Łódzkie tramwaje i autobusy

Krańcówki tramwajowe
 Strona główna

Krańcówka tramwajowa - Koziny

 

805Na - 2307 na linii 7. Pętla Koziny w sierpniu 1994 r. Foto: Wojciech Dębski

 

Krańcówkę wybudowano wiele lat przed powstaniem osiedla Koziny. W 1925 r. oddano nowy odcinek trasy tramwajowej na ul. Srebrzyńskiej, który zakończono mijanką w rejonie ul. Wapiennej. Docelowo tramwaje miały dojeżdżać do mającego powstać po drugiej stronie torów kolejowych osiedla mieszkaniowego im. Montwiłła-Mireckiego. Wybudowano je w latach 1928 - 1931, jednak wiadukt kolejowy nigdy w tym rejonie nie powstał, przez co projektu nie zrealizowano. Mimo to tramwaje docierające ul. Srebrzyńską do torów kolejowych były przez wiele lat dla mieszkańców osiedla jedynym środkiem transportu. Dopiero po II wojnie światowej dotarły one bliżej osiedla ulicą Konstantynowską i aleją Unii.
Mijankę końcową na ul. Srebrzyńskiej wykorzystywano do 1951, kiedy to po jej południowej stronie wybudowano pętlę. W 1960 r. rozpoczęto budowę osiedla mieszkaniowego Koziny. Po zakończeniu jego budowy w 1966 r. modernizacji doczekała się ulica Srebrzyńska. Torowisko z jezdni przenisiono na wydzielony pas, co znacznie usprawniło ruch i pozwoliło na uruchomienie większej liczby linii. Przebudowana została również pętla, która dodatkowo w 1969 r. została połączono z nowym odcinkiem trasy na ul. Letniej. Rolę przelotowej pętla "Koziny" pełniła przez dziewięć lat. W tym czasie przewijały się przez nią cztery linie - najwięcej w historii. Po wybudowaniu całej trasy w ciągu ulic Letniej i Towarowej (al. Włókniarzy) wraz z węzłami przy ul. Obrońców Stalingradu i Kopernika, połączenie torowe pętli z al. Włókniarzy zlikwidowano. Stopniowo ubywało linii. Po 1992 r. kursowała już tylko jedna, choć dość często podczas remontów kończyły tutaj trasę inne linie (w tym również podmiejskie). Pętla "Koziny" funkcjonuje do chwili obecnej.

 

Krańcówka w formie mijanki.

 

Krańcówka w formie mijanki na ul. Srebrzyńskiej przy ul. Wapiennej. Lilpop II - 137 + Sanok na linii 3. Lata 30. XX w.

 
Nazwa krańcówki Srebrzyńska. W latach 30. XX w. również "Osiedle Montwiłła-Mireckiego"
Rodzaj mijanka
Początek eksploatacji 30 października 1925 r.
Koniec eksploatacji: 1951 r.
Linie w latach 1925 - 1951 3, 10, 11, 14
 

Kalendarium

 
30 października 1925
Oddano do eksploatacji mijankę końcową wraz z nowym odcinkiem trasy w ul. Srebrzyńskiej. Do krańcówki skierowano linię 3.
 

Układ torów na krańcówce w latach 1925 - 1931

 
1931
W związku z budową drugiego toru na ul. Srebrzyńskiej mijankę przebudowano.
 

Układ torów na krańcówce w latach 1931 - 1951

 
10 lipca 1936
Skierowano linię 14. Na krańcówce trasę kończyły linie 3 i 14.
 
14 grudnia 1939
Wycofano linię 14. Brak danych o linii 3.
 
W okresie okupacji kursowała linii 11.
 
8 marca 1945
Wycofano linię 11. Skierowano linie 3 i 10. Na krańcówce trasę kończyły linie 3 i 10.
 
25 września 1949
Wycofano linię 3. Na krańcówce trasę kończyła linia 10.
 
1951
W związku z wybudowaniem nowej pętli końcową mijankę zlikwidowano.
 

Krańcówka w formie pętli.

 

Pętla Koziny. Na przystanku skład 805Na - 1814 + 1815 na zmienionej trasie linii 29; 7.05.1995 r.

 
Nazwa krańcówki Koziny (w latach 50. XX w. "Osiedle Montwiłła-Mireckiego")
Rodzaj pętla lewostronna
Początek eksploatacji 1951 (czynna)
Linie od 1951 3, 7, 10, 13, 17, 104 (w latach 1969 - 1978 przez pętlę przejeżdżały linie 10, 25, 26).
 

