Łódzkie Tramwaje i Autobusy

.

POWRÓT
STRONA GŁÓWNA

.

Łódzkie tramwaje na dawnej pocztówce - Dworzec Fabryczny

 

Opis: Widok na plac w rejonie Dworca Fabrycznego. W lewym rogu fragment toru tramwajowego z rozjazdem przy Logerstrasse (obecnie ul. Składowa)
Wydawnictwo: Hanns Kanngiesser,
Litzmannstadt; ok. 1941 r.
Foto: Pocztówka ze zbiorów Wojciecha Dębskiego

 

 
Strona dodana 4.11.2009 r.

POWRÓT
STRONA GŁÓWNA

.

Opracowanie: Wojciech Dębski
©
Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.