Łódzkie tramwaje i autobusy


KALENDARIUM
STRONA GŁÓWNA
 

Kalendarium 1961 - 1970


Wybierz rok
1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970

Zobacz kalendarium z innych lat
1881 - 1900
1901 - 1920
1921 - 1940
1941 - 1960
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
 

1961


2 stycznia
1961
Na liniach 44, 45, 46 zlikwidowano pociągi służbowe i uruchomiono pociągi nadzwyczajne o charakterze ciągłej komunikacji nocnej.
21 stycznia 1961
Oddano do użytku zajezdnię autobusową przy ul. Kraszewskiego. Przenosiny z dotychczasowej bazy na Halenówku trwały do 27 maja 1961 r.
2 lutego 1961
Na trasę wyruszył pierwszy tzw. "ZMS-owski tramwaj". Młoda załoga tramwaju (motorniczy i konduktorzy) miała w swojej pracy zwracać przede wszystkim uwagę na kulturę obsługi pasażerów i punktualność przejazdów.
23 lutego 1961
W planie pracy umieszczono dodatkowe kursy autobusów będących na dotarciu. Kursowały one bezpośrednio za autobusami linii 57.
marzec 1961
Na ul. Piotrkowskiej przystanki autobusowe przesunięto za skrzyżowania. Pozwoliło to na zmniejszenie korków jakie tworzyły się dotychczas przed skrzyżowaniami.
2 maja 1961
Rozpoczęto remont sieci trakcyjnej na ul. Zachodniej (od Limanowskiego do Ogrodowej). Prace zakończono 13 maja. Od godz. 23:00 do 3:30 ruch tramwajowy w tych dniach był zawieszony.
Rozpoczęto remont sieci trakcyjnej na ul. Głównej (od Targowej do Kopcińskiego). Prace zakończono 10 maja. Tramwaje nocnej linii 104 skierowano w tym czasie inną trasą.
lipiec 1961
Na pl. Niepodległości dokonano prac porządkowych. Ułożono nowe chodniki, posiano trawniki, urządzono zieleńce oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci. Odnowiony plac był gotowy na 22 lipca.
21 lipca 1961
Oddano do użytku nową trasę tramwajową w al. Politechniki (od ronda Titowa do ul. Wróblewskiego).
Uruchomiono nową linię tramwajową nr 26.
31 lipca 1961
Wprowadzono samoobsługę w autobusach linii 57.
6 sierpnia 1961
Rozpoczęto wymianę torowiska na pętli Julianów. Prace zakończono 15 lipca. W tym czasie pętla była wyłączona z eksploatacji, a tramwaje linii 4, 11, 102 skierowano innymi trasami.
wrzesień 1961
W Łodzi zainstalowano pierwszych 40 ulicznych lamp rtęciowych, zasilanych siecią kablową. 20 zamontowano na pl. Wolności. Pozostałe w rejonie skrzyżowania ul. Narutowicza i Sienkiewicza.
13 listopada 1961
Wycofano z eksploatacji ostatnie wagony wyprodukowane przed I wojną światową. Było to 25 doczep Herbrand, 6 doczep U104 oraz po jednej doczepie "petersburskiej" i "belgijskiej".
1 grudnia 1961
Oddano do użytku po remoncie ul. Kopcińskiego (od Tuwima do Armii Czerwonej). Wymieniono na tym odcinku torowisko, a nową nawierzchnię jezdni pokryto asfaltem.
10 grudnia 1961
W związku z remontem wiaduktu kolejowego na ul. Pabianickiej ruch tramwajów został w tym miejscu zawieszony. Tramwaje podmiejskich linii 41 i 42 dojeżdżały od strony Pabianic i Tuszyna do ul. Leszczowej. Tramwaje linii 26 jadące od strony Łodzi kończyły trasę na pętli Kolej Obwodowa.

Ponadto w 1961 r. dokonano przebudowy ul. Zgierskiej w rejonie Julianowa. W trakcie remontu podnoszono m. in. jej poziom przy rzece Sokołówka. W dniu 6 sierpnia w tym miejscu wstrzymano ruch tramwajów. Po zakończeniu remontu (w połowie grudnia) nowa jezdnia otrzymała nawierzchnię z kostki granitowej. Torowisko pozostało na dawnym miejscu.
 
