Łódzkie tramwaje i autobusy
Strona poświęcona historii komunikacji miejskiej w Łodzi i okolicach


LINIE TRAMWAJOWE
STRONA GŁÓWNA

 

Linia tramwajowa
4

23.12.1898 – uruchomienie. Linia do 1902 roku oznaczona tablicą w kolorze zielonym.
KIERUNEK I
PARADYZ, Piotrkowska, Nowy Rynek, Średnia, Anstadta
, Północna,  HELENÓW
KIERUNEK II
HELENÓW, Północna, Targowa, Srednia, Nowy Rynek, Piotrkowska, PARADYZ
 

1899 (w okresie od lipca do grudnia)
KIERUNEK I
GÓRNY RYNEK, Piotrkowska, Nowy Rynek, Średnia, Anstadta
, Północna,  HELENÓW
KIERUNEK II
HELENÓW, Północna, Targowa, Średnia, Nowy Rynek, Piotrkowska, GÓRNY RYNEK

 

24.09.1904
KIERUNEK I
GÓRNY RYNEK (od 1925 PLAC REYMONTA), Zarzewska (od 1920 Napiórkowskiego), Widzewska (od 1920? Kilińskiego), Główna, Piotrkowska, Nowy Rynek (od 1918 pl. Wolności), Średnia (od 1920 Pomorska), Anstadta, Północna, HELENÓW
KIERUNEK II
HELENÓW, Północna, Targowa, Średnia (od 1920 Pomorska), Nowy Rynek (od 1918 pl. Wolności), Piotrkowska, Główna, Widzewska (od 1920? Kilińskiego), Zarzewska (od 1920 Napiórkowskiego), GÓRNY RYNEK (od 1925 PLAC REYMONTA)
 
26.10.1927
KIERUNEK I
CHOJNY, Rzgowska, pl. Reymonta, Napiórkowskiego, Kilińskiego, Przejazd, Piotrkowska, pl. Wolności, Pomorska, Andstadta, Północna, HELENÓW
KIERUNEK II
HELENÓW, Północna, Targowa, Pomorska, pl. Wolności, Piotrkowska, Przejazd, Kilińskiego, Napiórkowskiego, pl. Reymonta, Rzgowska, CHOJNY
 
23.09.1928
CHOJNY
, Rzgowska, Dąbrowska, Kilińskiego, Przejazd, Piotrkowska, pl. Wolności, Pomorska, POMORSKA/ZAGAJNIKOWA
 
03.07.1929
CHOJNY, Rzgowska, Dąbrowska, Kilińskiego, Przejazd, Piotrkowska, pl. Wolności, Pomorska, POMORSKA/MORSKA
 
14.12.1939
CHOJNY, Rzgowska, Dąbrowska, Kilińskiego, Narutowicza, pl. Dąbrowskiego, Sterlinga, Pomorska, POMORSKA/MORSKA
 
1939-1945 - brak danych
 
17.12.1945
CHOJNY, Rzgowska, Dąbrowska, Kilińskiego, Daszyńskiego, Piotrkowska, pl. Wolności, Nowomiejska, Zgierska, Limanowskiego, ŻABIENIEC
 
1.08.1949 – likwidacja
 
20.02.1950  uruchomienie
DĄBROWSKIEGO/ZAJEZDNIA, Kilińskiego, Nowotki, pl. Wolności, Nowomiejska, Zgierska, JULIANÓW
 
17.10.1951
DĄBROWSKIEGO/ZAJEZDNIA, Kilińskiego, Północna, Ogrodowa, Zachodnia, Zgierska, JULIANÓW
 
17.07.1952
CHOJNY, Rzgowska, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Północna, Ogrodowa, Zachodnia, Zgierska, JULIANÓW
 
01.10.1952
KOLEJ OBWODOWA
,
Pabianicka, pl. Niepodległości, pl. Reymonta, Napiórkowskiego, Kilińskiego, Północna, Ogrodowa, Zachodnia, Zgierska, JULIANÓW
 
2.10.1956
CHOJNY
, Rzgowska, pl. Niepodległości, pl. Reymonta, Przybyszewskiego, Kilińskiego, Północna, Ogrodowa, Zachodnia, Zgierska, JULIANÓW
 
28.11.1963
CHOJNY
, Rzgowska, pl. Niepodległości, pl. Reymonta, Przybyszewskiego,  Kilińskiego, Nowotki, pl. Wolności, Nowomiejska, Zgierska, JULIANÓW
 
20.07.1964 - wprowadzono samoobsługę w wozach silnikowych
 
30.04.1967
CHOJNY, Kilińskiego, Broniewskiego, Rzgowska, pl. Niepodległości, pl. Reymonta, Przybyszewskiego, Kilińskiego, Nowotki, pl. Wolności, Nowomiejska, Zgierska, JULIANÓW
 
05.07.1982
KURCZAKI
, Rzgowska, pl. Niepodległości, pl. Reymonta, Przybyszewskiego, Kilińskiego, Nowotki, pl. Wolności,  Nowomiejska, Zgierska, JULIANÓW
 
14.05.1990
KURCZAKI, Rzgowska, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Nowotki, pl. Wolności, Nowomiejska, Zgierska, JULIANÓW
 
24.10.1994
KURCZAKI, Rzgowska, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Pomorska, pl. Wolności, Nowomiejska, Zgierska, HELENÓWEK
 
01.01.2001
DĄBROWA, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Pomorska, pl. Wolności, Nowomiejska, Zgierska, HELENÓWEK
 

02.04.2017
DWORZEC ŁÓDŹ DĄBROWA, Dąbrowskiego, Śmigłego-Rydza, Kopcińskiego, Narutowicza, Tramwajowa, Węglowa, Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Pomorska, pl. Wolności, Nowomiejska, Zgierska, HELENÓWEK

 

LINIE TRAMWAJOWE
STRONA GŁÓWNA

 


©
Wojciech Dębski 2007
Rozpowszechnianie i publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.