Łódzkie tramwaje i autobusy
Strona poświęcona historii komunikacji miejskiej w Łodzi i okolicach
 


KALENDARIUM
STRONA GŁÓWNA
 

Kalendarium 1901 - 1920
 

1901     1902     1903     1904     1905     1906     1907     1908     1909     1910

1911     1912     1913     1914     1915     1916     1917     1918     1919     1920
 

Kalendarium z innych lat

1881-1900
1921-1940
1941-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
 

1901


17 stycznia 1901

Oddano do eksploatacji trasę tramwajową z Łodzi do Pabianic.
 
17 stycznia 1901
Oddano do eksploatacji zajezdnię tramwajową Chocianowice.
 
17 stycznia 1901
Wprowadzono do eksploatacji czteroosiowe wagony silnikowe typu GE-58 Russo-Bałt, nazywane też "berlinkami". Wagony skierowano do obsługi linii pabianickiej i zgierskiej.
 
19 stycznia 1901
Oddano do eksploatacji trasę tramwajową z Łodzi do Zgierza.
 
19 stycznia 1901
Oddano do eksploatacji zajezdnię tramwajową Helenówek.
 
19 stycznia 1901
ŁWEKD odkupiły od KEŁ 12 wagonów doczepnych GE-58, typ "Ryski". Były to pierwsze wagony doczepne na liniach podmiejskich.
 
23 maja 1901
Zarządy spółek KEŁ i ŁWEKD zniosły wspólne bilety wolnej jazdy dla urzędników, które zamiennie mogły być wykorzystywane na obu sieciach. Od tej pory oba zarządy nabywały osobne bilety dla swoich urzędników.
 
1 czerwca 1901
Zmieniono nazwę ulicy Nowo-Wysoka na Tramwajowa.
 
26 lipca 1901
Car Mikołaj II zatwierdził zmianę akcji imiennych KEŁ na bezimienne. Pozwoliło to na wprowadzenie ich na giełdę.
 
10 sierpnia 1901
Zarząd ŁWEKD uwzględnił prośby miejscowych myśliwych i zezwolił na przewożenie psów w III klasie. Były to niewielkie przedziały w czteroosiowych wagonach GE-58, posiadających II i III klasę. Projekt wdrożono prawdopodobnie około 5 września.
 

13 sierpnia 1901
Z powodu wielu skarg pasażerów na obsługę tramwajów, dyrekcja KEŁ postanowiła, aby w wagonach umieścić tzw. skrzynki skarg. Pokrzywdzony pasażer miał mieć możliwość napisania od ręki skargi i szybkiego jej załatwienia. Z uwagi na duży stopień analfabetyzmu brak danych na temat dalszej realizacji tego projektu.
 

Linie tramwajowe KEŁ. Stan na koniec 1901 roku.

Biała (1) GÓRNY RYNEK, Piotrkowska, Nowy Rynek, Nowomiejska, Zgierska, PLAC KOŚCIELNY
Czerwona (2) TRAMWAJOWA/ZAJEZDNIA, Dzielna, Piotrkowska, Nowy Rynek, Nowomiejska, Zgierska, PLAC KOŚCIELNY
Żółta (3) GÓRNY RYNEK, Piotrkowska, Nowy Rynek, Konstantynowska, Cmentarna, CMENTARZE
Zielona (4) kierunek I
GÓRNY RYNEK, Piotrkowska, Nowy Rynek, Średnia, Anstadta
, Północna, HELENÓW
kierunek II
HELENÓW, Północna, Targowa, Średnia, Nowy Rynek, Piotrkowska, GÓRNY RYNEK
Zielono-biała (5) kierunek I
MILSZA/LEŚNICZÓWKA, Milsza, Długa, św. Andrzeja, Piotrkowska, Nowy Rynek, Średnia, Anstadta, Północna, HELENÓW
kierunek II
HELENÓW, Północna, Targowa, Średnia, Nowy Rynek, Piotrkowska, św. Andrzeja, Długa, Milsza, MILSZA/LEŚNICZÓWKA
Niebieska (6) MILSZA/LEŚNICZÓWKA, Milsza, Długa, św. Andrzeja, Piotrkowska, Nowy Rynek, Nowomiejska, Zgierska, PLAC KOŚCIELNY
Czerwono-biała (7) GÓRNY RYNEK, Piotrkowska, Dzielna, TRAMWAJOWA/ZAJEZDNIA
Biała z niebieską pręgą (9) GŁÓWNA/PIOTRKOWSKA, Rokicińska, WIDZEW
Niebiesko-biała (10) WODNY RYNEK, Główna, Piotrkowska, Nowy Rynek, Nowomiejska, Zgierska, PLAC KOŚCIELNY