1962

2 stycznia 1962

Wprowadzono samoobsługę w tramwajach linii okólnej "O" oraz 23. Uczyniono to po raz pierwszy w łódzkich tramwajach. Eksperyment potrwał miesiąc. Od 1 lutego ponownie przywrócono obsługę konduktorską na tych liniach.
3 stycznia 1962
Wpisano na inwentarz ostatnie nowe doczepy 5ND1 wyprodukowane przez "Konstal" Chorzów. Były to wozy o numerach 870, 871, 872, 873. Wyszytkie trafiły do zajezdni Helenówek.
7 stycznia 1962
Wstrzymano kursowanie linii okólnej "O" w niedziele i święta.
styczeń/luty 1962
Motorniczowie zaczęli otrzymywać specjalny płyn w skład którego wchodziły m. in. spirytus i gliceryna. Służył on do przecierania przedniej szyby wagonu w czasie silnych mrozów.
10 marca 1962
Oddano do użytku nową pętlę tramwajową na ul. Tramwajowej (naprzeciwko zajezdni MPK).
19 marca 1962
Postoje rozkładowe autobusów linii 57 przesunięto z pl. Wolności na pl. Niepodległości. Powodem była nadmierna ilość autobusów gromadzących się na pl. Wolności.
10 kwietnia 1962
Rozpoczęcie remont ul. Świerczewskiego. Wymieniono torowisko, a nawierzchnię jezdni pokryto asfaltem. Przebudowano węzeł przy al. Politechniki i Żeromskiego. Remont zakończono 1.10.1962. W tym czasie tramwaje linii 14 nie kursowały ul. Świerczewskiego.
11 kwietnia 1962
W nocy 11/12 kwietnia rozpoczęto malować na jezdniach "zebry" w miejscach dla pieszych. Zaczęto od ul. Piotrkowskiej. Jednocześnie na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaznaczono, aby nie malować "zebr" na przystankach tramwajowych, które znajdowały się niemal na samym przejściu dla pieszych.
7 maja 1962
Wiosną zakończono trwające od 1950 r. dostawy nowych wagonów dwuosiowych. Jako ostatni wpisano na inwentarz w dniu 7 maja wóz 5N1 - 390, który trafił do zajezdni Chocianowice.
31 maja 1962
Oddano do użytku drugi tor na al. Unii (od Konstantynowskiej do Srebrzyńskiej).
1 czerwca 1962
Rozpoczęto remont węzła torowego na skrzyżowaniu Dąbrowskiego/Rzgowska.
16 czerwca 1962
Na pl. Niepodległości wyburzano schron przeciwlotniczy z czasów II wojny światowej. Ze względów bezpieczeństwa wstrzymano ruch tramwajów w nocy 16/17 czerwca w godzinach 22:00 - 6:00 oraz w nocy 17/18 czerwca w godzinach 21:00 - 4:00.
2 lipca 1962
Uruchomiono nową linię autobusową nr 66.
8 lipca 1962
Oddano do użytku pętlę tramwajową przy ul. Popioły. Prace torowe rozpoczęto 20 czerwca.
11 lipca 1962
Oddano do użytku podwójne torowisko na ul. Rudzkiej (od Pabianickiej do Popioły). Prace torowe rozpoczęto 20 czerwca.
lipiec 1962
Dokonano wymiany torowiska na ul. Armii Czerwonej (od Ruskiej do Konstytucyjnej).
sierpień 1962
Ukończono definitywnie budowę ronda Titowa i w pełni wprowadzono na nim ruch okrężny dla samochodów i częściowo dla tramwajów. Kostkę bazaltową na fragmencie ul. Pabianickiej, przebiegającej środkiem ronda, rozpoczęto demontować pod koniec lipca. Odcinek ten zasypano następnie ziemią i urządzono zieleniec.
1 października 1962
W autobusach linii 56, 60, 66 i "A" wprowadzono obsługę jednoosobową.
4 października 1962
W
pisano na inwentarz pierwszych pięć autobusów San H25B.
 październik 1962
Poznańskie Przedsiębiorstwo "Po-Wo-Gaz" zaprezentowało automat do zakupu biletów - "Krab". Pokazano go na Ogólnokrajowej Wystawie Postępu Technicznego i Racjonalizacji przedsiębiorstw budownictwa komunalnego w Łodzi.

Rozpoczęto budowę nowego torowiska na ul. Zielonej (od pl. 9. Maja do Obrońców Stalingradu).
listopad 1962
Przebudowano ul. Wojska Polskiego (od ul. Widok do Spornej). Po południowej stronie wybudowano nową jezdnię, która otrzymała asfaltową nawierzchnię.

Na plenum KŁ PZPR poświęconemu m.in. problemom komunikacji miejskiej w Łodzi sformułowano postulat, w którym zaproponowano uruchomienie komunikacji trolejbusowej. Na początek cztery linie; w rejonie Osiedla im. XV-lecia PRL, ul. Piotrkowskiej, Przędzalnianej, Brukowej i Pojezierskiej. Obliczono, że uruchomienie w Łodzi trakcji trolejbusowej wraz z zapleczem (zajezdnią) miałoby kosztować ok. 127 mln. zł. Projektu nigdy nie zrealizowano.
5 grudnia 1962
Rozpoczęto przebudowę węzła torowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Franciszkańskiej.
 
1963
 
7 stycznia 1963
Oddano do użytku nowe pętle tramwajowe na ul. Szczecińskiej i na Dąbrowie przy torze kolejowym.
29 stycznia 1963
Oddano do użytku nową pętle tramwajową - Przybyszewskiego/Tatrzańska.
1 marca 1963
Uruchomiono nową linię tramwajową 27.
kwiecień 1963
Po wyburzeniu narożnego budynku u zbiegu ulic Żeromskiego i Kopernika rozpoczęto przebudowę tego skrzyżowania. Nowy węzeł torowo-drogowy oddano do użytku w czerwcu.
1 maja 1963
Oddano do użytku nowy odcinek trasy tramwajowej na ul. Zielonej (od pl. 9. Maja do ul. Obrońców Stalingradu). Jednocześnie oddano do użytku nową pętlę na ul. Zielonej przy Obrońców Stalingradu i zlikwidowano krańcówkę na pl. 9. Maja.

Uruchomiono nową linię autobusową 69.
maj 1963
Na ulicach Zamkowej i Warszawskiej w Pabianicach rozpoczęto układać podwójne torowisko.
14 czerwca 1963
Rozpoczęto remont węzła torowego Kilińskiego/Przybyszewskiego oraz remont torowiska na ul. Kilińskiego (od Przybyszewskiego do zajezdni). Nowe tory ułożono na wydzielonym pasie po wschodniej stronie jezdni. Stare szyny zdemontowano. Całość ukończono i oddano do eksploatacji 28.11.1963 r.

1 lipca 1963
Na podstawie zarządzenia nr 2 Prezydium Rady Narodowej z dn. 28.05.1963 r. oraz uchwały Komisji Samorządu Robotniczego z dn. 19.02.1963 r. powołano dn. 01.07.1963 r. Zakładową Placówkę Nauk Technicznych
jako samodzielną komórkę organizacyjną strukturalnie wchodzącą w skład Zarządu Przedsiębiorstwa. Podlegała ona dyrektorowi przedsiębiorstwa za pośrednictwem zastępcy dyrektora d/s technicznych.

