Łódzkie tramwaje i autobusy

Tabor autobusowy
Strona główna

Mercedes-Benz O530G Citaro
W eksploatacji od 2006

 

Mercedes-Benz O530G Citaro - 2687. Krańcówka Maratońska. Foto: Seweryn Dębski; 23.10.2006 r.

 

Materiał w opracowaniu
 
 

Stany inwentarzowe

Rok

Stan na koniec roku

Wpisano sztuk

Numery taborowe pojazdów przyjętych na inwentarz

Skreślono sztuk

Numery taborowe pojazdów skreślonych z inwentarza

2006 7 7

2681 - 2687

-  
2007 7 -   -  
2008 7 -   -  
2009 7 -   -  
2010 7 -   -  
2011 7 -   -  
2012 7 -   -  
2013 7 -   -  
2014 7 -   -  
2015 7 -   -  
2016          

Tabor autobusowy
Strona główna
 

Strona utworzona 15.07.2016

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.