Łódzkie tramwaje i autobusy

Tabor autobusowy
Strona główna

Man NL223
2000 - 2007

 

Man NL223 - 2007 na linii 86. Krańcówka Maratońska. Foto: Wojciech Dębski; 20.07.2006 r.

 

Materiał w opracowaniu
 
 

Stany inwentarzowe

Rok

Stan na koniec roku

Wpisano sztuk

Numery taborowe pojazdów przyjętych na inwentarz

Skreślono sztuk

Numery taborowe pojazdów skreślonych z inwentarza

2000 5 5

2006 - 2010

-  
2001 5 -   -  
2002 5 -   -  
2003 5 -   -  
2004 5 -   -  
2005 5 -   -  
2006 5 -   -  
2007 - -   5

2006 - 2010

Tabor autobusowy
Strona główna
 

Strona utworzona 15.07.2016

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.