Łódzkie tramwaje i autobusy
Strona poświęcona historii komunikacji miejskiej w Łodzi i okolicach


TABOR TRAMWAJOWY
STRONA GŁÓWNA

 

Wagon doczepny Lilpop II
1968 - 1974
 

Lilpop II - 12 + doczepny Lilpop II - 485 (ex silinikowy 1) na linii 18. Łódź, ul. Piotrkowska
Foto: Sigurd Hilkenbach, ze zbiorów Łukasza Stefańczyka; 25.08.1971 r.

 

Typ: Lilpop II (Lp IID)
Producent: Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych
"Lilpop, Rau & Lowenstein" SA, Warszawa
Lata budowy: 1928-1929
Liczba pojazdów: 26
Numery taborowe: 482 - 507
Pierwszy przydział: MPK-Łódź (zaj. Dąbrowskiego)
Ostatni przydział: MPK-Łódź (zaj. Dąbrowskiego)
Data wpisu pierwszego pojazdu: 28.10.1968 r.
Data skreślenia ostatniego pojazdu: 02.09.1974 r.

NADWOZIE
Konstrukcja: drewniana
Długość: 10265 mm
Szerokość: 2057 mm
Wysokość: 3337 mm
Ciężar własny:
Dach: drewniany, owalny, pokryty masą elastyczną oraz płótnem nasyconym farbą wodoodporną
Podłoga: drewniana, wykończona drewnianymi listwami
 
Drzwi zewnętrzne: dwuskrzydłowe łamane (wagony dwukierunkowe), jednoskrzydłowe przesuwne ręcznie (wagony jednokierunkowe)
Drzwi wewnętrzne: dwuskrzydłowe przesuwne ręcznie (tylko w wagonach dwukierunkowych)

WNĘTRZE
Rodzaj siedzeń: drewniane, krzesełkowe
Liczba miejsc siedzących:
16
Liczba miejsc stojących: 36
Ogrzewanie: -
Oświetlenie: -
Wentylacja: dwa wywietrzniki dachowe oraz przesuwne do dołu szyby w bocznych oknach.

PODWOZIE
Liczba wózków:
1
Liczba osi:
2
Rozstaw osi: 2700 mm
Średnica kół: 865 mm
Hamulce: ręczny do umiejscawiania, elektryczny tarczowy (solenoid)
 

Wagony doczepne Lilpop II powstały na bazie wozów silnikowych i tylko nieznacznie różniły się od nich po przebudowie. W doczepach dwukierunkowych zdemontowano na dachu pantograf, skrzynię z wyposażeniem elektrycznym oraz podświetlane kominki na numer linii. Usunięto również silniki elektryczne, stanowiska motorniczego, reflektory główne oraz kierunkowskazy. Na czołach zamontowano światła pozycyjne. Wygląd zewnętrzny wagonu dwukierunkowego przedstawia rysunek poniżej.
 

Rysunek orientacyjny wagonu Lp IID w wersji dwukierunkowej z lat 1968 - 1974.
Numery: 482, 485, 486, 505, 507
 

W wagonach jednokierunkowych na pomostach przesunięto otwór drzwiowy bliżej przedziału pasażerskiego. Dwuskrzydłowe drzwi łamane zastąpiono jednoskrzydłowymi przesuwnymi oraz zlikwidowano poręcze zewnętrze. Z drugiej strony drzwi całkowicie zlikwidowano i wstawiono dwa okna. Na dachu zdemontowano pantograf, skrzynię z wyposażeniem elektrycznym oraz podświetlane kominki na numer linii.
Wewnątrz usunięto stanowiska motorniczego oraz ścianki działowe z drzwiami oddzielającymi przedział pasażerski od pomostów. Z tyłu zlikwidowano gniazda elektryczne i zamontowano światło pozycyjne. Wygląd zewnętrzny wagonu jednokierunkowego przedstawia rysunek poniżej.

 

Rysunek orientacyjny wagonu Lp IID w wersji jednokierunkowej z lat 1968 - 1974.
Numery: 487, 489, 493, 494, 497, 498, 499, 500, 502, 504

 

Lista wagonów przebudowanych z silnikowych na doczepne

lp
 
nr wagonu silnik. data przebudowy na doczepny rodzaj nadwozia po przebudowie nr wagonu doczep. data zakończenia eksploatacji data sprzedaży
(altana)
1 61 28.10.1968 jednokierunkowy 487 31.03.1974 13.05.1974
2 1 29.10.1968 dwukierunkowy 485 31.01.1974 ?
3 7 30.10.1968 dwukierunkowy 486 31.01.1974 17.05.1974
4 15 12.11.1968 ? 484 31.03.1974 20.05.1974
5 45 05.12.1968 ? 488 31.03.1973 11.04.1974
6 41 30.04.1969 jednokierunkowy 489 31.12.1973 11.03.1974
7 69 30.04.1969 ? 490 31.03.1973 02.1974
8 14 27.05.1969 ? 492 01.06.1973 ?
9 6 29.05.1969 jednokierunkowy 493 23.01.1974 22.03.1974
10 44 30.05.1969 jednokierunkowy 494 31.01.1974 21.03.1974
11 136 24.06.1969 ? 491 31.01.1974 ?
12 67 31.07.1969 ? 495 31.01.1974 19.03.1974
13 64 02.08.1969 ? 496 31.01.1974 17.05.1974
14 137 01.10.1969 jednokierunkowy 497 29.06.1974 15.07.1974
15 42 01.10.1969 jednokierunkowy 498 29.06.1974 15.07.1974
16 47 31.10.1969 jednokierunkowy 499 29.06.1974 24.07.1974
17 5 27.11.1969 jednokierunkowy 500 31.03.1974 25.11.1974
18 13 29.11.1969 ? 501 31.03.1974 11.04.1974
19 11 24.01.1970 jednokierunkowy 502 29.06.1974 01.08.1974
20 133 31.01.1970 ? 503 01.09.1974 20.03.1975
21 49 31.01.1970 ? 483 31.03.1974 06.04.1974
22 139 05.03.1970 jednokierunkowy 504 16.10.1972 -
23 138 15.02.1971 dwukierunkowy 505 31.03.1974 06.04.1974
24 134 26.02.1971 ? 506 02.09.1974 15.11.1974
25 50 19.07.1971 dwukierunkowy 507 26.06.1974 01.08.1974
26 140 13.11.1971 dwukierunkowy 482 31.12.1973 16.02.1974
 

