Łódzkie tramwaje i autobusy
Strona poświęcona historii komunikacji miejskiej w Łodzi i okolicach


KOMUNIKACJA MIEJSKA NA POCZTÓWCE
STRONA GŁÓWNA
 

Komunikacja miejska na pocztówce
Łódź. Plac Wolności (Nowy Rynek)

 

Nowy Rynek. Na pocztówce Herbrand VNB125 z doczepą "Petersburską" na linii oznaczonej białą tablicą (od 1902 roku linia nr 1). Zdjęcie wykonał Bronisław Wilkoszewski w 1899 roku.

Wydawnictwo: B. Wilkoszewski, Łódź
Wydanie pierwsze z 1899 lub 1900 r.
Obieg: 08.02.1902 r.
 

Wydawnictwo: P. B. B. No. 3513.
Wydanie w okresu I wojny światowej.
Bez obiegu.
 

*     *     *
 

Fragment Nowego Rynku z wylotem w ulicę Nowomiejską. W kierunku placu Kościelnego jedzie Herbrand VNB125 z doczepą "Petersburską". Wówczas kursowała tam linia oznaczona białą tablicą (od 1902 roku linia nr 1). Zdjęcie wykonał Bronisław Wilkoszewski w 1899 roku.

Wydawnictwo: B. Wilkoszewski, Łódź
Wydanie z 1899 lub 1900 r.
Obieg: 08.02.1900 r.
 

*     *     *
 

Nowy Rynek w dzień targowy. Na placu widać skład złożony z wagonów Herbrand VNB125 i doczepy "Petersburskiej". W pierwszym wydaniu na pocztówce zaprezentowano panoramę złożoną z dwóch kadrów. Po 1901 roku oba kadry wydawano na osobnych pocztówkach, które doczekały się również wersji koloryzowanych. Na kartach wydawanych w czasie I wojny światowej widniały opisy w kilku językach.
Zdjęcia wykonał Bronisław Wilkoszewski w 1899 roku.

Wydawnictwo: B. Wilkoszewski, Łódź
Wydanie pierwsze (panorama) z 1899 r.
Obieg: 14.02.1900 r.
 

Wydawnictwo: A. J. Ostrowski, Łódź
Wydanie z okresu 1910 - 1914
Obieg: brak daty
 

Wydawnictwo: A. J. Ostrowski, Łódź
Wydanie z okresu I wojny światowej
Obieg: 06.11.1914 r.
 

Wydawnictwo: A. J. Ostrowski, Łódź
Wydanie z okresu I wojny światowej
Obieg: 27.08.1915 r.
 

*     *     *
 

Nowy Rynek z wylotem w ulicę Piotrkowską. Na placu dwa składy złożone z wagonów Herbrand VNB125 i doczep "Petersburskich". Widoczny po prawej tramwaj zmierza w kierunku placu Kościelnego na linii oznaczonej białym kolorem (od 1902 roku linia nr 1). Skład widoczny na środku zdjęcia wyjeżdża z ulicy Średniej, od strony Helenowa, na linii zielonej (od 1902 roku linia nr 4).
Właśnie za sprawą pocztówek to jeden z najpopularniejszych kadrów Bronisława Wilkoszewskiego. Wykonane w 1899 lub 1900 roku zdjęcie chętnie wykorzystywali przez wiele lat inni wydawcy.

Wydawnictwo: B. Wilkoszewski, Łódź
Wydanie pierwsze z 1899 lub 1900 r.
Obieg: 16.01.1901 r.
 

Wydawnictwo: B. Wilkoszewski, Łódź
Wydanie z 1901 lub 1902 r.
Obieg: 18.08.1902 r.
 

Wydawnictwo: Markus Rosenblum
Wydanie z 1903 lub 1904 r.
Obieg: 12.12.1904 r.
 

Wydawnictwo: P. B. P. No. 3515
Wydanie z okresu I wojny światowej
Bez obiegu
 

Wydawnictwo: A. J. Ostrowski
Wydanie z okresu I wojny światowej
Bez obiegu
 

*     *     *
 

Nowy Rynek. Widok z ulicy Piotrkowskiej. Po prawej Herbrand VNB125 - 10 z doczepą "Petersburską" na linii "zielonej" (od 1902 roku linia nr 4). Tramwaj skręca z ulicy Średniej. Po wjechaniu w Piotrkowską przejedzie na prawy tor. W głębi skręca w kierunku "Cmentarzy" Herbrand VNB125 na linii "żółtej" (od 1902 roku linia nr 3).

Wydawnictwo: Ludwik Fiszer, Łódź
Wydanie z 1901 lub 1902 r.
Obieg: 08.11.1902 r.
 

*     *     *
 

Nowy Rynek z wylotem w ulicę Średnią. Po prawej Herbrand VNB125 z doczepą "Petersburską" jedzie w kierunku placu Kościelnego. Od 1900 roku dojeżdżały tam już cztery linie. W głębi, z ulicy Średniej wyjeżdża lub wjeżdża Herbrand VNB125. W tym czasie do Helenowa jeździły linie nr 4 i 5.
Jedna z pierwszych kolorowych pocztówek, na której widać łódzkie tramwaje.

Wydawnictwo: C. W. Hartmann, Łódź
Wydanie z 1902 lub 1903 r.
Obieg: 26.04.1903 r.
 

Wydawnictwo: J. Themal, Posen
Wydanie z 1914 roku
Obieg: 25.01.1915 r.
 

*     *     *
 

Nowy Rynek z wylotami w ulice Konstantynowską i Nowomiejską. Na pierwszym planie Herbrand VNB125 jadący w kierunku Helenowa. Na pocztówkach z początkowych wydań wagon jest wyraźnie rozmazany. Prawdopodobnie został sfotografowany w czasie jazdy. W kolejnych wydaniach zdjęcie poddawano rozmaitym retuszom, które w efekcie doprowadziły do zniekształcenia wagonu. W najmłodszych wydaniach na pocztówkach widzimy już długi, czteroosiowy tramwaj, co jest oczywiście nieprawdą.
Na zdjęciu widać również skład dwuosiowych wagonów wjeżdżający w Nowy Rynek z ulicy Nowomiejskiej. W tym okresie mógł być to Herbrand VNB125 z doczepą "Petersburską" lub "Ryską.

Wydawnictwo: brak danych
Wydanie z 1904 lub 1905 r.
Bez obiegu
 

Wydawnictwo: B. Kühlen, M.Gladbach
Wydanie z 1914 lub 1915 r.
Obieg: 6.08.1915 r.
 

Wydawnictwo: brak danych
Wydanie z okresu I wojny światowej
Obieg: brak daty

 
 

KOMUNIKACJA MIEJSKA NA POCZTÓWCE
STRONA GŁÓWNA

 


© Wojciech Dębski, 26.11.2006
Rozpowszechnianie i publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.