5 lipca 1963
Od tego dnia, w celu usprawnienia manewrowania na krańcówkach "Widok" i w Aleksandrowie Łódzki, podstawiano na cały dzień dodatkowe wagony doczepne.
27 lipca 1963
Na ulice Łodzi po raz pierwszy wyjechał zmodernizowany skład wagonów 5N - 106 + 5ND - 531. Tramwaj obsługiwał linię 9. Były to pierwsze w historii łódzkiej komunikacji wagony jednokierunkowe z automatycznie otwieranymi i zamykanymi drzwiami.
8 października 1963
Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi zatwierdziło nowe formy opłat za przejazdy tramwajami. Wprowadzono m.in. pracownicze bilety liniowe, tzw. "migawki", które ważne były tylko na określonych liniach. Cena biletu na jedną linię - 20 zł., na dwie - 25 zł., na trzy 30 zł.
28 października 1963
W związku z budową wiaduktu drogowego na Żabieńcu wyłączono z eksploatacji pętlę tramwajową po wschodniej stronie torów kolejowych. Nową, tymczasową krańcówkę dla tramwajów zlokalizowano na ul. Limanowskiego przy ul. Narodowej, gdzie odbywały się manewry wagonów.
2 listopada 1963
W
wagonach silnikowych na liniach 11 i 45 wprowadzono samoobsługę.
16 listopada 1963
Wpisano na inwentarz pierwsze trzy autobusy Jelcz 272 MEX, popularnie nazywane "ogórkami".
19 listopada 1963
W niedziele i święta przywrócono na linii 45 obsługę konduktorską w wagonach silnikowych. Powodem była duża liczba pasażerów, która nie korzystała z "migawek".
27 listopada 1963
W kilku wagonach silnikowych linii 11, gdzie od kilku tygodni obowiązywała samoobsługa, obok zamontowanych na stałe kasowników "dziurkaczy" umieszczono przenośne szczypce konduktorskie. Miały one ułatwić pasażerom kasowanie (dziurkowanie) biletów w kołyszącym podczas jazdy wagonie.
3 grudnia 1963
Wprowadzono samoobsługę w wagonach silnikowych na linii 5.
9 grudnia 1963
Uruchomiono nową linię autobusową 70.
17 grudnia 1963
W wagonach silnikowych na liniach 5, 11, 45, w których wprowadzono samoobsługę, zlikwidowano konduktorów. Do tej pory jeździli oni instruując i pomagając pasażerom.
18 grudnia 1963
Wprowadzono samoobsługę w wagonach silnikowych na linii 16.
28 grudnia 1963
W związku z budową wiaduktu drogowego na Żabieńcu, skrzyżowanie toru tramwajowego z torami kolejowymi przeniesiono 100 m na południe od dotychczasowego. Nowy, dwutorowy odcinek liczył 390 m i zapewniał połączenie między pętlą zachodnią, a będącą na ukończeniu nową pętlą po stronie wschodniej. Odcinek wykorzystywany był wyłącznie przez tramwaje linii 44 wyjeżdżające lub powracające do zajezdni.
 
1964
 
1 stycznia 1964
Pierwszy raz liniowo wyjechały Jelcze 272 Mex. Autobusy obsługiwały linię 57.
2 stycznia 1964
Oddano do użytku po przebudowie wschodnią pętlę tramwajową "Żabieniec". Jednocześnie zlikwidowano zastępczą krańcówkę na ul. Limanowskiego przy Narodowej.
6 stycznia 1964
Wprowadzono samoobsługę w wagonach silnikowych na linii 22.

W celu skrócenia czasu przejazdu autobusowej linii 57, zlikwidowano na ul. Piotrkowskiej następujące przystanki:
Piotrkowska - Jaracza - Więckowskiego
Piotrkowska - Worcella - 8 Marca
Piotrkowska - Czerwona
13 stycznia 1964
Wprowadzono samoobsługę w wagonach silnikowych na linii 2.
16 stycznia 1964
Wprowadzono samoobsługę w wagonach silnikowych na linii 3.
27 stycznia 1964
Wprowadzono samoobsługę w wagonach silnikowych na linii 25.
styczeń 1964
Rozpoczęto pierwsze prace przy modernizacji ul. Zachodniej (od ul. Północnej do ul. Zielonej). Na tym odcinku planowano wybudować nową, dwupasmową arterię z wydzielonym pośrodku torowiskiem. W związku z tym przeznaczono do wyburzenia całą wschodnią zabudowę ulicy. Rozbiórkę rozpoczęto od narożnych budynków przy ul. Północnej i Zielonej.
3 lutego 1964
Uruchomiono nową linię autobusową 71.
8 lutego 1964
Oddano do eksploatacji przebudowany na jednokierunkowy wagon 5N1 - 180. Zapoczątkował on seryjną modernizację, jakiej dokonywano w wagonach generacji N do 1978 r.
19 marca 1964
O godz. 15:15 na skrzyżowaniu al. Kościuszki i ul. Struga wydarzył się wypadek tramwajowy. Jadąca ul. Struga w kierunku ul. Gdańskiej "trzynastka", w wyniku awarii hamulców uderzyła w drugą doczepę przejeżdżającej przez skrzyżowanie "jedynki". Doczepa przewróciła się na bok. Na miejsce wypadku, w którym ucierpiało 17 osób, przybyło 6 karetek.
8 kwietnia 1964
Rozpoczęto remont nawierzchni i torowiska na ul. Franciszkańskiej. Prace zakończono 27 lipca.
25 maja 1964
Zlikwidowano linię okólną "O", nazywaną także "zerówką". Uruchomiono nową linię26 bis.
14 czerwca 1964
Rozpoczęto remont węzła drogowo-torowego na skrzyżowaniu ul. Franciszkańskiej, Kilińskiego i Północnej. Prace zakończono 27 lipca.
czerwiec 1964
Rozpoczęto prace torowe wzdłuż nowo wybudowanej jezdni ul. Kilińskiego (od ul. Dąbrowskiego w kierunku Chojen).
18 lipca 1964
Uruchomiono nową linię autobusową 72.
20 lipca 1964
Wprowadzono samoobsługę w wagonach silnikowych na linii 4.
8 sierpnia 1964
Oddano do użytku mijankę tramwajową w Mirosławicach. W związku z tym zmieniono rozkład jazdy skracając czas przelotu na linii 43.
10 września 1964
W dniach 10 - 12 września odbył się w Łodzi Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej, w którym udział wzięło ponad 350 osób.
30 września 1964
Wpisano na inwentarz 35 nowych Ikarusów 620. Była to pierwsza partia tych pojazdów w latach 60.
25 października 1964
Rozpoczęto pracy przy budowie trasy tramwajowej wzdłuż ul. Gagarina (od ronda Titowa do ul. Rzgowskiej).
8 listopada 1964
Oddano do użytku mijankę tramwajową
przy ul. Wolności w Aleksandrowie Łódzkim. W związku z tym zmieniono częstotliwość kursowania linii 44.
10 listopada 1964
Rozpoczęto przebudowę węzła torowego na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego i Dąbrowskiego.
26 listopada 1964
Oddano do użytku po remoncie torowisko na ul. Kilińskiego (od ul. Przybyszewskiego do ul. Tylnej). Od ul. Milionowej do Tylnej nowe tory ułożono na wydzielonym pasie po wschodniej stronie jezdni.
30 listopada 1964
Na mijankach i między mijankami w Konstantynowie Łódzkim zamontowano sygnalizację świetlną.
listopad 1964
Dokonano wymiany torowiska na ul. Piotrkowskiej (od ul. Świerczewskiego do pl. Reymonta). W trakcie remontu ruch na tym odcinku odbywał się po jednym torze.

