Łódzkie tramwaje i autobusy

Kalendarium
Strona główna

Kalendarium 1971 - 1980

Wybierz rok
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980

Zobacz kalendarium z innych lat
1881 - 1900
1901 - 1920
1921 - 1940
1941 - 1960

1961 - 1970
1991 - 2000
 

1971


4 stycznia 1971

Oddano do eksploatacji krańcówkę tramwajową w formie pętli na ul. Chochoła. Skierowano do niej linię 25.

20 stycznia 1971
Oddano do eksploatacji drugi tor na ul. Aleksandrowskiej (od Szczecińskiej do Chochoła).

27 stycznia 1971
Wpisano na inwentarz 33 Ikarusy 620 i 28 Ikarusów 556. Były to ostatnie dostawy autobusów tego typu do Łodzi.

1 lutego 1971
Uruchomiono nową linię autobusową 79.

7 lutego 1971
Oddano do eksploatacji zajezdnią autobusową przy ul. Limanowskiego.
Nowa placówka przejęła 31 autobusów z zajezdni Kraszewskiego i 5 z Helenówka, którymi obsługiwała linie B i 74.

8 lutego 1971
Oddano do eksploatacji nową linię autobusową 74 bis.

14 lutego 1971
Wstrzymano częściowo ruch kołowy na ul. Zachodniej (od Zielonej do Więckowskiego) z powodu rozbiórki domów po wschodniej stronie. Ruch całkowicie wznowiono 29 sierpnia.

1 marca 1971
Z powodu małej frekwencji i krótkiej trasy zawieszono kursowanie linii
autobusowej 70.
Zawieszono kursowanie linii autobusowej 65 bis.
Na liniach autobusowych 64 i 66 wprowadzono samoobsługę, likwidując dotychczasową obsługę jednoosobową.
Wprowadzono obsługę konduktorską na linii autobusowej A.
Dokonano przerzutów linii autobusowych między zajezdniami, w wyniku których zlikwidowano całkowicie obsługę konduktorską na liniach obsługiwanych przez zajezdnię Helenówek.
Przegubowe Jelcze 021 skierowano na linię E w miejsce linii 72. Wówczas obsługiwały one linie 57, D i E.

10 marca 1971
Rozpoczęto przebudowę węzła Armii Czerwone/Przędzalniana. Prace zakończono 2 lipca.

29 marca 1971
Rozpoczęto budowę krańcówki autobusowej na ul. Tomaszowskiej przy Kolumny. Budowę ukończono 26 maja. W tym czasie autobusy linii 63 manewrowały na skrzyżowaniu. W celu bezpieczeństwa przywrócono w nich na ten czas obsługę konduktorską.

1 kwietnia 1971
Wprowadzono samoobsługą na linii autobusowej 55 bis.

13 kwietnia 1971
Uruchomiono ponownie linię tramwajową 22.
Uruchomiono ponownie linię autobusową 70.

3 maja 1971
W Zgierzu zlikwidowano linię autobusową 1 bis oraz uruchomiono linie 3 i 4.

14 maja 1971
Rozpoczęto przebudowę krańcówki autobusowej na ul. Olkuskiej. Prace zakończono 26 czerwca. W tym czasie autobusy linii 68 manewrowały 500 m dalej.

16 maja 1971
W niedziele i święta uruchomiono jeden autobus "zielonej linii" z ul. Bazarowej do Grotnik. Kursy odbywały się od 8:00 do 20:00.
Na okres letni uruchomiono trzy brygady na liniach tramwajowych dodatkowych z pl. wolności na Zdrowie lub z pl. Wolności na Chochoła.

17 maja 1971
Uruchomiono nową pospieszną linię autobusową J.

21 maja 1971
Rozpoczęto przebudowę węzła Armii Czerwonej/Wysoka. Brak danych na temat ukończenia prac.

1 czerwca 1971
W miejsce pospiesznej linii autobusowej B bis uruchomiono nową pospieszną linię H.
Uruchomiono nową pospieszną linię autobusową K.

14 czerwca 1971
Przeniesiono krańcówkę linii 61 z ul. Broniewskiego przy Kilińskiego na Broniewskiego przy Rzgowskiej. Autobusy zawracały na Gagarina przy Tuszyńskiej. Powodem zmiany było usprawnienie ruchu na węźle Broniewskiego/Kilińskiego.

16 czerwca 1971
Rozpoczęto przebudowę krańcówki autobusowej Górki Stare. Autobusy linii 71 zawracały na ul. Józefów, 800 m wcześniej, obok betoniarni. Przebudowę zakończono 27 października.