Tabor tramwajowy KEŁ. Stan na koniec 1901 roku.
(w nawiasie podano liczbę wagonów)

silnikowe (60) Herbrand VNB-125 (50), "Hanowerski" (10)
doczepne (42) "Petersburski" (30), "Ryski" (12)
 

Linie tramwajowe ŁWEKD. Stan na koniec 1901 roku.

Łódź - Pabianice ŁÓDŹ/PIOTRKOWSKA (odcinek na wysokości ulicy Sieradzkiej), Piotrkowska, Pabianicka, poza Łodzią: Ruda Pabianicka, Ksawerów, w Pabianicach: Warszawska, PABIANICE/KOŚCIÓŁ ŚW. FLORIANA
Łódź - Zgierz ŁÓDŹ/ZGIERSKA (odcinek od placu Kościelnego do Bałuckiego Rynku), Zgierska, poza Łodzią: Radogoszcz, Helenówek, Chełmy-Adelmówek, w Zgierzu: Szosa Łódzka, Wysoka, ZGIERZ/NOWY RYNEK

Tabor tramwajowy ŁWEKD. Stan na koniec 1901 roku.
(w nawiasie podano liczbę wagonów)

silnikowe (16) GE-58 (16)
doczepne (12) GE-58 (12)
 

1902


14 lutego 1902

W prasie podano liczby dziennej obsługi tramwajów KEŁ;
liczba pociągów na linii - 46
liczba motorniczych - 105
liczba konduktorów - 135
 
kwiecień 1902
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KEŁ zaakceptowało projekt Zarządu KEŁ utworzenia Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej dla pracowników KEŁ.
 
kwiecień 1902
Na ulicach Łodzi pojawiły się dorożki nowego typu z głębszymi i szerszymi siedzeniami.
 
czerwiec 1902
W związku z rosnącą liczbą wypadków z udziałem tramwajów zarząd KEŁ wydał rozporządzenie o zmniejszeniu prędkości jazdy.
 
18 sierpnia 1902
Prasa poinformowała u budowie poczekalni na przystanku "Kurak" w Zgierzu.
 
22 września 1902
Dwóch mieszkańców Łodzi założyło się o 300 rubli, z przeznaczeniem tej kwoty na cel dobroczynny, że jeden z nich zbierze 100 000 zużytych biletów tramwajowych. W dniu podania tej informacji przez "Rozwój" zebrano już 83 000 sztuk.
 
27 września 1902
Wprowadzono podwójny system oznakowania linii tramwajowych. Na tablicach o różnych kształtach pojawiły się dodatkowo cyfry.
 
15 listopada 1902
Uroczyście otwarto dworzec Łódź-Kaliska dla pasażerskiego ruchu kolejowego.
 
grudzień 1902
W sporządzonym na koniec 1902 roku sprawozdaniu KEŁ poinformowano, że całkowicie zwróciły się koszty budowy sieci tramwajowej.
 

Linie tramwajowe KEŁ. Stan na koniec 1902 roku.