Oddano po modernizacji ul. Armii Czerwonej (od ul. Kopcińskiego do ul. Szpitalnej). Jezdnia otrzymała asfaltową nawierzchnię, a nowe podwójne torowisko ułożono na wydzielonym pasie po jej północnej stronie.

Oddano do użytku podwójne torowisko na ul. Dąbrowskiego (od Kilińskiego do torów PKP). Jednocześnie po południowej stronie, na odcinku od ul. Kraszewskiego do torów PKP, wybudowano nową jezdnię pokrytą asfaltem.
30 grudnia 1964
Oddano po remoncie nowy węzeł torowy na skrzyżowaniu Kilińskiego/Dąbrowskiego. W związku z tym zlikwidowano ostatecznie wjazd do zajezdni "Dąbrowskiego" od strony ul. Kilińskiego. Nowy wjazd do zajezdni wybudowano od strony ul. Dąbrowskiego. Oddano do użytku nowy odcinek trasy tramwajowej w ulicach Kilińskiego i Broniewskiego (od Dąbrowskiego do Rzgowskiej).
 
1965
 
31 stycznia 1965
Wprowadzono samoobsługę w wagonach silnikowych na linii 15.
kwiecień 1965
Łódzka Fabryka Zegarów wyprodukowała dla pojazdów MPK 260 zegarów odpornych na wstrząsy. W warsztatach MPK zegary zainstalowano w specjalne metalowe obudowy i wyposażono w tarcze z rozkładami jazdy dla poszczególnych linii.
29 maja 1965
Oddano do użytku nowy odcinek trasy tramwajowej na ul. Gagarina (od ul. Rzgowskiej do ronda Titowa).
W związku z oddaniem nowej trasy na Gagarina, przebudowano częściowo na rondzie układ torów (powstało pełne koło)
27 czerwca 1965
TPŁ, MPK i PTTK zorganizowały wycieczkę krajoznawczo-historyczną pn. "Łódź z okien tramwaju". Wycieczka rozpoczynała się na pętli przy dworcu fabrycznym i trwała 4 godz. Okólna trasa uwzględniała m.in. nowy odcinek na ul. Gagarina.
4 lipca 1965
Wprowadzono przepis nakazujący wsiadać pasażerom do autobusów tylnym wejściem i wysiadać przednim.

W związku z przebudową ul. Limanowskiego wyłączono z eksploatacji pętlę tramwajową "Grunwaldzka". Tramwaje linii 21 i 25 skierowano do pętli "Żabieniec".
20 lipca 1965
W godzinach popołudniowych oddano do użytku nowy wiadukt drogowy na Żabieńcu. Tramwaje podmiejskiej linii 44 jadące od strony Aleksandrowa Łódzkiego skierowano do pętli Żabieniec. Trasę linii 25 wydłużono do pętli "Szczecińska".
9 sierpnia 1965
Rozpoczęto przebudowę ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do Próchnika oraz węzła torowego na skrzyżowaniu Obrońców Stalingradu/Zachodnia.
18 września 1965
O godz. 21:00 wydarzył się groźny wypadek. W wyniku awarii hamulców rozpędzony tramwaj linii 21 wjechał z dużą prędkością na pętlę przy ul. Przybyszewskiego. Wagon silnikowy przewrócił się na bok. Dwie osoby zostały ranne.
10 października 1965
Rozpoczęto prace przy budowie wiaduktu na ul. Rzgowskiej. Na odcinku od ul. Broniewskiego do przejazdu kolejowego zawieszono ruch tramwajów, które do pętli Chojny skierowano nowym odcinkiem ul. Kilińskiego (od Broniewskiego do Karpia).
31 października 1965
Oddano po przebudowie nowy węzeł torowy na skrzyżowaniu Obrońców Stalingradu/Zachodnia oraz pierwszy fragment wydzielonego torowiska na ul. Zachodniej (od Ogrodowej do Próchnika)
11 listopada 1965
Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji RN m. Łodzi przedstawiono aktualną ocenę i plany na przyszłość. Na stanie MPK było wówczas 145 autobusów (65 Sanów, 58 Ikarusów i 22 Jelcze) oraz 806 wagonów tramwajowych. W nadchodzącej pięciolatce przewidywano, że Łódź otrzyma 110 wagonów tramwajowych typu 13N i 138 autobusów (123 Ikarusy i 15 Jelczy). Ponadto planowano modernizację 596 wagonów tramwajowych, przebudowy węzłów komunikacyjnych, zajezdni tramwajowych i autobusowej oraz automatyzację zwrotnic. Spośród zaplanowanych 114 zwrotnic, 46 było już zautomatyzowanych.
14 listopada 1965
W związku z rozpoczęciem budowy wiaduktu kolejowego, zamknięto ruch kołowy na ul. Rzgowskiej.


