Łódzkie tramwaje i autobusy
Strona poświęcona historii komunikacji miejskiej w Łodzi i okolicach


LINIE AUTOBUSOWE
STRONA GŁÓWNA

 

Linia autobusowa
51

1.12.1955 - uruchomienie
WOJSKA POLSKIEGO/STRYKOWSKA
, Strykowska, Wycieczkowa, Okólna, ŁAGIEWNIKI (Sanatorium)
 
12.12.1955
PLAC DĄBROWSKIEGO
, Narutowicza, Uniwersytecka, Strykowska, WYCIECZKOWA/STRYKOWSKA
W godzinach szczytu: PLAC DĄBROWSKIEGO, Narutowicza, Uniwersytecka, Strykowska, Wycieczkowa, Okólna, ŁAGIEWNIKI (Sanatorium)

 
24.11.1965
kierunek I
PLAC DĄBROWSKIEGO
, Narutowicza, Uniwersytecka, Strykowska, Wycieczkowa, Okólna, ŁAGIEWNIKI (Sanatorium)
kierunek II
ŁAGIEWNIKI (Sanatorium)
, Okólna, Wycieczkowa, Strykowska, Uniwersytecka, Jaracza, PLAC DĄBROWSKIEGO
 
25.11.1980
kierunek I
PLAC DĄBROWSKIEGO
, Sterlinga, Rewolucji 1905 r., Uniwersytecka, Strykowska, Wycieczkowa, Okólna, ŁAGIEWNIKI (Sanatorium)
kierunek II
ŁAGIEWNIKI (Sanatorium)
, Okólna, Wycieczkowa, Strykowska, Uniwersytecka, Narutowicza, PLAC DĄBROWSKIEGO
 
1.02.1983
kierunek I
DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA
, Składowa, Kilińskiego, Narutowicza, pl. Dąbrowskiego, Sterlinga, Północna, Źródłowa, Strykowska, Sporna, Wojska Polskiego, Strykowska, Wycieczkowa, Okólna, ŁAGIEWNIKI (Szpital)
kierunek I
ŁAGIEWNIKI (Szpital), Okólna, Wycieczkowa, Strykowska, Wojska Polskiego, Sporna, Strykowska, Źródłowa, Północna, Sterlinga, pl. Dąbrowskiego, Narutowicza, Armii Ludowej, Składowa, DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA
 
14.02.1983
kierunek I
DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA
, Składowa, Kilińskiego, Narutowicza, pl. Dąbrowskiego, Sterlinga, Północna, Źródłowa, Strykowska, Wycieczkowa, Okólna, ŁAGIEWNIKI (Szpital)
kierunek I
ŁAGIEWNIKI (Szpital), Okólna, Wycieczkowa, Strykowska, Źródłowa, Północna, Sterlinga, pl. Dąbrowskiego, Narutowicza, Armii Ludowej, Składowa, DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA
 
11.06.1983
kierunek I
PLAC DĄBROWSKIEGO
, Sterlinga, Rewolucji 1905 r., Uniwersytecka, Strykowska, Wycieczkowa, Okólna, ŁAGIEWNIKI (Szpital)
kierunek II
ŁAGIEWNIKI (Szpital)
, Okólna, Wycieczkowa, Strykowska, Uniwersytecka, Narutowicza, PLAC DĄBROWSKIEGO
 
1.03.2002
kierunek I
PLAC
DĄBROWSKIEGO
, Sterlinga, Rewolucji 1905 r., Uniwersytecka, Strykowska, Wycieczkowa, Okólna, w Zgierzu: Długa, 1 Maja , Piłsudskiego, Piątkowska, Musierowicza, Gałczyńskiego, Tuwima, Staffa,
ZGIERZ/OS. 650-LECIA/STAFFA
kierunek II
ZGIERZ/OS. 650-LECIA/STAFFA
,
Staffa, Tuwima, Gałczyńskiego, Musierowicza, Piątkowska, Piłsudskiego, 1 Maja, Długa, w Łodzi: Okólna, Wycieczkowa, Strykowska, Narutowicza, PLAC DĄBROWSKIEGO
 
01.05.2018 likwidacja
 

LINIE AUTOBUSOWE
STRONA GŁÓWNA

 


©
Wojciech Dębski 2006
Rozpowszechnianie i publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.