Łódzkie tramwaje i autobusy

Krańcówki tramwajowe
 Strona główna

Krańcówka tramwajowa - Popioły

 

Fragment pętli Popioły w ostatnich dniach eksploatacji. Na przystanku dla wsiadających wagon 805Na - 2410 na linii 18.
Foto: Wojciech Dębski; 5.07.1996 r.

 
Nazwa krańcówki: Rudzka/Popioły, Popioły
Rodzaj: pętla lewostronna
Początek eksploatacji: 8 lipca 1962 r.
Koniec eksploatacji: 24 lipca 1996 r.
Liczba torów: 2 (4 rozjazdy)
Przystanek dla wysiadających: 1 stanowisko
Przystanek dla wsiadających: 1 stanowisko
Budynki, wiaty: brak w ostatnich latach eksploatacji
Remonty: częściowa wymiana torów w 1972 r.


Linie

1

30.05.1976 - 01.12.1980 - tylko w okresie letnim
01.12.1980 - 30.10.1992

18

30.10.1992 - 24.07.1996

26

15.10.1962 - 07.07.1974
 

W 1962 r. rozpoczęto budowę pętli Popioły oraz drugiego toru na ul. Rudzkiej. Spełniono w ten sposób prośby pasażerów, którzy w okresie letnim tłumnie odwiedzali na Rudzie Park 1 Maja i Stawy Stefańskiego.
Była to jedna z najbardziej urokliwych łódzkich krańcówek. Tramwaje po wysadzeniu pasażerów na przystanku "Ruda-Zegar" skręcały przy posesji nr 110 niemal w jej podwórko. Następnie wjeżdżały w szutrową nawierzchnię wąskiej ul. Rodzinnej, gdzie ułożone były dwa tory - zewnętrzny po kilkunastu latach eksploatacji wyłączono z użytku. Przystanek dla wsiadających zlokalizowano przy ul. Popioły. W 1996 r. całkowicie zlikwidowano komunikację tramwajową na ul. Rudzkiej i zastąpiono ją autobusową. Po raz ostatni tramwaje zawracały na pętli we wtorek 23 lipca 1996 r.

 

Rysunek układu torów z lat 1962 - 1996 na krańcówce Popioły.

 
 

805Na - 2383 na linii 18 wjeżdża na pętlę Popioły.
Foto: Wojciech Dębski; 16.05.1996 r.

 

805Na - 2407 na linii 18 wjeżdża na pętlę Popioły.
Foto: Wojciech Dębski; 5.07.1996 r.

     
 

Wjazd z ul. Rudzkiej na pętlę Popioły.
Foto: Wojciech Dębski; 14.07.1996 r.

 

805Na - 2391 na linii 18 przed wjazdem w ul. Rodzinną 
Foto: Wojciech Dębski; 10.1994 r.

     
 

805Na - 2230 na linii 18. Ulica Rodzinna.
Foto: Wojciech Dębski; 10.1994 r.
 

 

Fragment pętli na ul. Rodzinnej i rozjazd z nieczynnym na wprost torem. Pod koniec eksploatacji usunięto nad nim sieć trakcyjną. Foto: Wojciech Dębski; 5.07.1996 r.

     
 

Fragment pętli na ul. Rodzinnej.
805Na - 2424 na linii 18
Foto: Michał Poźniczek; 2.06.1996 r.
 

805Na - 2424 na linii 18 wyjeżdża z ul. Rodzinnej
na przystanek przy ul. Popioły.
Foto: Michał Poźniczek; 2.05.1996 r.

     
 

805Na - 2230 na linii 18 wyjeżdża z ul. Rodzinnej
na przystanek przy ul. Popioły.
Foto: Wojciech Dębski; 10.1994 r.

 

Przystanek dla wsiadających przy ul. Popioły oraz fragment drugiego, nieczynnego toru.
Foto: Wojciech Dębski; 5.07.1996 r.

Pozostałości po pętli

     
 

Betonowe słupki, na których zamocowana była dawniej
siatka odgradzająca tor od podwórka.
Foto: Wojciech Dębski; 9.03.2009 r.

 

Śmietnik na miejscu dawnego toru pętli między
ul. Rudzką a Rodzinną.
Foto: Wojciech Dębski; 9.03.2009 r.

     
 

Ostatni istniejący fragment toru znajduje się w większości
pod warstwą asfaltu na ul. Popioły.
Foto: Wojciech Dębski; 5.08.2013 r.

 

Po likwidacji tramwajów ul. Rodzinną pokryto asfaltem.
Po prawej słup z resztkami sieci trakcyjnej.
Foto: Wojciech Dębski; 5.08.2013 r.

Krańcówki tramwajowe
 Strona główna

 

Strona utworzona 10.06.2009

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.