Łódzkie tramwaje i autobusy

Tabor autobusowy
Strona główna

Mercedes-Benz O405N2 / M122
1995 - 2013

 

Mercedes-Benz O405N2 - 1553 na linii 86. Krańcówka Maratońska. Foto: Wojciech Dębski; 11.03.2008 r.

 

Materiał w opracowaniu
 
 

Stany inwentarzowe

Rok

Stan na koniec roku

Wpisano sztuk

Numery taborowe pojazdów przyjętych na inwentarz

Skreślono sztuk

Numery taborowe pojazdów skreślonych
z inwentarza

1995 20 20

1551 - 1570

-  
1996 31 11

1651 - 1653, 1654 - 1661

-  
1997 34 3

1755, 1756, 1757

-  
1998 34 -   -  
1999 34 -   -  
2000 34 -   -  
2001 34 -   -  
2002 34 -   -  
2003 34 -   -  
2004 34 -   -  
2005 34 -   -  
2006 34 -   -  
2007 34 -   -  

W 2008 r. dokonano zmian numeracji:
1551->2521, 1552->2522, 1553->2523, 1554->2524, 1555->2525, 1556->2526, 1557->2527, 1558->2528, 1559->2529, 1560->2530, 1561->2531, 1562->2532, 1563->2533, 1564->2534, 1565->2535, 1566->2536, 1557->2537, 1558->2538, 1559->2539, 1560->2540, 1651->2616, 1652->2617, 1653->2618, 1654->2619, 1655->2620, 1656->2638, 1657->2639, 1658->2640, 1659->2641, 1660->2642, 1661->2643, 1755->2755, 1756->2756, 1757->2757

2008 33 -   1

2534

2009 30 -   3

2617, 2639

2010 15 -   15

2531, 2537, 2538, 2540, 2619, 2620, 2638, 2643, 2756, 2757

2011 6 -   9

2521, 2527, 2528, 2529, 2535, 2536, 2539, 2755

2012 1 -   5

2524, 2525, 2533, 2616, 2618

2013 - -   1

2530

         

W tabeli nie uwzględniono wozów 2522, 2523, 2526, 2640, 2642, które wkrótce zostaną uzupełnione w odpowiednim roczniku

kolor zielony - Mercedes-Benz O405N2
kolor brązowy -
Jelcz M122

Tabor autobusowy
Strona główna
 

Strona utworzona 19.07.2016

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.