1 GÓRNY RYNEK, Piotrkowska, Nowy Rynek, Nowomiejska, Zgierska, PLAC KOŚCIELNY
2 TRAMWAJOWA/ZAJEZDNIA, Dzielna, Piotrkowska, Nowy Rynek, Nowomiejska, Zgierska, PLAC KOŚCIELNY
3 GÓRNY RYNEK, Piotrkowska, Nowy Rynek, Konstantynowska, Cmentarna, CMENTARZE
4 kierunek I
GÓRNY RYNEK, Piotrkowska, Nowy Rynek, Średnia, Anstadta
, Północna, HELENÓW
kierunek II
HELENÓW, Północna, Targowa, Średnia, Nowy Rynek, Piotrkowska, GÓRNY RYNEK
5 kierunek I
MILSZA/LEŚNICZÓWKA, Milsza, Długa, św. Andrzeja, Piotrkowska, Nowy Rynek, Średnia, Anstadta, Północna, HELENÓW
kierunek II
HELENÓW, Północna, Targowa, Średnia, Nowy Rynek, Piotrkowska, św. Andrzeja, Długa, Milsza, MILSZA/LEŚNICZÓWKA
6 MILSZA/LEŚNICZÓWKA, Milsza, Długa, św. Andrzeja, Piotrkowska, Nowy Rynek, Nowomiejska, Zgierska, PLAC KOŚCIELNY
7 GÓRNY RYNEK, Piotrkowska, Dzielna, TRAMWAJOWA/ZAJEZDNIA
9 GŁÓWNA/PIOTRKOWSKA, Rokicińska, WIDZEW
10 WODNY RYNEK, Główna, Piotrkowska, Nowy Rynek, Nowomiejska, Zgierska, PLAC KOŚCIELNY

Tabor tramwajowy KEŁ. Stan na koniec 1902 roku.
(w nawiasie podano liczbę wagonów)

silnikowe (60) Herbrand VNB-125 (50), "Hanowerski" (10)
doczepne (42) "Petersburski" (30), "Ryski" (12)
 

Linie tramwajowe ŁWEKD. Stan na koniec 1902 roku.

Łódź - Pabianice ŁÓDŹ/PIOTRKOWSKA (odcinek na wysokości ulicy Sieradzkiej), Piotrkowska, Pabianicka, poza Łodzią: Ruda Pabianicka, Ksawerów, w Pabianicach: Warszawska, PABIANICE/KOŚCIÓŁ ŚW. FLORIANA
Łódź - Zgierz ŁÓDŹ/ZGIERSKA (odcinek od placu Kościelnego do Bałuckiego Rynku), Zgierska, poza Łodzią: Radogoszcz, Helenówek, Chełmy-Adelmówek, w Zgierzu: Szosa Łódzka, Wysoka, ZGIERZ/NOWY RYNEK

Tabor tramwajowy ŁWEKD. Stan na koniec 1902 roku.
(w nawiasie podano liczbę wagonów)

silnikowe (16) GE-58 (16)
doczepne (12) GE-58 (12)
 

1903


12 sierpnia 1903

Z powodu utrudnień związanych z manewrowaniem wagonów KEŁ na ulicy Zgierskiej, rozpoczęto budowę nowej krańcówki w formie mijanki na placu Kościelnym.
 
27 sierpnia 1903
Prasa poinformował o mającej rozpocząć się budowie trasy tramwajowej do Rudy Pabianickiej.
 
11 września 1903
Zarząd ŁWEKD otrzymał pozwolenie na podział linii na oddziały (strefy).
Linia pabianicka: I Łódź - Rokicie, II Rokicie - Ksawerów, III Ksawerów - Pabianice.
Linia zgierska: I Łódź - Radogoszcz, II Radogoszcz - Zgierz
 
październik 1903
Oddano do eksploatacji mijankę na placu Kościelnym i przeniesiono tam krańcówkę tramwajów miejskich z ulicy Zgierskiej.
 

Linie tramwajowe KEŁ. Stan na koniec 1903 roku.