Na skrzyżowaniu Główna/Kilińskiego wydarzył się groźny wypadek. O godz. 9:35 w przejeżdżający ulicą Główną na zielonym świetle tramwaj linii 10 uderzył tramwaj linii 4, który jadąc ulicą Kilińskiego nie zatrzymał się na przystanku. W wyniku zderzenia na bok przewróciła się doczepa "dziesiątki". Rannych zostało 13 osób. Przerwa w ruchu trwała ok. 4 godzin.
listopad 1965
Specjaliści MPK opracowali metodę podgrzewania w autobusach niektórych części podatnych na szybkie zamarzanie. W chłodnicy, skrzyni biegów i tylnym moście zaczęto montować grzałki elektryczne, które podłączano do instalacji elektrycznej o mocy 220V. Na terenie zajezdni Kraszewskiego ustawiono 65 stanowisk do podgrzewania.
16 grudnia 1965
Wydłużono trasę podmiejskiej linii tramwajowej 44 z Żabieńca do pętli przy ul. Północnej.
grudzień 1965
Do Łodzi włączono Olechów. Na życzenie mieszkańców, zatrudnionych w większości w PKP, pierwsze ulice otrzymały nazwy: Tranzytowa, Trakcyjna, Dyspozytorska.
 
1966
 
20 lutego 1966
Po raz pierwszy pojawiły się automaty do sprzedaży biletów "KRAB". Pierwsze z nich zainstalowano w wozach silnikowych na linii 12.
9 marca 1966
W związku z budową wiaduktu na ul. Rzgowskiej, oddano po przebudowie pętlą autobusową Chojny.
14 marca 1966
Uruchomiono nową linię tramwajową 28 oraz zlikwidowano linię 26 bis.
28 marca 1966
Na skrzyżowaniu Kopcińskiego/Tuwima wydarzył się groźny wypadek. Tramwaj linii 13 jadąc z dużą prędkością ul. Kopcińskiego nie wyhamował przed skrętem w ul. Tuwima. W wyniku wykolejenia wagon silnikowy przewrócił się na bok, a doczepny stanął w poprzek jezdni. Rannych zostało 9 osób.
2 kwietnia 1966
Rozpoczęto przebudowę węzła torowego na skrzyżowaniu Kilińskiego/Główna, którą zakończono dopiero w grudniu. Dzięki wyburzeniu rogowej kamienicy ułożono nowy skręt torowy w relacji południowo-wschodniej.
14 kwietnia 1966
Oddano do użytku nowy odcinek trasy tramwajowej na ul. Dolnej wraz z węzłem przy ul. Zgierskiej. Jednocześnie zawieszono ruch tramwajów na ul. Łagiewnieckiej (od Dolnej do Bałuckiego Rynku). Torowisko na tym odcinku zdemontowano w czerwcu, a w lipcu ułożono nową nawierzchnię.
1 maja 1966
Oddano do użytku dwie nowe pętle tramwajowe na ul. Bratysławskiej i Biegunowej.
2 maja 1966
Wprowadzono samoobsługę na linii 20 w wozach silnikowych oraz w pierwszych doczepach (środkowy wagon) na linii 11.
1 czerwca 1966
Wprowadzono samoobsługę na linii 24 w wozach silnikowych oraz zamontowano w nich automaty do sprzedaży biletów "KRAB".

Rozpoczęto przebudowę węzła torowego na skrzyżowaniu Zachodnia/Limanowskiego. Prace zakończono 4 września.
sierpień 1966
Rozpoczęto prace przy budowie nowej trasy tramwajowej na ul. Niższej.
5 września 1966
O godz. 14:15 na skrzyżowaniu Zielona/Gdańska wydarzył się groźny wypadek. Jadący ulicą Zieloną od strony pl. Barlickiego tramwaj linii 7 nie wyhamował i uderzył w przejeżdżający przez skrzyżowanie tramwaj linii 23. W wyniku zderzenia wagon silnikowy linii 23 przewrócił się na bok. Osiem osób zostało rannych.
1 października 1966
W dniach 1 i 2 października sekcja kolarska KS "Tramwajarz" przy MPK w Łodzi zorganizowała zlot gwiaździsty do Kolumny pod Łodzią. Celem imprezy było uczczenie 30-lecia KS "Tramwajarz".
15 grudnia 1966
Uruchomiono nową linię autobusową nr 73.
23 grudnia 1966
Oddano do użytku pętlę autobusową przy ul. Kadłubka. Jej budowę rozpoczęto 3 grudnia.

Ponadto w 1966 r. dokonano przebudowy węzła na skrzyżowaniu Dąbrowskiego/Niższa. Od tego skrzyżowania do ul. Kraszewskiego wytyczono nową asfaltową jezdnię ul. Dąbrowskiego. Na miejscu starej pozostało wydzielone torowisko.

Jesienią 1966 r. rozpoczęto przebudowę nawierzchni i wymianę torowiska na ul. Tramwajowej, która miała częściowo przejąć ruch kołowy w związku z planowaną w przyszłości budową wiaduktu na ul. Kopcińskiego.

Na ul. Srebrzyńskiej przesunięto torowisko z jezdni na wydzielony pas oraz przebudowano pętlę Koziny.

W grudniu rozpoczęto montaż pierwszych podgrzewanych zwrotnic. Łódź była pierwszym w Polsce miastem, w którym wprowadzono tą nowość.
 
1967
 
1 stycznia 1967
Oddano do użytku nowy odcinek trasy tramwajowej na ul. Niższej (od Śląskiej do Dąbrowskiego) oraz pętlę przy ul. Śląskiej.
9 stycznia 1967
Wprowadzono samoobsługę w pierwszych doczepach na linii 10.
16 stycznia 1967
Wprowadzono samoobsługę w pierwszych doczepach na linii 5.
1 lutego 1967
Uruchomiono nową pospieszną linię autobusową "C".
marzec 1967
Rozpoczęto przebudowę ul. Pabianickiej (od pl. Niepodległości do Cieszyńskiej). Na tym odcinku wybudowano dwie jezdnie, między którymi przebiegało torowisko tramwajowe. Przebudowę zakończono przed końcem roku.
3 kwietnia 1967
W Tuszynie oddano do użytku nową pętlę tramwajową przy ul. Wschodniej. Od dotychczasowej krańcówki (mijanki) oddalona została o 350 m.
20 kwietnia 1967
Skreślono z inwentarza trzy ostatnie autobusy San H25 o numerach 14, 19, 27.
25 kwietnia 1967
Po Łodzi kursował udekorowany tramwaj propagujący "Tydzień kultury na jezdni". Między godz. 14:00 a 17:00 funkcjonariusze MO i społeczni inspektorzy ruchu zwracali szczególną uwagę na pieszych, którzy przechodzili w niedozwolonych miejscach.
5 czerwca 1967
Oddano
po remoncie torowisko na ul. Pabianickiej (od ronda Titowa do Kolei Obwodowej)
14 czerwca 1967
Oddano do użytku po przebudowie pętlę tramwajową Radiostacja.
Pętla została powiększona i zbudowana praktycznie od podstaw. Torowisko całkowicie przeniesiono na wydzielony pas. Zlikwidowano dotychczasowy wjazd od strony wschodniej. Remont trwał od 11 kwietnia 1967 r.

