Łódzkie tramwaje i autobusy

Linie tramwajowe
Strona główna

Linia tramwajowa 3

 
26.12.1898 uruchomienie
PIOTRKOWSKA/PARADYŻ
(okolice dzisiejszej al. Mickiewicza), Piotrkowska,
Nowy Rynek, Średnia, al. Anstadta, HELENÓW (powrót Targową do Średniej)
 
1899
DWORZEC FABRYCZNY
, Dzielna, Piotrkowska, Nowy Rynek, Konstantynowska, Cmentarna, CMENTARZE
 
1900
GÓRNY RYNEK
, Piotrkowska, Nowy Rynek, Konstantynowska, Cmentarna, CMENTARZE
 
1925
PLAC REYMONTA, Piotrkowska, pl. Wolności, 11 Listopada, Cmentarna, Srebrzyńska, SREBRZYŃSKA/LETNIA
 
20.06.1928
NAPIÓRKOWSKIEGO/TATRZAŃSKA
, Napiórkowskiego, pl. Reymonta, Piotrkowska, pl. Wolności, 11 Listopada, Cmentarna, Srebrzyńska, SREBRZYŃSKA/LETNIA
 
brak dokładnych danych o przebiegu linii w czasie II wojny światowej
 
08.03.1945
NAPIÓRKOWSKIEGO/TATRZAŃSKA, Napiórkowskiego, pl. Reymonta, Piotrkowska, pl. Wolności, 11 Listopada, Cmentarna, Srebrzyńska, SREBRZYŃSKA/LETNIA
 
25.09.1949
NAPIÓRKOWSKIEGO/TATRZAŃSKA
, Napiórkowskiego, pl. Reymonta, Piotrkowska, pl. Wolności, 11 Listopada, al. Unii, Srebrzyńska, Wieczność, Cyganka, NOWE ZŁOTNO
 
4.12.1950
NAPIÓRKOWSKIEGO/TATRZAŃSKA
, Napiórkowskiego, pl. Reymonta, Piotrkowska, Żwirki, al. Kościuszki, Zachodnia, Obrońców Stalingradu, al. Unii, Srebrzyńska, Wieczność, Cyganka, NOWE ZŁOTNO
 
29.04.1951
NAPIÓRKOWSKIEGO/T
OR KOLEJOWY, Napiórkowskiego, pl. Reymonta, Piotrkowska, Żwirki, al. Kościuszki, Zachodnia, Obrońców Stalingradu, al. Unii, Srebrzyńska, Wieczność, Cyganka, NOWE ZŁOTNO
 
1.01.1960
PRZYBYSZEWSKIEGO/TOR KOLEJOWY, Przybyszewskiego, pl. Reymonta, Piotrkowska, Żwirki, al. Kościuszki, Zachodnia, Obrońców Stalingradu, al. Unii, Srebrzyńska, Wieczność, Cyganka, NOWE ZŁOTNO
 
2.05.1960
PRZYBYSZEWSKIEGO/TOR KOLEJOWY, Przybyszewskiego, Kilińskiego, Tuwima, Struga, Gdańska, Obrońców Stalingradu, al. Unii, Srebrzyńska, Wieczność, Cyganka, NOWE ZŁOTNO
 
1.03.1963
PRZYBYSZEWSKIEGO/TATRZAŃSKA, Przybyszewskiego, Kilińskiego, Tuwima, Struga, Gdańska, Obrońców Stalingradu, – Cmentarna, Srebrzyńska, KOZINY
 
16.01.1964 - wprowadzono samoobsługę w wozach silnikowych
 
12.02.1968
NIŻSZA/ŚLĄSKA, Niższa, Nowo-Kopcińskiego, Przybyszewskiego, Kilińskiego, Tuwima, Struga, Gdańska, Obrońców Stalingradu, – Cmentarna, Srebrzyńska, KOZINY
 
13.04.1971
PRZYBYSZEWSKIEGO/TATRZAŃSKA, Przybyszewskiego, Kilińskiego, Tuwima, Struga, Gdańska, Obrońców Stalingradu, – Cmentarna, Srebrzyńska, KOZINY
 
13.04.1972
PRZYBYSZEWSKIEGO/TOR KOLEJOWY, Przybyszewskiego, Kilińskiego, Tuwima, Struga, Gdańska, Obrońców Stalingradu, – Cmentarna, Srebrzyńska, KOZINY
 
25.02.1974
PRZYBYSZEWSKIEGO/TOR KOLEJOWY, Przybyszewskiego, Kilińskiego, Nowotki, pl. Wolności, Obrońców Stalingradu, Cmentarna, Srebrzyńska, KOZINY
 
13.12.1978
ZARZEW/LODOWA, Przybyszewskiego, Kilińskiego, Nowotki, pl. Wolności, Obrońców Stalingradu, Cmentarna, Srebrzyńska, KOZINY
 
18.01.1980
PUSZKINA
, Puszkina, Przybyszewskiego, Kilińskiego, Nowotki, pl. Wolności, Obrońców Stalingradu, Cmentarna, Srebrzyńska, KOZINY
 
16.11.1981
ZARZEW/LODOWA, Przybyszewskiego, Kilińskiego, Nowotki, pl. Wolności, Obrońców Stalingradu, Cmentarna, Srebrzyńska, KOZINY
 
18.05.1992 - likwidacja
 
1.01.2001 – uruchomienie
AUGUSTÓW, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, pl. Reymonta, Piotrkowska, Żwirki, al. Kościuszki, Zachodnia, Zgierska, Dolna, Łagiewnicka, Warszawska, WARSZAWSKA/WYCIECZKOWA
 

Linie tramwajowe
Strona główna
 

Strona utworzona 16.08.2007
 

© Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.