Łódzkie tramwaje i autobusy

Linie tramwajowe
Strona główna


Linia tramwajowa 18
 

1.08.1949 - uruchomienie
Chojny (Śląska)
– Rzgowska – pl. Niepodległości  – Piotrkowska – Stalina – Armii Czerwonej – Widzew/tor kolejowy
1.10.1952
Chojny (Śląska)
– Rzgowska – pl. Niepodległości – Piotrkowska – Żwirki –  al. Kościuszki – Mickiewicza – Stalina – Armii Czerwonej – Widzew/tor kolejowy
20.04.1964 - wprowadzono samoobsługę w wozach silnikowych
10.10.1965
Chojny (Karpia)
– Kilińskiego – Broniewskiego – Rzgowska – pl. Niepodległości – Piotrkowska – Żwirki – al. Kościuszki – Mickiewicza – Główna – Armii Czerwonej – Widzew/tor kolejowy
30.04.1967
Chojny (Karpia)
– Kilińskiego – Broniewskiego – Rzgowska – pl. Niepodległości – pl. Reymonta – Przybyszewskiego – Kilińskiego – Główna - Armii Czerwonej  – Widzew/tor kolejowy
4.11.1967
Rzgowska/Komorniki
Rzgowska – Pl. Niepodległości – Pl. Reymonta – Przybyszewskiego – Kilińskiego – Główna – Armii Czerwonej – Widzew/tor kolejowy
17.11.1975
Kurczaki
Rzgowska – Broniewskiego – Kilińskiego – Główna – Armii Czerwonej – Widzew/tor kolejowy
2.02.1976
Kurczaki
Rzgowska – pl. Niepodległości – pl. Reymonta –  Przybyszewskiego – Kilińskiego – Główna – Armii Czerwonej Widzew/tor kolejowy
1.07.1977
Kurczaki
Rzgowska– Dąbrowskiego – Promińskiego – Armii Czerwonej – Widzew/tor kolejowy
13.08.1984
Kurczaki
Rzgowska – pl. Niepodległości – pl. Reymonta – Przybyszewskiego – Puszkina – Puszkina/Rokicińska (w niedziele nie kursuje)
25.05.1990
Kurczaki
Rzgowska – pl. Niepodległości – pl. Reymonta – Przybyszewskiego – Puszkina – Augustów (od 4.11.1990 kursuje w dni wolne)
30.10.1992
Rudzka/Popioły
Rudzka – Pabianicka – Piotrkowska – pl. Reymonta – Przybyszewskiego – Puszkina – Augustów
24.07.1996
Rondo Lotników Lwowskich
– Pabianicka – Piotrkowska – pl. Reymonta – Przybyszewskiego – Puszkina – Augustów
1.01.2001 - likwidacja

Linie tramwajowe
Strona główna

Strona dodana 20.09.2006


©
Wojciech Dębski

 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.