W latach 1965 - 1971 zlikwidowano w kilku polskich miastach komunikację tramwajową. Do podziału zostało kilkadziesiąt wagonów generacji N (głównie silnikowych), z których zdecydowaną większość przekazano do Łodzi. W zamian inne mniejsze miasta otrzymały z Łodzi doczepy 5ND lub autobusy. Różnice, które powstały wówczas w ilościach między wozami silnikowymi i doczepnymi, korygowano w MPK przebudowując silnikowe Lilpopy II na doczepne.
Pierwsza doczepa nr 487 opuściła Zakład Remontu Taboru 28 października 1968 roku. W ciągu trzech lat przebudowano 26 wagonów w wersji jedno- i dwukierunkowej. Jako ostatni wyjechał z remontu 13 listopada 1971 roku wagon 482.
"Nowe" doczepy były łodzianom dobrze znane z uwagi na długoletnią eksploatację wozów silnikowych. Wszystkie stacjonowały w zajezdni Dąbrowskiego. Dwukierunkowe najczęściej jeździły na linii 18, a jednokierunkowe na linii 6. Doczepki kursowały też w składach trzywagonowych (jednokierunkowe zawsze jako ostatnie w składzie) m. in. na liniach 1, 5, 14, 21.
Doczepne Lilpopy były bardzo słabo oznaczone. W trakcie remontów zlikwidowano im dachowe kominki na numer linii i nie zamontowano stojaków na okrągłe tablice, powszechnie stosowane wtedy w wagonach N. Nie wieszano również metalowych podłużnych tablic na czołach. W efekcie wagony z przodu i z tyłu nie posiadały żadnego oznaczenia. Jedyną informację stanowiła wieszana z boku metalowa tablica (a i ta nie zawsze wisiała) z numerem linii i przebiegiem trasy.
 

 
Lp IID - 486 jako trzeci w składzie linii 14.
Skrzyżowanie Nowomiejska/Ogrodowa/Północna.
Foto: Sigurd Hilkenbach, ze zbiorów Łukasza Stefańczyka.
25.08.1971 r.
 
  Lp IID - 497 jako trzeci w składzie na al. Kościuszki
przy ul. Zamenhofa.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; ok. 1972 r.

 
 

Lp II - 147 + Lp IID - 500 w zajezdni Dąbrowskiego.
Foto: ze zbiorów Wojciecha Dębskiego; 1973 r.
 

 

Lp IID - 494 w hali zajezdni Dąbrowskiego.
Foto: ze zbiorów Wojciecha Dębskiego; 1973 r.
 

 

2N1 - 190 + Lp IID - 487 na linii 6.
Krańcówka Wróblewskiego.
Foto: Hans Lehnhart; 19.09.1973 r.
 

 

Zajezdnia Chocianowice. W głębi na podnośnikach przygotowany do wywózki Lp IID.
Foto: ze zbiorów Wojciecha Dębskiego; 1975 r.
 

W dniu 16 października 1972 roku skreślono z inwentarza po wypadku wagon 504. Pozostałe wycofywano sukcesywnie w latach 1973 i 1974. Najdłużej na stanie figurował wóz 506. Skreślono go 2 września 1974 roku i tym samym zamknięto w Łodzi rozdział eksploatacji wagonów przedwojennych w ruchu pasażerskim.
Oprócz wagonu 504 prawdopodobnie wszystkie sprzedano osobom prywatnym. W dokumentach brakuje potwierdzenia sprzedaży wagonów 485 (odnaleziony na działce koło Lutomierska), 491 i 492. Nadwozie można było nabyć za 754 zł. Najczęściej pełniły później rolę altanek działkowych lub magazynów. Niektóre przetrwały do czasów obecnych.

     

 

Wrak jednokierunkowego Lp IID - 502 na działce. 
Foto: Wojciech Dębski; 2.05.1998 r.

 

 

Dwukierunkowy Lp IID - 505 jako dawna altana działkowa krótko przez likwidacją.
Foto: Wojciech Dębski; 9.04.2005 r.
 

Fragment przedniej burty doczepy 485. Widać zaślepiony otwór po dawnym reflektorze oraz przebijającą cyfrę 1 (między cyfrą 5, a kloszem światła pozycyjnego), którą wagon nosił jako silnikowy. Foto: Wojciech Dębski; 14.05.2005 r.
 

Stany inwentarzowe

Rok

Stan na koniec roku

Wpisano sztuk

Numery taborowe pojazdów przyjętych na inwentarz

Skreślono sztuk

Numery taborowe pojazdów skreślonych z inwentarza

1968 5 5

484 - 488

-  
1969 18 13

489 - 501

-  
1970 22 4

483, 502 - 504

-  
1971 26 4

482, 505 - 507

-

 

1972 25 -   1

504

1973 20 -   5

482, 488, 489, 490, 492

1974 - -   20

483, 484, 485, 486, 487, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 507

   

TABOR TRAMWAJOWY
STRONA GŁÓWNA

 


©
Wojciech Dębski 2009
Rozpowszechnianie i publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.