Skasowano zjazd do zajezdni autobusu linii 61 przeznaczony na tankowanie paliwa. Linię obsługiwał San.
23 czerwca 1967
Skreślono z inwentarza ostatni autobus San H01B nr 105.
1 lipca 1967
Wprowadzono zmianę taryfy i systemu biletowego w tramwajach i autobusach. Skasowano opłatę nocną obowiązującą od godz. 23:00 do 5:00. Od tej pory obowiązywała ona w pociągach linii nocnych od wyjazdu do zjazdu.
27 lipca 1967
Oddano do eksploatacji po remoncie torowisko na ul. Wojska Polskiego (od Franciszkańskiej do pl. Kościelnego). Jezdnia otrzymała nową asfaltową nawierzchnię.
13 sierpnia 1967
Przez całą dobę naprawiano wiadukt kolejowy na ul. Pabianickiej. Ruch tramwajów odbywał się z przesiadaniem przy wiadukcie
14 sierpnia 1967
Odebrano z Dworca Kaliskiego ostatnie z 30 nadesłanych Ikarusów 620. Wszystkie autobusy skierowano do zajezdni Kraszewskiego i wpisano na inwentarz 31 sierpnia 1967 r.
21 sierpnia 1967
Na ul. Aleksandrowskiej (od Żabieńca do Szczecińskiej) od godz. 7:30 do 12:00 wymieniano przewód jezdny sieci trakcyjnej. W tym czasie kursowała autobusowa komunikacja zastępcza.
18 września 1967
Wprowadzono samoobsługę w autobusach linii 65, 65 bis i 70.
2 października 1967
Wprowadzono jednoosobową obsługę na linii autobusowej 66.
22 października 1967
Po Łodzi kursował pierwszy przegubowy Jelcz 021 wypożyczony z Wrocławia. Autobus testowano na liniach 57 i 72.
4 listopada 1967
Po dwóch latach zakończono budowę wiaduktu drogowo-kolejowego na ul. Rzgowskiej. Oddano do eksploatacji nowy odcinek trasy tramwajowej na ul. Rzgowskiej (od Broniewskiego do Komorniki). Torowisko ułożono na wydzielonym pasie między jezdniami. Przy ul. Komorniki wybudowano mijankę. Była to ostatnia krańcówka tego typu zbudowana w Łodzi, na której przepinano wagony w celu zmiany kierunku jazdy.
10 grudnia 1967
Uruchomiono
nową pospieszną linię autobusową "D".
14 grudnia 1967
Oddano do eksploatacji w Pabianicach podwójne torowisko na ul. Warszawskiej (od Batorego do Pstrowskiego).
17 grudnia 1967
Uruchomiono nową linię autobusową nr 74.

Ponadto w 1967 r. przebudowano skrzyżowanie ul. Strykowskiej i Wojska Polskiego oraz przesunięto w tym rejonie torowisko tramwajowe.
Rozpoczęto wyburzanie budynków po północnej stronie ul. Głównej (od Sienkiewicza do Kilińskiego). Prace związane były z budową trasy W-Z.
 
