunki orientacyjne wagonu technicznego 5N1 - 2013

 
 

Techniczny 5N1 - 2013 krótko po przebudowie.
Łódź, Zakład Remontu Taboru, ul. Tramwajowa.
Foto: ze zbiorów Jerzego Wojtowicza; 1975 r.

 

Techniczny 5N1 - 92013
Łódź, Zakład Torów i Sieci, ul. Dąbrowskiego.
Foto: Wojciech Dębski; 04.2000 r.

 
2014
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
Lilpop II
Producent: Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych
"Lilpop, Rau & Lowenstein" SA, Warszawa
Rok budowy: 1929
Przebudowany z liniowego nr: 8
Początek eksploatacji: 1.07.1963
Koniec eksploatacji: 15.02.1974
UWAGI: po wycofaniu z ruchu liniowego wagon przekwalifikowano bez przebudowy na gospodarczy 2014. W grudniu 1968 r. wagon przeszedł remont kapitalny. W grudniu 1974 r. został sprzedany.
 
 
2014
Przeznaczenie: pług
Typ:
Lilpop II
Producent: Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych
"Lilpop, Rau & Lowenstein" SA, Warszawa
Rok budowy: 1929
Przebudowany z liniowego nr: 68
Początek eksploatacji: 15.02.1974
Koniec eksploatacji: 31.12.1976
UWAGI: po wycofaniu z ruchu liniowego wagon przekwalifikowano bez przebudowy na gospodarczy 2014. Służył jako pług. W 1977 r. odstawiono go na torach bocznych w zajezdni Chocianowice, a następnie wytypowano na historyczny. W 1992 r. został pocięty na złom.

 
 
 

Odstawiony techniczny Lilpop II - 2014.
Łódź, zajezdnia Chocianowice.
Foto: Janusz Kowalski, ze zbiorów MKM MPK-Łódź; 1979 r.

 

Wrak technicznego Lilpop II - 2014.
Łódź, zajezdnia Chocianowice.
Foto: Zbigniew Szafrański; 07.1986 r.

 
2015 (2017)
Przeznaczenie: pług
Typ:
Lilpop III
Producent: Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych
"Lilpop, Rau & Lowenstein" SA, Warszawa
Rok budowy: 1939
Przebudowany z liniowego nr: 153
Początek eksploatacji: 16.03.1973
Koniec eksploatacji: 1981?
UWAGI: po wycofaniu z ruchu liniowego wagon przemalowano na zielono i przekwalifikowano bez przebudowy na gospodarczy 2015. Służył jako pług. Po zakończeniu służby otrzymał numer 2017. Oczekuje na odbudowę.


 
 

 

Odstawiony techniczny Lilpop III - 2015.
Łódź, zajezdnia Chocianowice.
Foto: Jiří Boháček; 08.1978 r.

 

Szkielet Lilpopa III - 2017 (ex 2015).
Łódź, Zakład Techniki.
Foto: Wojciech Dębski; 31.12.2014 r.

 
2016
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
Lilpop III
Producent: Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych
"Lilpop, Rau & Lowenstein" SA, Warszawa
Rok budowy: 1939
Przebudowany z liniowego nr: 157
Początek eksploatacji: 16.03.1973
Koniec eksploatacji: 31.12.1976
UWAGI:

 
 
2016 (92016)
Przeznaczenie: pług
Typ:
2N2
Producent: "Konstal" Chorzów
Rok budowy: 1955
Przebudowany z liniowego nr: 414
Początek eksploatacji: 16.12.1978
Koniec eksploatacji:
UWAGI:
 
 
   

Techniczny 2N2 - 2016
Mijanka w Lućmierzu.
Foto: Olle S. Nevenius; 06.1980 r.

   
 
2017 (2015)
Przeznaczenie: pług
Typ:
Lilpop III
Producent: Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych
"Lilpop, Rau & Lowenstein" SA, Warszawa
Rok budowy: 1939
Przebudowany z liniowego nr: 158
Początek eksploatacji: 16.03.1973
Koniec eksploatacji: 24.06.1981
UWAGI: po wycofaniu z eksploatacji przenumerowany na 2015. Od 24.06.1981 r. historyczny 153. Obecnie historyczny 158.

 
 
   

Techniczny Lilpop III - 2017
Łódź, skrzyżowanie Zachodnia/Ogrodowa.
Foto: Hans Lehnhart. Ze zbiorów Dariusza Walczaka.
19.09.1973 r.

   
 
2018
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
Lilpop III
Producent: Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych
"Lilpop, Rau & Lowenstein" SA, Warszawa
Rok budowy: 1939
Przebudowany z liniowego nr: 162
Początek eksploatacji: 16.03.1973
Koniec eksploatacji: 31.08.1979
UWAGI:

 
 
2019
Przeznaczenie: transportowy, pług
Typ:
Lilpop III
Producent: Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych
"Lilpop, Rau & Lowenstein" SA, Warszawa
Rok budowy: 1939
Przebudowany z liniowego nr: 164
Początek eksploatacji: 16.03.1973
Koniec eksploatacji: 30.11.1979
UWAGI: po wycofaniu z ruchu liniowego wagon przemalowano na zielono i przekwalifikowano bez przebudowy na gospodarczy 2019. Służył jako pług. W 1979 r. sprzedano go do Opoczna. 
 
   

Techniczny Lilpop III - 2019
Łódź, krańcówka Żabieniec.
Foto: Wiesław Kwiatkowski; 01.1979 r.

   
 
2020
Przeznaczenie: transportowy
Typ:
Lilpop III
Producent: Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych
"Lilpop, Rau & Lowenstein" SA, Warszawa
Rok budowy: 1939
Przebudowany z liniowego nr: 166
Początek eksploatacji: 16.03.1973
Koniec eksploatacji: 31.08.1979
UWAGI:

 
 
 

Tabor tramwajowy
Strona główna
 

Strona utworzona 18.12.2016

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.