Łódzkie tramwaje i autobusy
Strona poświęcona historii komunikacji miejskiej w Łodzi i okolicach


KRAŃCÓWKI TRAMWAJOWE
 
STRONA GŁÓWNA
 

Krańcówka tramwajowa w Zgierzu
 
Krańcówka w latach 1901 - 1920 (mijanka)
 
Nowy Rynek w Zgierzu. Wagon silnikowy U104 na krańcówce. Po prawej fragment doczepy GE - 104.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; ok. 1912 r.

 
Nazwa krańcówki: Zgierz
Rodzaj: mijanka
Początek eksploatacji: 19.01.1901 r.
Koniec eksploatacji: 1920? przebudowana


1901
Linię tramwajową z Łodzi do Zgierza uruchomiono 19 stycznia 1901 roku. Pierwotnie trasa miała kończyć się na Rynku Staromiejskim, przed budynkiem Magistratu. Ostatecznie akcjonariusze tramwajów podmiejskich nie doszli do porozumienia z władzami Zgierza i projektu nie zrealizowano.
Trasę w Zgierzu zakończono na Nowym Rynku (obecnie plac Kilińskiego), który pełnił wówczas rolę placu targowego. Mijankę ułożono w centralnej części rynku. Sieć trakcyjną podwieszono do stalowych słupów. Na przystanku ustawiono drewnianą poczekalnię.
 

"Rozwój" - 21.01.1901 r.
 
 
Rysunek orientacyjny układu torów krańcówki na Nowym Rynku w Zgierzu, w latach 1901 - 1920.
 

1919
28 stycznia zmieniono nazwę Nowego Rynku na Rynek Kilińskiego.

 

Krańcówka w latach 1920 - 1944 (mijanka)
 

Krańcówka tramwajowa na placu Kilińskiego w latach 30. XX w. Mijanka po przebudowie.
 
Nazwa krańcówki: Zgierz (w latach 1943 - 1944 Görnau).
Rodzaj: mijanka
Początek eksploatacji: 1920? po przebudowie
Koniec eksploatacji: 1944 (wybudowano pętlę)


1920
Przebudowano Rynek Kilińskiego tworząc pośrodku skrzyżowanie ulic. Zlikwidowano istniejącą formę handlu, posadzono drzewa i urządzono zieleńce. Prawdopodobnie wtedy wybudowano nową mijankę w ulicy Wysokiej, a w obrębie rynku ułożono jedynie pojedynczy tor, który ślepo kończył się przed skrzyżowaniem. Przystanek dla wsiadających i poczekalnia zostały bez zmian.

 

Rysunek orientacyjny układu torów krańcówki na Rynku Kilińskiego w Zgierzu, w latach 1920 - 1944.
 
 

Skład wagonów U104 ustawiony na przystanku dla wsiadających. Zgierz, krańcówka na pl. Kilińskiego.
Foto: ze zbiorów Wojciecha Dębskiego;
okres 1921-1925.
 

 

Skład Lilpopów LRL gotowy do odjazdu w kierunku Łodzi.
Zgierz, krańcówka na pl. Kilińskiego.
Foto: ze zbiorów Wojciecha Dębskiego; 1939 lub 1940 r.

 

 

Lilpop LRL - 49 podczas manewrów na pl. Kilińskiego.
Foto: Walter Genewein,
ze zbiorów MKM MPK-Łódź; 23.05.1943 r.

 

 

Drewniana poczekalnia na pl. Kińskiego w Zgierzu.
Foto: Walter Genewein,
ze zbiorów MKM MPK-Łódź; 23.05.1943 r.

 

Krańcówka od 1944 (pętla)
 
803N - 29 na linii 45. Krańcówka na pl. Kilińskiego w Zgierzu. Foto: Tomasz Flaga; 1.07.2000 r.
 
Nazwa krańcówki: Zgierz/Plac Kilińskiego. W latach 1944 - 1945 Zgierz (Görnau).
Rodzaj: pętla prawostronna
Początek eksploatacji: 1944
Koniec eksploatacji: 4.02.2018 r.
Linie:

Oznaczenie "Łódź - Zgierz" (1944 - 31.12.1955)
11 i 11A (01.02.2004 - 01.07.2008)
16 - (01.07.2008 - 02.04.2017)
41 - (1944 - 1945?)
45 - (01.01.1956 - 01.02.2004, 02.04.2017 - 04.02.2018)
101 - (01.04.1985 - 01.02.2001)


1944
W południowo-zachodnim kwartale placu Kilińskiego (Horst Wessel Platz) Niemcy zbudowali jednotorową pętlę. Zastąpiła ona dotychczasową mijankę. Była to pierwsza tego typu krańcówka (nie licząc Bałuckiego Rynku w Łodzi) na liniach podmiejskich.
W całej sieci łódzkich tramwajów krańcówka na placu Kilińskiego w Zgierzu jest jedną z dwóch pętli prawostronnych i jedyną, gdzie wymiany pasażerów dokonuje się wewnątrz "koła". Tramwaje poruszają się po niej zgodnie ze wskazówkami zegara.