1968
24 stycznia 1968
Wpisano na inwentarz pierwsze w Łodzi przegubowe autobusy Jelcz 021. Pod koniec lutego autobusy wyjechały na tzw. dotarcie. Do normalnej eksploatacji wprowadzono je 7 marca 1968 r.
29 stycznia 1968
Na Retkini rozpoczęto wymianę sieci trakcyjnej. Prace trwały do 2 lutego. W tym czasie tramwaje linii 19 kończyły trasę na pętli Bratysławska (Oszczepowa).
6 lutego 1968
Rozpoczęto pierwsze prace przy budowie nowego wiaduktu na ul. Kopcińskiego.
12 lutego 1968
Oddano do eksploatacji nowy odcinek trasy tramwajowej na ul. Przędzalnianej i Nowo-Kopcińskiego (od Dąbrowskiego do Przybyszewskiego).
Uruchomiono nowe nocne linie tramwajowe: 105, 106, 107.
14 lutego 1968
Na linii autobusowej 58 wprowadzono samoobsługę.
4 marca 1968
Uruchomiono nowe nocne linie autobusowe: 152, 153. Dotychczasową linię N przemianowano na 151.
1 kwietnia 1968
Uruchomiono
nową pospieszną linię autobusową "E".
Wprowadzono samoobsługę w pierwszych doczepach na linii 24
kwiecień 1968
Rozpoczęto budowę drugiej jezdni na ul. Gagarina (od Tuszyńskiej do Ciołkowskiego).
1 maja 1968
Oddano do eksploatacji drugą zajezdnię autobusową - Helenówek. Początkowo przeniesiono na nią Ikarusy 620 z zajezdni Kraszewskiego dla obsługi 12 brygad linii pospiesznej "B" oraz dwóch brygad linii nocnej 153.
20 maja 1968
W związku z budową wiaduktu na ul. Kopcińskiego wycofano ruch tramwajów (od Tuwima do Armii Czerwonej) i na ul. Tuwima (od Kopcińskiego do Przędzalnianej). Jednocześnie uruchomiono trójkąt manewrowy na placu gospodarczym przy ul. Tuwima (między Wysoką a Przędzalnianą), na którym zlokalizowano tymczasową krańcówkę.
1 czerwca 1968
Uruchomiono nową linię autobusową 75.
10 czerwca 1968
W wagonach tramwajowych wprowadzono nowe kasowniki biletowe „KRAK”. Kasowniki przeznaczone były do biletów jednorazowych i 10 przejazdowych, ważnych w granicach miasta Łodzi. W pierwszym okresie w każdym wozie samoobsługowym zainstalowano przynajmniej jeden kasownik „KRAK” i zdjęto jeden komplet kasowników stosowanych dotychczas.
17 czerwca 1968
Wprowadzono jednoosobową obsługę na linii autobusowej 75.
8 lipca 1968
W związku z przebudową węzła torowego Narutowicza/Kilińskiego i przebudową ul. Narutowicza (od Sienkiewicza do Armii Ludowej) wyłączono z eksploatacji pętlę uliczną przy dworcu fabrycznym. Zawieszono całkowicie ruch tramwajów na ul. Składowej i Armii Ludowej.
2 września 1968
Zakończono wymianę torowiska na ul. Gdańskiej. Ulica otrzymała nową asfaltową nawierzchnię, która zastąpiła dotychczasową z kamienia polnego.
26 września 1968
Rozpoczęto przebudowę węzła na skrzyżowaniu al. Kościuszki/al. Mickiewicza.
30 września 1968
Przywrócono obsługę konduktorską na pospiesznej linii autobusowej "E" .
Na nocnych liniach tramwajowych 102, 103, 104, 105, 106, 107 wprowadzono samoobsługę. W wagonach obsługujących te linie zainstalowano automaty do sprzedaży biletów "KRAB".
23 października 1968
Uruchomiono nową linię autobusową nr 76.
28 października 1968
Oddano do eksploatacji pierwszą doczepę Lilpop II - 487, przebudowaną z wagonu silnikowego nr 61. Do 1971 r. przebudowano łącznie z silnikowych na doczepne 26 wagonów tego typu .
1 listopada 1968
Oddano po przebudowie węzeł torowy na skrzyżowaniu Kilińskiego/Narutowicza.
2 listopada 1968
Na liniach nocnych przywrócono obsługę konduktorską.
18 listopada 1968
Zlikwidowano komunikację tramwajową na ul. Świerczewskiego (od Inżynierskiej do Żeromskiego).
Uruchomiono nową linię autobusową 77.
Zawieszono kursowanie linii tramwajowej 22.
31 grudnia 1968
Z kolejnego remontu kapitalnego wyjechał skład zmodernizowanych wagonów 5N 106 + 531. Po pięciu latach eksploatacji zrezygnowano w wagonie silnikowym z kierownicy, w miejsce której ponownie zamontowano klasyczny korbowy nastawnik.

Ponadto w 1968 r. wyburzano budynki po południowej stronie ul. Narutowicza (od Sienkiewicza do Armii Ludowej) gdzie miała powstać nowa jezdnia. W kwartale ulic Narutowicza, Kilińskiego, Składowej i Armii Ludowej trwał remont związany m.in. z przebudową lub likwidacją torowisk.

Łódź w 1968 r. po raz pierwszy otrzymała dużą dostawę 107 nowych autobusów. Niemal połowa z nich była dodatkowym przydziałem za wagony tramwajowe typu 13N, które nigdy do Łodzi nie trafiły.
 
1969
.
2 stycznia 1969
Uruchomiono nową pospieszną linię autobusową F.
Wprowadzono samoobsługę na linii autobusowej 77.
Oddano do eksploatacji nowy odcinek trasy tramwajowej w ciągu ulic Towarowej, Letniej i Starej (od Srebrzyńskiej do Limanowskiego).
Zlikwidowano składy trzywagonowe na linii 8 (2 pociągi) i linii 11 (9 pociągów).
20 stycznia 1969
Wprowadzono obsługę jednoosobową na linii autobusowej 59.
18 lutego 1969
Uruchomiono sygnalizację świetlną między mijankami na odcinku od Mirosławic do Lutomierska.
14 marca 1969
W związku z budową wiaduktu na ul. Kopcińskiego, na odcinku od Tuwima do Armii Czerwonej zdemontowano sieć trakcyjną.
24 marca 1969
Rozpoczęto remont torowiska na ulicach Ogrodowej i Północnej (od Zachodniej do Franciszkańskiej).
Remont zakończono 18 maja.
26 marca 1969
Oddano do użytku elektryczną zwrotnicę na pl. Kościelnym (skręt w ul. Łagiewnicką).
8 kwietnia 1969
Rozpoczęto remont torowiska na ul. Narutowicza (od Armii Ludowej do Tramwajowej). Remont zakończono 15 czerwca.
21 kwietnia 1969
Na ul. Zgierskiej (od Julianowa do Helenówka) rozpoczęto wymianę sieci trakcyjnej. Prace zakończono 30 kwietnia.
28 kwietnia 1969
Uruchomiono nową pospieszną linię autobusową G.
1 maja 1969
Wprowadzono na linii 60 samoobsługę. Dotychczas była obsługa jednoosobowa.
16 maja 1969
Rozpoczęto remont torowiska na ul. Nowotki (od Kopcińskiego do Konstytucyjnej).
23 maja 1969
Na okres letni wprowadzono na linii tramwajowej 42 składy trzywagonowe.
20 maja 1969
Wycofano z eksploatacji ostatnie dwa wagony doczepne Lilpop LRL. Numery 1155 i 1158.
30 maja 1969
Przy ul. Smugowej oddano do użytku nowy dworzec autobusowy PKS Łódź-Północ.
1 czerwca 1969
Zlikwidowano pospieszną linię autobusową G. Na jej trasie uruchomiono nową linię autobusową 78.
2 czerwca 1969
Na linii tramwajowej 14 wprowadzono w dni powszednie składy trzywagonowe.
Rozpoczęto wymianę sieci trakcyjnej z Konstantynowa Łódzkiego (pl. Wolności) do Lutomierska (pętla). Prace prowadzono do 30 czerwca w godzinach od ok. 7:00 do 13:00. W tym czasie kursowały autobusy komunikacji zastępczej.
15 czerwca 1969
Wprowadzono ruch jednokierunkowy na ul. Próchnika i Rewolucji 1905 r. (od Żeromskiego do Uniwersyteckiej) w kierunku wschodnim. Wprowadzono ruch jednokierunkowy na ul. Jaracza i Więckowskiego (od Uniwersyteckiej do Żeromskiego) w kierunku zachodnim. W pierwszym etapie od 26 maja wprowadzono ruch jednokierunkowy na wyżej wymienionych ulicach od Zachodniej do Żeromskiego.
1 lipca 1969
Wprowadzono samoobsługę na linii autobusowej 54.
11 sierpnia 1969
Rozpoczęto wymianę sieci trakcyjnej na
odcinku Brus (zajezdnia) - Konstantynów Łódzki (pl. Kościuszki). Prace prowadzono do 21 sierpnia w godzinach od ok. 7:30 do 11:30. W tym czasie kursowały autobusy komunikacji zastępczej.
12 września 1969
MPK-Łódź otrzymało pierwsze cztery samochody wieżowe na podwoziu Star-28. Pojazdy wyposażono w łódzkiej WUKO (Wytwórnia Urządzeń Komunalnych)
15 września 1969
Oddano do eksploatacji krańcówkę autobusową na ul. Grabieniec przy Teresy.
27 października 1969
Uruchomiono nowe linie autobusowe 75 bis i B bis.
Rozpoczęto wielomiesięczny remont ul. Czerwonej wraz z wymianą torowiska. Tramwaje linii 6 skierowano inną trasą.
14 listopada 1969
Wprowadzono do eksploatacji pierwszy autobus Ikarus 556 nr 501.
 
