Łódzkie tramwaje i autobusy
Strona poświęcona historii komunikacji miejskiej w Łodzi i okolicach

 

ULICE, PLACE
STRONA GŁÓWNA
 

Tramwaje na rondzie Lotników Lwowskich
 

 

Rondo Lotników Lwowskich (w latach 1962 - 1991 Hermana Titowa) powstawało etapami i nigdy nie doczekało się oficjalnego otwarcia. Początki jego budowy sięgają 1960 roku. Obecny układ drogowy istnieje od 1962, a torowy od 1965 roku.
 

Rondo Lotników Lwowskich - widok w kierunku południowym.
Foto: Łukasz Stefańczyk; 27.02.2021 r.
 

1959
Na nowo budowanym osiedlu Nowe Rokicie wytyczono m.in. ulicę Rabindranata Tagore'a oraz zbudowano pierwszy odcinek dwujezdniowej arterii - od Pabianickiej do Felsztyńskiego. Odcinek otrzymał początkowo nazwę Żeromskiego (od 14 czerwca 1960 roku aleje Politechniki).

1960
Po zachodniej stronie ulicy Pabianickiej, w rejonie skrzyżowania z alejami Politechniki i ulicą Tagore'a, rozpoczęto prace związane z budową przyszłego ronda.
 

Fragment przyszłego ronda oraz budowa torowiska tramwajowego przy wylocie w aleje Politechniki.
Źródło: Adam Ginsbert, "Łódź, studium monograficzne", 1961 r.
 

1961
21 lipca oddano do eksploatacji nową trasę tramwajową w alejach Politechniki oraz nowy węzeł torowy z  ruchem okrężnym. Dla tramwajów jadących w kierunku północnym, wschodni tor ulicy Pabianickiej wciąż przebiegał po staremu, w linii prostej.
 

Plan ze zbiorów MKM MPK-Łódź; 1961 r.
 

1962
Ukończono w pełni budowę ronda dla ruchu samochodowego i nadano mu nazwę Hermana Titowa. Węzeł torowy pozostał bez zmian.

Źródło: "Dziennik Łódzki"- 3.08.1962 r.
 

 

Rondo Titowa z wylotami w ulice Pabianicką i Tagore'a.
Skład 5N + 5ND + 5ND oraz doczepa 5ND.
Foto: Wacław Kamiński,
ze zbiorów WBP im. Marszałka Piłsudskiego; 1962-1964.

 

Rondo Titowa z wylotami w ulice Gagarina i Pabianicką.
Składy 2N + 5ND oraz 5N + 5ND + 5ND.
Foto: Wacław Kamiński,
ze zbiorów WBP im. Marszałka Piłsudskiego; 1962-1964.


 

Źródło: "Dziennik Łódzki"- 20.07.1963 r.
 

1964
W październiku rozpoczęto prace związane z budową torowiska na ulicy Gagarina - od Rzgowskiej do ronda Titowa.
 
1965
29 maja oddano do eksploatacji nowy odcinek trasy tramwajowej na ulicy Gagarina oraz częściowo przebudowany węzeł torowy na rondzie. Układ torowy z 1965 roku istnieje do chwili obecnej.
 
 

Rondo Titowa z wylotami w ulice Pabianicką i Gagarina.
Na pierwszym planie 5N - 95 + 5ND - 802 na linii 1.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; 1967 lub 1968 r.
 

 

5N - 385 + 5ND na linii 26 skręca z ronda w ulicę Pabianicką.
Po lewej Jelcz 272 Mex - 2.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; 1968 r.
 

Rondo Titowa z wylotami w ulice Pabianicką i Gagarina. Foto: Andrzej Wach; 1978 lub 1979 r.
Źródło: album "Łódź, Antoni Szram, Andrzej Wach, Janusz Wiktorowski"
 

1984
Dokonano wymiany torowiska na rondzie.

1988
16 lutego wydarzył się jak dotąd największy na rondzie wypadek z udziałem tramwajów.
 

Źródło: "Głos Robotniczy"- 17.02.1988 r.
 

Wypadek na rondzie Titowa w dniu 16.02.1988 r. z udziałem wagonów 5N - 3207 + 5ND - 3654 na linii 41 oraz 803N - 3983 na linii 15.
 

1991
Na podstawie uchwały nr XXIX/284/291 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 grudnia 1991 roku, zmieniono nazwę ronda Hermana Titowa na Lotników Lwowskich.

2008
28 marca, w ramach budowy Łódzkiego Tramwaju Regionalnego, wstrzymano na rondzie ruch tramwajów i rozpoczęto wymianę torowiska oraz sieci trakcyjnej wraz ze słupami.

1 lipca oddano do eksploatacji trasę Łódzkiego Tramwaju Regionalnego i ponownie wznowiono ruch tramwajów na rondzie.
 
 

Wymiana torowiska i sieci trakcyjnej na rondzie.
Foto: Łukasz Stefańczyk; 24.04.2008 r.
 

 

Wymiana torowiska i sieci trakcyjnej na rondzie.
Foto: Łukasz Stefańczyk; 24.04.2008 r.
 

 

Pierwszy dzień eksploatacji ronda po remoncie w ramach Łódzkiego Tramwaju Regionalnego.
Na rondzie Ikarus 280 - 2499 na linii 69A i 122N Pesa.
Foto: Wojciech Dębski; 1.07.2008 r.

 

 

Pierwszy dzień eksploatacji ronda po remoncie w ramach Łódzkiego Tramwaju Regionalnego.
805Na 3918 + 805NaD - 3919 na linii 15. W głębi 122N Pesa.
Foto: Wojciech Dębski; 1.07.2008 r.
 

2015
W kwietniu rozpoczęto montaż sygnalizacji świetlnej mającej usprawnić ruch tramwajów na rondzie. Planowane na 30 października uruchomienie sygnalizacji nie doszło do skutku.

2016
W czerwcu uruchomiono zamontowaną rok wcześniej sygnalizację. Rondo Lotników Lwowskich było jednym z 240 łódzkich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, które zostały objęte systemem sterowania ruchem.
 

 

Nowa sygnalizacja na rondzie przy wylocie z al. Politechniki. Cityrunner - 1210
Foto: Wojciech Dębski; 19.06.2016 r.

 

 

Rondo Lotników Lwowskich - widok w kierunku północnym.
Foto: Łukasz Stefańczyk; 27.02.2021 r.


 

Linie tramwajowe eksploatowane na rondzie od 1961 roku.
 

numer linii lata eksploatacji uwagi
1 1961 - 1992  
6 1984 - 1991
1991 - 2000
krańcówka
 
11 1961 - 2017  
11A 2004 - 2008
od 2018
 
11B od 2017  
15 od 1965  
15A 2012 - 2017  
16 2017 - 2020  
17 od 2017  
18 1992 - 1996
1996 - 2000

krańcówka
26 1961- 1995  
26 bis 1964 - 1966
1977 - 1980
 
27 1963 - 2000  
28 1966 - 1982  
41 1961 - 2004
2010 - 2019
 
42 1961 - 1991
1992 - 1993
 
42 bis 1961 - 1978  
103 1970 - 1985  
105 1968 - 1970  
107 1968 - 1970  

 

ULICE, PLACE
STRONA GŁÓWNA

 


©
Wojciech Dębski 2021
Rozpowszechnianie i publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.