1 GÓRNY RYNEK, Piotrkowska, Nowy Rynek, Nowomiejska, Zgierska, PLAC KOŚCIELNY
2 TRAMWAJOWA/ZAJEZDNIA  Dzielna, Piotrkowska, Nowy Rynek, Nowomiejska, Zgierska, PLAC KOŚCIELNY
3 GÓRNY RYNEK, Piotrkowska, Nowy Rynek, Konstantynowska, Cmentarna, CMENTARZE
4 kierunek I
GÓRNY RYNEK, Piotrkowska, Nowy Rynek, Średnia, Anstadta
, Północna, HELENÓW
kierunek II
HELENÓW, Północna, Targowa, Średnia, Nowy Rynek, Piotrkowska, GÓRNY RYNEK
5 kierunek I
MILSZA/LEŚNICZÓWKA, Milsza, Długa, św. Andrzeja, Piotrkowska, Nowy Rynek, Średnia, Anstadta, Północna, HELENÓW
kierunek II
HELENÓW, Północna, Targowa, Średnia, Nowy Rynek, Piotrkowska, św. Andrzeja, Długa, Milsza, MILSZA/LEŚNICZÓWKA
6 MILSZA/LEŚNICZÓWKA, Milsza, Długa, św. Andrzeja, Piotrkowska, Nowy Rynek, Nowomiejska, Zgierska, PLAC KOŚCIELNY
7 GÓRNY RYNEK, Piotrkowska, Dzielna, TRAMWAJOWA/ZAJEZDNIA
10 WIDZEW, Główna, Piotrkowska, Nowy Rynek, Nowomiejska, Zgierska, PLAC KOŚCIELNY

Tabor tramwajowy KEŁ. Stan na koniec 1903 roku.
(w nawiasie podano liczbę wagonów)

silnikowe (60) Herbrand VNB-125 (50), "Hanowerski" (10)
doczepne (42) "Petersburski" (30), "Ryski" (12)
 

Linie tramwajowe ŁWEKD. Stan na koniec 1903 roku.

Łódź - Pabianice ŁÓDŹ/PIOTRKOWSKA (odcinek na wysokości ulicy Sieradzkiej), Piotrkowska, Pabianicka, poza Łodzią: Ruda Pabianicka, Ksawerów, w Pabianicach: Warszawska, PABIANICE/KOŚCIÓŁ ŚW. FLORIANA
Łódź - Zgierz ŁÓDŹ/ZGIERSKA (odcinek od placu Kościelnego do Bałuckiego Rynku), Zgierska, poza Łodzią: Radogoszcz, Helenówek, Chełmy-Adelmówek, w Zgierzu: Szosa Łódzka, Wysoka, ZGIERZ/NOWY RYNEK

Tabor tramwajowy ŁWEKD. Stan na koniec 1903 roku.
(w nawiasie podano liczbę wagonów)

silnikowe (16) GE-58 (16)
doczepne (12) GE-58 (12)
 

1904


15 kwietnia 1904

Oddano do eksploatacji nowe torowiska na następujących ulicach:
- Pańska (odcinek: Milsza - św. Anny)
- Długa (odcinek: Radwańska - św. Anny)
- Św. Anny (odcinek: Pańska - Długa)
- Radwańska (odcinek: Długa - Piotrkowska)
 W latach kolejnych trasa ta stała się obiektem sporu miedzy władzami Łodzi, a zarządem KEŁ znajdując ostatecznie finał w sądzie. Problem stanowił odcinek torów na ul. Św. Anny, który wybudowano z pogwałceniem praw własnościowych.
 
24 września 1904
Oddano do eksploatacji nowe torowiska na ulicach:
- Zarzewskiej (odcinek: Górny Rynek - Widzewska)
- Widzewskiej (odcinek: Zarzewska - Główna)
 
9 października 1904
Oddano do eksploatacji nowe torowisko na ulicy Długiej (odcinek: św. Andrzeja - Konstantynowska)
 
9 października 1904
Uruchomiono linię tramwajową nr 8 na trasie:
RADWAŃSKA/PIOTRKOWSKA, Radwańska, Długa, Św. Anny, Pańska,  Milsza, Długa, DŁUGA/KONSTANTYNOWSKA
 

Linie tramwajowe KEŁ. Stan na koniec 1904 roku.