 

Rysunek orientacyjny układu torów pętli na pl. Kilińskiego w Zgierzu w latach 1944 - 2018.
 

1956
1 stycznia linię zgierską oznaczono numerem 45.

1973
Pod koniec roku na 45, jako pierwszej linii podmiejskiej, wprowadzono tramwaje przegubowe typu 803N.
 

 

803N - 926 na linii 45.
Zgierz, krańcówka na pl. Kilińskiego.
Foto: Zbigniew Szafrański; 06.1980 r.
 

 

Drewniana poczekalni MPK krótko przed rozbiórką
Zgierz, krańcówka na pl. Kilińskiego.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; 1983 lub 1984 r.
 

1984
W czerwcu zlikwidowano na krańcówce wysłużoną, drewnianą poczekalnię. Rozebrano ją pod okiem konserwatora zabytków i przechowywano na terenie zajezdni Brus. Po wielu latach została odbudowana i w 2008 roku ustawiona w skansenie łódzkiej architektury drewnianej, znajdującym się przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
 

Źródło - "Głos Robotniczy" - 6.05.1983 r.
 
Źródło - "Głos Robotniczy" - 18/19.02.1984 r.
 

1985
1 kwietnia uruchomiono do Zgierza linię nocną 101.

1993
1 listopada obsługę linii 45 i 101 przejęła MKT Sp. z o.o.

2001
1 lutego zlikwidowano linię nocną 101.
 

 

803N - 10 na linii 45.
Zgierz, krańcówka na pl. Kilińskiego.
Foto: Michał Poźniczek; 02.05.1996 r.
 

 

Historyczny skład 5N - 100 + 5ND - 504.
Zgierz, krańcówka na pl. Kilińskiego.
Foto: Wojciech Dębski; 27.01.2001 r.
 

 

Skład 805Na - 3634 + 3633 na linii 11 wyjeżdża z krańcówki.
Zgierz, pl. Kilińskiego.
Foto: Wojciech Dębski; 29.03.2007 r.
 

 

Skład 805Na - 3624 + 3625 na linii 11.
Zgierz, krańcówka na pl. Kilińskiego po remoncie.
Foto: Wojciech Dębski; 01.05.2008 r.
 

2004
1 lutego zawieszono kursowanie linii 45 obsługiwanej przez MKT Sp. z o.o. Uruchomiono do Zgierza linie 11 i 11A obsługiwane przez MPK-Łódź Sp. z o.o.

2007
7 lipca w związku z pierwszym etapem budowy Łódzkiego Tramwaju Regionalnego zawieszono kursowanie linii 11 i 11A do Zgierza.
13 sierpnia rozpoczęto wymianę nawierzchni i torowiska na ulicy 1 Maja oraz na placu Kilińskiego w Zgierzu.

2008
23 kwietnia przywrócono po remoncie komunikację tramwajową i linie 11, 11A.
1 lipca zawieszono kursowanie linii 11 i 11A do Zgierza. Uruchomiono do Zgierza linię 16.
 

 

Skład 805Na - 2812 + 2813 na linii 16.
Zgierz, krańcówka na pl. Kilińskiego.
Foto: Wojciech Dębski; 17.04.2015 r.
 

 

Skład 805Na - 2902 + 2903 na linii 16.
Zgierz, krańcówka na pl. Kilińskiego.
Foto: Wojciech Dębski; 17.04.2015 r.
 

2017
2 kwietnia zawieszono linię 16 do Zgierza. Uruchomiono linię 45.

2018
4 lutego zawieszono linię 45 i komunikację tramwajową do Zgierza. W zastępstwie uruchomiono linię autobusową Z45.
 

 

Odrestaurowana poczekalnia ze Zgierza od 2008 roku jest eksponatem w skansenie łódzkiej architektury drewnianej, znajdującym się przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Foto: Wojciech Dębski; 26.11.2016 r.

 

Jeden z ostatnich tramwajów na krańcówce w Zgierzu.
Skład 805Na - 1739 + 1433 na linii 45.
Foto: Wojciech Dębski; 3.02.2018 r.
 

 

KRAŃCÓWKI TRAMWAJOWE
 STRONA GŁÓWNA

 


©
Wojciech Dębski 2016
Rozpowszechnianie i publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.