Łódzkie tramwaje i autobusy

Linie tramwajowe
Strona główna

Linia tramwajowa

 

24

 

1.12.1958
DWORZEC KALISKI
, Kopernika, Gdańska, Struga, Kościuszki, Zachodnia, Limanowskiego, ŻABIENIEC
 
1.06.1966 – wprowadzono samoobsługę w wozach silnikowych
 
1.12.1958
DWORZEC KALISKI
, Kopernika, Gdańska, Struga, Kościuszki, Zachodnia, Limanowskiego, ŻABIENIEC (w godz. szczytu Aleksandrowska, SZCZECIŃSKA)
 
2.11.1967
DWORZEC KALISKI
, Kopernika, Gdańska, Struga, Kościuszki, Zachodnia, Limanowskiego, Aleksandrowska,
SZCZECIŃSKA
 
1.04.1968 – wprowadzono samoobsługę w pierwszych doczepkach w dni powszednie i soboty
 
1.06.1970
DWORZEC KALISKI
, Kopernika, Gdańska, Obrońców Stalingradu, Zachodnia, Limanowskiego, ŻABIENIEC
 
11.11.1970
DWORZEC KALISKI
, Kopernika, Gdańska, Struga, Kościuszki, Zachodnia, Limanowskiego, Aleksandrowska, SZCZECIŃSKA
 
1.09.1973
BRATYSŁAWSKA/OSZCZEPOWA
, Karolewska, Dworzec Kaliski, Kopernika, Gdańska, Struga, Kościuszki, Zachodnia, Limanowskiego, Aleksandrowska, CHOCHOŁA
1.08.1974
BRATYSŁAWSKA/THALMANNA
, Karolewska, Dworzec Kaliski, Kopernika, Gdańska, Struga, TUWIMA/KOPCIŃSKIOEGO
 
1.12.1976
RETKINIA
, Retkińska, Th
älmanna, Bratysławska, Karolewska, Dworzec Kaliski, Kopernika, Gdańska, Struga, TUWIMA/KOPCIŃSKIEGO
 
9.07.1978
RETKINIA, Marchlewskiego, Thälmanna, Bratysławska, Karolewska, Dworzec Kaliski, Kopernika, Gdańska, Struga, TUWIMA/KOPCIŃSKIEGO
 
12.07.1985 - likwidacja
 

Linie tramwajowe
Strona główna
 

Strona utworzona 26.10.2006

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.