Kalendarium

 
1951
Wybudowano nową, częściowo dwutorową pętlę, która zastąpiła dotychczasową mijankę na ul. Srebrzyńskiej.
 
17 stycznia 1955
Skierowano w godz. szczytu linię 17. Na pętli trasę kończyły linie 10 i 17.
 
10 września 1955
Skierowano nocną linię 104. Na pętli trasę kończyły linie 10, 104 oraz w godz. szczytu linia 17.
 
1 stycznia 1957
Skierowano na stałe linię 17. Na pętli trasę kończyły linie 10, 17, 104.
 
1958
Wycofano linię 17 (zawieszona całkowicie między 14 kwietnia, a 8 września). Na pętli trasę kończyły linie 10 i 104.
 
2 maja 1960
Skierowano linię 13. Na pętli trasę kończyły linie 10, 13 i 104.
 
1 marca 1963
Wycofano linię 13. Skierowano linię 3. Na pętli trasę kończyły linie 3, 10, 104.
 
1966
W związku z przesunięciem torowiska na ul. Srebrzyńskiej z jezdni na wydzielony pas, przebudowano pętlę.
 
1 lutego 1969
Oddano do użytku nowe torowisko na ul. Letniej, które połączono z pętlą Koziny. Nową trasą skierowano linię 25. Na pętli trasę kończyły linie 3, 10 i 104. Przez pętlę przejeżdżała linia 25.
 

Układ torów na pętli Koziny po 1966 r. Kolorem czerwonym zaznaczono torowisko czynne w latach 1969 - 1978.

 
1 czerwca 1969
Wydłużono trasę linii 10. Na pętli trasę kończyły linie 3 i 104. Przez pętlę przejeżdżały linie 10 i 25.
 
6 kwietnia 1970
Wycofano linię nocną 104. Na pętli trasę kończyła linia 3. Przez pętlę przejeżdżały linie 10 i 25.
 
3 maja 1971
Linię 10 skrócono do pętli. Ulicą Letnią skierowano linię 26. Na pętli trasę kończyły linie 3 i 10. Przez pętlę przejeżdżały linie 25 i 26.
 
14 stycznia 1974
Wycofano linię 25. Na pętli trasę kończyły linie 3 i 10. Przez pętlę przejeżdżała linia 26.
 
1 sierpnia 1974
Skierowano do ul. Letniej linię 7. Na pętli trasę kończyły linie 3 i 10. Przez pętlę przejeżdżały linie 7 i 26.
 
18 października 1976
Wycofano linię 26. Na pętli trasę kończyły linie 3 i 10. Przez pętlę przejeżdżała linia 7.
 

Ostatnie dni eksploatacji węzła przy al. Włókniarzy. Wagon
5N - 222 na linii 7 skręca w kierunku pętli Koziny;
01. 1978 r. Foto: Marek Buchowicz

Widok ogólny pętli Koziny w 1989 r.
Foto: ze zbiorów Krzysztofa Miachalskiego
 

 
9 stycznia 1978
Wyłączono z eksploatacji węzeł łączący pętlę z torami na al. Włókniarzy (dawniej ul. Letniej). Skrócono trasę linii 7. Na pętli trasę kończyły linie 3, 7 i 10.
 
13 grudnia 1978
Wycofano linię 10. Na pętli trasę kończyły linie 3 i 7.
 
1991
Na pętli dokonano wymiany torowiska. Usunięto rozjazdy w kierunku al. Włókniarzy.
 
18 maja 1992
Wycofano linię 3. Na pętli trasę kończyła linia 7.
 

Przestanek dla wysiadających i 805Na - 1554 na zmienionej trasie linii 17. U dołu fragment toru, wyłączonego z eksploatacji w 1978 r. W głębi na przystanku odjazdowym 805Na - 2307 na linii 7. Grudzień 1994 r.
Foto:
Wojciech Dębski

805Na - 1709 na zmienionej trasie linii 17. U dołu nieczynny tor umożliwiający dawniej przejazd przez pętlę od strony al. Włókniarzy; 07.05.1995 r.
Foto:
Wojciech Dębski
 

   

Krańcówki tramwajowe
 Strona główna

 

Strona utworzona 19.08.2009
 

© Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.