Łódzkie tramwaje i autobusy
Strona poświęcona historii komunikacji miejskiej w Łodzi i okolicach


LINIE AUTOBUSOWE
STRONA GŁÓWNA

 

Linia autobusowa podmiejska, pospieszna
251

1.09.1976 - uruchomiona w miejsce pospiesznej linii A
PLAC DĄBROWSKIEGO
, Narutowicza, Uniwersytecka, Strykowska, Brzezińska,
NOWOSOLNA
 
17.05.1978
kierunek I
PLAC DĄBROWSKIEGO
, Sterlinga, Rewolucji 1905 r., Uniwersytecka, Strykowska, Brzezińska, 
N
OWOSOLNA
kierunek II
NOWOSOLNA
, Brzezińska, Strykowska, Uniwersytecka, Narutowicza, PLAC DĄBROWSKIEGO
 
1.02.1983 - linię zmieniono na podmiejską 251 (czarne cyfry)
 


LINIE AUTOBUSOWE
STRONA GŁÓWNA

 


©
Wojciech Dębski 2008
Rozpowszechnianie i publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.