Łódzkie tramwaje i autobusy

Krańcówki tramwajowe
 Strona główna

 
Krańcówka tramwajowa - Kolej Obwodowa
(Pabianicka/Kolej Obwodowa)
 

Skład wagonów 105NW - 459 + 460 jako linia 11 na pętli "Pabianicka/Kolej Obwodowa"; 1977 r.
 

"Kolej Obwodowa" była w Łodzi jedną z dwóch pierwszych krańcówek tramwajowych w formie pętli. Wybudowali ją Niemcy w 1941 r. na Breslauerstrasse (obecnie ul. Pabianicka) przy linii kolei obwodowej. Ta niewielka pętla przez wiele lat była ważnym węzłem komunikacyjnym na przedmieściach Rudy Pabianickiej. W latach 1968 - 1973 kończyły tam trasę aż cztery linie. Po wybudowaniu na Rudzie pętli "Chocianowice" i "Skrajna" dokonano zmian w układzie komunikacyjnym. Podczas przebudowy wiaduktu i ul. Pabianickiej w 1980 r., pętlę zlikwidowano.

Nazwa krańcówki Kolej Obwodowa (po 1966 r. Pabianicka/Kolej Obwodowa)
Rodzaj Pętla lewostronna
Początek eksploatacji 1941 r.
Koniec eksploatacji 22 września 1980 r.
Opis techniczny Torowisko wydzielone, szyny rowkowe na drewnianych podkładach.
235 mb toru, 3 rozjazdy, 1 skrzyżowanie torowe (po 1968 r. - 240 mb i 4 rozjazdy)
Linie 1, 4, 11, 16, 26 bis, 27, 28, 102
Status Nie istnieje


Historia krańcówki
 

1941 r.
Wybudowano pętlę "Kolej Obwodowa" i skierowano do niej linię 1. Przystanek dla wysiadających znajdował się na ul. Pabianickiej. Tramwaje wjeżdżały na pętlę bez pasażerów. Przystanek dla wsiadających ustawiono przy wyjeździe z pętli.
 
1944 r.
Prawdopodobnie wycofano linię 1. Brak danych na temat innych linii dojeżdżających do pętli.
 
12 maja 1947 r.
Skierowano linię 16. Na pętli trasę kończyła linia 16.
 
13 października 1947 r.
Skierowano linię 1. Na pętli trasę kończyły linie: 1, 16.
 
2 maja 1949 r.
Skierowano linię 11. Na pętli trasę kończyły linie: 1, 11, 16.
 
3 kwietnia 1950 r.
Wycofano linię 1. Na pętli trasę kończyły linie: 11, 16.
 
1 października 1952 r.
Wycofano linię 16. Skierowano linię 4. Na pętli trasę kończyły linie: 4, 11.
 
2 października 1956 r.
Wycofano linię 4. Skierowano linię 1. Na pętli trasę kończyły linie: 1, 11.
 
17 sierpnia 1959 r.
Skierowano linię nocną 102. Na pętli trasę kończyły linie: 1, 11, 102.
 
2 maja 1960 r.
Wycofano linię nocną 102. Na pętli trasę kończyły linie: 1, 11.
 
25 maja 1964 r.
Skierowano linię 26 bis. Na pętli trasę kończyły linie: 1, 11, 26 bis.
 
14 marca 1966 r.
Wycofano linię 26 bis. Skierowano linię 28. Na pętli trasę kończyły linie: 1, 11, 28.
 
1967/1968
W tych latach dokonano prawdopodobnie wymiany torów. Bocznicę połączono z torem głównym, co znacznie usprawniło ruch na pętli.
 
18 listopada 1968 r.
Skierowano linię 27 (w godzinach szczytu jeździła do Chocianowic). Na pętli trasę kończyły linie: 1, 11, 27, 28.
 
1 września 1973 r.
Wycofano linię 1. Na pętli trasę kończyły linie: 11, 27 (w godzinach szczytu jeździła do Chocianowic), 28.
 
2 października 1973 r.
Wycofano linię 27. Na pętli trasę kończyła linia 11, 28.
 
17 listopada 1975 r.
Wycofano linię 28. Na pętli trasę kończyła linia 11.
 
9 listopada 1977 r.
Skierowano linię 26 bis (kursowała tylko w godzinach szczytu). Na pętli trasę kończyły linie: 11, 26 bis.
 
22 września 1980 r.
W związku z przebudową wiaduktu kolejowego oraz układu komunikacyjnego w jego rejonie, zlikwidowano pętlę "Kolej Obwodowa".


 

 

Plan orientacyjny pętli "Kolej Obwodowa".
Opracowanie Wojciech Dębski

 

W latach 1954 - 1959 pętla "Kolej Obwodowa" znalazła się na obszarze Rudy, która w tym czasie była samodzielną dzielnicą Łodzi.
"Głos Robotniczy" - 13.07.1955 r.

 

Tablica kierunkowa w wagonie 5N; 1965 r.

 

Wagon techniczny "Schörling" - 2004 na wysokości
pętli "Kolej Obwodowa".
Foto: Sigurd Hilkenbach; 25.08.1971 r.
Ze zbiorów Łukasza Stefańczyka.


Po likwidacji pętli
 

   

Plac po dawnej pętli przez wiele lat był niezagospodarowany.
Foto: Wojciech Dębski; 5.07.1996 r.
 

Plac po dawnej pętli i budowa przystanku kolejowego
Łódź Pabianicka.
Foto: Wojciech Dębski; 8.10.2013 r.

   

Krańcówki tramwajowe
 Strona główna

Strona dodana 10.06.2009


©
Wojciech Dębski

 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.