1970
18 stycznia 1970
Przywieziono do Łodzi wagony 802N. Rozładowano je na rampie koło bocznicy kolejowej przy ul. Kilińskiego.
2 lutego 1970
Wprowadzono samoobsługę na liniach autobusowych 53, 69, 73.
Na linii pospiesznej D wprowadzono trzy autobusy przegubowe Jelcz 021. Było to po 57 druga linia, gdzie skierowano przegubowce.
1 marca 1970
Wprowadzono samoobsługę na linii autobusowej 69 bis.
6 kwietnia 1970
Zlikwidowano nocne linie tramwajowe 104, 105, 106, 107.
Uruchomiono nowe
nocne linie autobusowe 154 i 155.
Uruchomiono ponownie pospieszną linię autobusową G.
27 kwietnia 1970
W Łodzi pokazano wystawę
Ikarusów zorganizowaną przez firmę Mogürt. Na wystawie zaprezentowano Ikarusy 556, 180 oraz po raz pierwszy modele serii dwieście: 230, 242 (pierwszy pokaz w Polsce) oraz 250.
10 maja 1970
Wprowadzono na linii tramwajowej 9 składy trzywagonowe. Kursowały do 4 października.
17 maja 1970
Na okres letni wprowadzono na liniach tramwajowych 1 i 15 składy trzywagonowe.
1 czerwca 1970
Rozpoczęto wymianę torowiska na ul. Kopernika i Gdańskiej (od Żeromskiego do Struga). Remont zakończono 11 września.
8 czerwca 1970
Wprowadzono
do planowej eksploatacji wagony typu 802N.
11 czerwca 1970
Oddano do eksploatacji nową krańcówkę tramwajową na ul. Tuwima (za wiaduktem na ul. Kopcińskiego).
25 czerwca 1970
Rozpoczęto remont torowiska na ul. Bratysławskiej i Karolewskiej (od Krzemienieckiej do Oszczepowej).
28 czerwca 1970
W okresie letnim w dni świąteczne uruchomiono nową linię autobusową "zieloną" z ul. Bazarowej do Grotnik. Linia zakończyła kursowanie 13 września.
3 lipca 1970
Rozpoczęto remont
torowiska na ul. Rzgowskiej (od pl. Niepodległości do Dąbrowskiego). Remont zakończono 10 sierpnia.
13 lipca 1970
Rozpoczęto remont torowiska na ul. Nowomiejskiej i Zgierskiej (do Północnej do pl. Kościelnego). Remont zakończono 30 października.
1 sierpnia 1970
Rozpoczęto budowę dyspozytorni i poczekalni na krańcówce tramwajowej Tuwima. W związku z tym tramwaje na czas budowy mogły korzystać wyłącznie z wewnętrznego toru pętli.
17 sierpnia 1970
W dniach 17 i 18 sierpnia dokonano wymiany torowiska na pętli Kolej Obwodowa. W tych dniach tramwaje kończyły trasę na rondzie Titowa.
8 września 1970
Rozpoczęto przebudowę węzła torowego Wólczańska/Wróblewskiego.
19 października 1970
Uruchomiono lokalną komunikację autobusową w Zgierzu. Linie 1, 1 bis, 2.
24 października 1970
Oddano po remoncie torowisko na ul. Przybyszewskiego (od krańcówki przy torze kolejowym do ?)
6 listopada 1970
Oddano do eksploatacji nową trasę tramwajową na ul. Promińskiego (od Przybyszewskiego do Armii Czerwonej) i Kopcińskiego (od Armii Czerwonej do Narutowicza wraz z wiaduktem). Powstały nowe węzły torowe na skrzyżowaniach Armii Czerwonej/Promińskiego/Kopcińskiego i Narutowicza/Kopcińskiego.
Oddano
po remoncie torowisko na ul. Zielonej (brak danych na jakim odcinku)
27 listopada 1970
Oddano do użytku dystrybutor paliwowy na terenie będącej w budowie zajezdni przy ul. Limanowskiego. Autobusy linii 74, 76, 78, B i B bis tankowały tam przed zjazdami do zajezdni Helenówek.
7 grudnia 1970
Ukończono przebudowę węzła Wólczańska/Wróblewskiego oraz oddano po remoncie torowisko na ul. Czerwonej. Dotychczasowe tory w jezdni zdemontowano. Nowe ułożono na wydzielonym pasie po północnej stronie jezdni.

Wprowadzono samoobsługę na linii autobusowej 78.
 

Zobacz kalendarium z innych lat
1881 - 1900
1901 - 1920
1921 - 1940
1941 - 1960
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
 

KALENDARIUM
STRONA GŁÓWNA
 

Strona utworzona 28.05.2014

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.