Łódzkie Tramwaje i Autobusy

.

POWRÓT
STRONA GŁÓWNA

.

Łódzkie tramwaje na dawnej pocztówce - ul. Piotrkowska
(pocztówki wydane w latach 1898 - 1918)

Opis: Wagon Herbrand VNB125 - 12 na ul.
Piotrkowskiej przy Nowym Rynku (obecnie pl. Wolności)
Wydawnictwo: Bronisław Wilkoszewski,
Łódź; obieg 26.01.1900 r.
Foto: Pocztówka ze zbiorów Wojciecha Dębskiego

Opis: Wagony Herbrand VNB125 - 21 i 29 na ul.
Piotrkowskiej przy Nowym Rynku (obecnie pl. Wolności)
Wydawnictwo: Bronisław Wilkoszewski,
Łódź; obieg 16.04.1900 r.
Foto: Pocztówka ze zbiorów Wojciecha Dębskiego

   

Opis: Ulica Piotrkowska. W głębi, na wysokości obecnej ul. ks. Skorupki, tramwaj typu Herbrand VNB125 - 23 z doczepą.
Wydawnictwo: Bronisław Wilkoszewski, Łódź; obieg 1901 r.
Foto: Pocztówka ze zbiorów Wojciecha Dębskiego

Opis: Wagon Herbrand VNB125 - 13 z doczepą na ul. Piotrkowskiej dojeżdża do przystanku przy ul. Andrzeja.
Wydawnictwo: Bronisław Wilkoszewski, Łódź; ok. 1904 r.
Foto: Pocztówka ze zbiorów Wojciecha Dębskiego

   

Opis: Fragment ul. Piotrkowskiej. W głębi wagon Herbrand.
Wydawnictwo: P.B.B. No. 3506; okres I wojny światowej.
Zdjęcie Bronisława Wilkoszewskiego
Foto: Pocztówka ze zbiorów Wojciecha Dębskiego

Opis: Wagon Herbrand jako linia 6 na ul. Piotrkowskiej.
Odcinek między dzisiejszymi ul. Próchnika i Więckowskiego.
Wydawnictwo: Karl Voegels, Berlin; ok. 1915 r.
Foto: Pocztówka ze zbiorów Wojciecha Dębskiego

   

Opis: Wagon doczepny "belgijski" oraz Herbrand na ul. Piotrkowskiej. Widok w kierunku północnym sprzed skrzyżowania z obecnymi ul. Próchnika i Rewolucji 1905 r.
Wydawnictwo: A. J. Ostrowski w Łodzi; obieg 17.08.1917 r.
Foto: Pocztówka ze zbiorów Wojciecha Dębskiego

Opis: Ulica Piotrkowska. Rozjazdy międzytorowe umożliwiające skręcanie wagonom z ul. Piotrkowskiej w Zieloną.
W głębi tramwaje na przystanku.
Wydawnictwo: J.M.T., No. 19; ok. 1915 r.
Foto: Pocztówka ze zbiorów Wojciecha Dębskiego

   

Opis: Wagon Herbrand jako linia 4 na ul. Piotrkowskiej. Skrzyżowanie z ul. Południową (obecnie Rewolucji 1905 r.) i Zawadzką (obecnie Próchnika).
Wydawnictwo: M. L. Richner, Łódź; obieg 19.06.1916 r.
Foto: Pocztówka ze zbiorów Wojciecha Dębskiego

Opis: Fragment torowiska na ul. Piotrkowskiej w rejonie skrzyżowania z Pasażem Majera (obecnie Moniuszki).
W głębi tramwaje.
Wydawnictwo: A. J. Ostrowski; obieg 11.08.1916 r.
Foto: Pocztówka ze zbiorów Wojciecha Dębskiego

   
Strona dodana 1.06.2009 r.

POWRÓT
STRONA GŁÓWNA

.

Opracowanie: Wojciech Dębski
©
Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.