24 czerwca 1971
Rozpoczęto wymianę torów tramwajowych na ul. Narutowicza (od Uniwersyteckiej do Tramwajowej). Prace zakończono 10 września.

1 lipca 1971
Wstrzymano ruch tramwajowy na ul. Limanowskiego (od Letniej do Zachodniej) z powodu remontu nawierzchni (od Hipotecznej do Snycerskiej). Roboty zakończono 16 sierpnia.
Uruchomiono ponownie linię autobusową 65 bis.

12 lipca 1971
Zlikwidowano krańcówkę autobusową na Broniewskiego przy Rzgowskiej. Autobusy linii 61 skierowano na krańcówkę Chojny.

17 lipca 1971
Rozpoczęto prace sieciowe na ul. Pabianickiej. Prowadzono je do 29 lipca w godzinach nocnych.

6 sierpnia 1971
Rozpoczęto przebudowę węzła torowego Zachodnia/Ogrodowa.
Brak danych na temat ukończenia prac.

1 września 1971
Uruchomiono nową linię autobusową 80.

W celu usprawnienia wzajemnych połączeń nocnych linii autobusowych, wprowadzono nowy układ, który posiadał wspólny przystanek i punkt kontrolny na al. Kościuszki przy Struga.

1 października 1971
Uruchomiono nową pospieszną linię autobusową L.
Na czterech brygadach linii tramwajowej 16 wprowadzono składy trzywagonowe.

7 października 1971
Rozpoczęto przebudowę krańcówki autobusowej przy ul. Wersalskiej. Na czas remontu trasę autobusów wydłużono o 600 m do skrzyżowania Szczecińska/Hodowlana.
Brak danych na temat ukończenia prac.

11 października 1971
Rozpoczęto
wymianę torowiska na węźle Obrońców Stalingradu/Gdańska. Brak danych na temat ukończenia prac.

14 października 1971
Rozpoczęto przebudowę
węzła Piotrkowska/Żwirki. Brak danych na temat ukończenia prac.

2 listopada 1971
Wprowadzono samoobsługę w autobusach linii 56 i 71.

4 listopada 1971
Wprowadzono samoobsługę w autobusach linii 51 (oprócz niedziel)

21 listopada 1971
Oddano do eksploatacji krańcówkę tramwajową w formie pętli na Helenówku.

25 listopada 1971
Oddano do eksploatacji krańcówkę autobusową na ul. Felińskiego przy Gojawiczyńskiej.

30 listopada 1971
W Pabianicach na ul. Warszawskiej oddano do eksploatacji drugi tor (od Maślanej do Pstrowskiego).

8 grudnia 1971
W godzinach popołudniowych oddano do eksploatacji krańcówkę tramwajową w formie trójkąta manewrowego na pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim.

17 grudnia 1971
Zlikwidowano składy trzywagonowe na linii 10.

22 grudnia 1971
Skreślono z inwentarza ostatni wagon silnikowy typu Lilpop LRL. Wóz nr 1046. Zakończono tym samym eksploatację wagonów czteroosiowych produkcji przedwojennej.

 

1972


3 stycznia 1972

Zlikwidowano składy trzywagonowe na linii 16.
Rozpoczęto przebudowę pętli na ul. Przybyszewskiego przy torze kolejowym (budowa drugiego toru).
Wprowadzono samoobsługę na liniach podmiejskich w wozach silnikowych składów trzywagonowych. Wówczas kursowały one na liniach 42, 43 i 46.

styczeń 1972
Na pl. Dąbrowskiego wybudowano poczekalnię dla pasażerów i ekspedycję autobusową.

6 lutego 1972
Uruchomiono autobus specjalny z pl. Dąbrowskiego do Smardzewa (długość trasy 14 600 m).

5 marca 1972
W związku z wyburzeniem budynku u zbiegu al. Kościuszki i ul. Zamenhofa, zamknięto ruch kołowy od godz. 7:00 do 18:00. Był to ostatni budynek stojący w osi wschodniej jezdni al. Kościuszki.

4 kwietnia 1972
Rozpoczęto wymianę torów na al. Politechniki (od Skrzywana do Wróblewskiego). Ruch odbywał się po jednym torze. Brak danych na temat ukończenia prac.

12 kwietnia 1972
Na linię 9 wyjechał skład zmodernizowanych wagonów 5N - 91 + 5ND - 849, w którym zamontowano łamane drzwi automatyczne według nowego projektu. Skład wyposażono również po raz pierwszy w nowy sposób oznakowania linii. Okrągłe tarcze na dachu zastąpiły tzw. kwadraty, które zamontowano pod krawędzią szyby czołowej i z tyłu doczepy.

