Łódzkie tramwaje i autobusy

Tabor tramwajowy
Strona główna

Sanok
1928 - 1955

 

Sanok - 23 z doczepą na linii 3. Łódź, ul. 11 Listopada.
Foto: Emil Konrad. Ze zbiorów MKM MPK-Łódź; ok. 1941 r.

 

Materiał w opracowaniu
 
 

Stany inwentarzowe

Rok

Stan na koniec roku

Wpisano sztuk

Numery taborowe pojazdów przyjętych na inwentarz

Skreślono sztuk

Numery taborowe pojazdów skreślonych z inwentarza

1928 17 17

16 - 32

-  
1929 17 -   -  
1930 17 -   -  
1931 17 -   -  
1932 17 -   -  
1933 17 -   -  
1934 17 -   -  
1935 17 -   -  
1936 17 -   -  
1937 17 -   -  
1938 17 -   -  
1939 17 -   -  
1940 17 -   -  
1941 17 -   -  
1942 17 -   -  
1943 17 -   -  
1944 17 -   -  
1945 17 -   -  
1946 17 -   -  
1947 17 -   -  
1948 17 -   -  
1949 17 -   -  
1950 17 -   -  
1951 17 -   -  
1952 17     -  
1953 17     -  
1954 5 -   12

16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32

1955 - -   5

20, 24, 25, 28, 29

Tabor tramwajowy
Strona główna
 

Strona utworzona 08.04.2017

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.