8 maja 1972
Zawieszono kursowanie autobusów na ul. Piotrkowskiej (od Zamenhofa do pl. Wolności). Na skutek licznych interwencji pasażerów ruch przywrócono 11 maja 1972 roku.

15 maja 1972
Przywieziono do Łodzi pierwszy wagon typu 102 NaW.

29 maja 1972
Rozpoczęto roboty torowe na węźle Rzgowska/Dąbrowskiego. Prace zakończono 16 czerwca.

1 czerwca 1972
Uruchomiono na okres letni "zieloną linię" z ul. Bazarowej do Grotnik (dwa autobusy).

9 czerwca 1972
Rozpoczęto wymianę torowiska na ul. Narutowicza (od Tramwajowej do Kopcińskiego). Brak danych na temat ukończenia prac.

2 lipca 1972
Uruchomiono w okresie letnim "zieloną linię" z ul. Bazarowej do Sokolnik (21,5 km)

4 lipca 1972
Wprowadzono samoobsługę w autobusowych liniach pospiesznych H, J, K i L.

9 lipca 1972
Uruchomiono w okresie letnim "zieloną linię" z pl. Zwycięstwa do Wiśniowej Góry (15,8 km)

19 lipca 1972
Uruchomiono w Pabianicach lokalną komunikację autobusową.

20 lipca 1972
Wyłączono z eksploatacji krańcówkę tramwajową Widok. Tramwaje linii 19 skierowano do krańcówki Strykowska.

1 sierpnia 1972
Wprowadzono samoobsługę w autobusowych liniach pospiesznych C, D i E.

6 sierpnia 1972
Uruchomiono w okresie letnim "zieloną linię" z ul. Bazarowej do Malinki (12,7 km)

16 sierpnia 1972
Wprowadzono samoobsługę w autobusowych liniach pospiesznych B, G i F.

4 września 1972
W związku z robotami drogowymi na ul. Wróblewskiego (od al. Politechniki do Wólczańskiej) zawieszono ruch tramwajów.
Prace zakończono 18 grudnia.

18 września 1972
Oddano do eksploatacji krańcówkę tramwajową w formie pętli na Chocianowicach.

25 września 1972
Oddano po remoncie torowisko na ul. Kopernika (od Towarowej do Łąkowej). Prace rozpoczęto
21 kwietnia.

2 października 1972
Uruchomiono nową linię autobusową 81.

Wprowadzono samoobsługę w wozach silnikowych na podmiejskiej linii tramwajowej 41.

8 października 1972
Na ulice Łodzi po raz pierwszy wyjechały dwa nowe wagony przegubowe typu 102NaW.
Skierowano je na linie 8/1 i 9/5.

10 października 1972
Oddano do eksploatacji krańcówkę autobusową na ul. Felińskiego.

7 października 1972
Oddano do eksploatacji nowy dwutorowy odcinek na ul. Zielonej przy pętli. W związku z tym wyłączono 11 października z eksploatacji wjazd od strony zachodniej na pętlę Zielona/Towarowa.

17 października 1972
Rozpoczęto przebudowę krańcówki autobusowej na ul. Dąbrowskiego przy torze kolejowym. Prace zakończono 10 stycznia 1973 roku.

19 października 1972
Rozpoczęto przebudowę krańcówki autobusowej na ul. Dubois. Brak danych na temat ukończenia prac.

23 października 1972
Uruchomiono nową linię autobusową 58 bis,

6 listopada 1972
Wprowadzono samoobsługę na linii autobusowej 59.

12 listopada 1972
Wprowadzono samoobsługę na linii autobusowej 51 w niedzielę. Od tej pory obowiązywała we wszystkie dni.

15 grudnia 1972
Uruchomiono nową nocną linię autobusową 155.

30 grudnia 1972
Oddano po przebudowie węzeł na skrzyżowaniu Towarowa/Obrońców Stalingradu. Podczas przebudowy usunięto m.in. tor umożliwiający wjazd na pętla tramwajową od strony zachodniej.

 

Materiał z lat 1973 - 1980 w przygotowaniu

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

Zobacz kalendarium z innych lat
1881 - 1900
1901 - 1920
1921 - 1940
1941 - 1960

1961 - 1970
1991 - 2000
 

Kalendarium
Strona główna

Strona utworzona 5.01.2017

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.