1 GÓRNY RYNEK, Piotrkowska, Nowy Rynek, Nowomiejska, Zgierska, PLAC KOŚCIELNY
2 TRAMWAJOWA/ZAJEZDNIA  Dzielna, Piotrkowska, Nowy Rynek, Nowomiejska, Zgierska, PLAC KOŚCIELNY
3 GÓRNY RYNEK, Piotrkowska, Nowy Rynek, Konstantynowska, Cmentarna, CMENTARZE
4 kierunek I
GÓRNY RYNEK, Zarzewska, Widzewska , Główna, Piotrkowska, Nowy Rynek, Średnia, Anstadta, Północna, HELENÓW
kierunek II
HELENÓW, Północna, Targowa, Średnia, Nowy Rynek, Piotrkowska, Główna, Widzewska, Zarzewska, GÓRNY RYNEK
5 kierunek I
MILSZA/LEŚNICZÓWKA, Milsza, Długa, św. Andrzeja, Piotrkowska, Nowy Rynek, Średnia, Anstadta, Północna, HELENÓW
kierunek II
HELENÓW, Północna, Targowa, Średnia, Nowy Rynek, Piotrkowska, św. Andrzeja, Długa, Milsza, MILSZA/LEŚNICZÓWKA
6 MILSZA/LEŚNICZÓWKA, Milsza, Długa, św. Andrzeja, Piotrkowska, Nowy Rynek, Nowomiejska, Zgierska, PLAC KOŚCIELNY
7 GÓRNY RYNEK, Piotrkowska, Dzielna, TRAMWAJOWA/ZAJEZDNIA
8 RADWAŃSKA/PIOTRKOWSKA, Radwańska, Długa, Św. Anny, Pańska,  Milsza, Długa, DŁUGA/KONSTANTYNOWSKA
10 WIDZEW, Główna, Piotrkowska, Nowy Rynek, Nowomiejska, Zgierska, PLAC KOŚCIELNY

Tabor tramwajowy KEŁ. Stan na koniec 1904 roku.
(w nawiasie podano liczbę wagonów)

silnikowe (60) Herbrand VNB-125 (50), "Hanowerski" (10)
doczepne (42) "Petersburski" (30), "Ryski" (12)
 

Linie tramwajowe ŁWEKD. Stan na koniec 1904 roku.

Łódź - Pabianice ŁÓDŹ/PIOTRKOWSKA (odcinek na wysokości ulicy Sieradzkiej), Piotrkowska, Pabianicka, poza Łodzią: Ruda Pabianicka, Ksawerów, w Pabianicach: Warszawska, PABIANICE/KOŚCIÓŁ ŚW. FLORIANA
Łódź - Zgierz ŁÓDŹ/ZGIERSKA (odcinek od placu Kościelnego do Bałuckiego Rynku), Zgierska, poza Łodzią: Radogoszcz, Helenówek, Chełmy-Adelmówek, w Zgierzu: Szosa Łódzka, Wysoka, ZGIERZ/NOWY RYNEK

Tabor tramwajowy ŁWEKD. Stan na koniec 1904 roku.
(w nawiasie podano liczbę wagonów)

silnikowe (16) GE-58 (16)
doczepne (12) GE-58 (12)
 

1905


31 października 1905

Odbył się strajk pracowników KEŁ.
 

1 maja 1905
W wyniku akcji PPS z okazji Święta Majowego od południa wstrzymano ruch tramwajów w mieście.
 

23 czerwca 1905
Pod wpływem agitacji PPS łódzcy tramwajarze przystąpili do kolejnego strajku.
 

31 lipca 1905
Wydłużono trasę tramwajową w Pabianicach od mijanki przy ulicy Kaplicznej do Magistratu.
 

30 września 1905
O godz. 17:37 przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i Nawrot został zastrzelony w tramwaju Juliusz Kunitzer. Zginął od kuli bojowca PPS. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi.
 

17 października 1905
Rozpoczęto kolejną falę strajków. Do końca roku tramwaje nie jeździły w następujących okresach:
od 19 października do 6 listopada 1905, 15 grudnia 1905, od 22 grudnia 1905 do 6 stycznia 1906.
Na przełomie lat 1905 i 1906 nie jeździły również tramwaje do Pabianic i Zgierza.
 

1906


9 stycznia 1906

Odbył się strajk pracowników KEŁ. Do końca roku tramwajarze strajkowali jeszcze w dniach: 29 marca, 18 kwietnia, 17 lipca, 17 września.
 

24 kwietnia 1906
Decyzją Zarządu Konsorcjum postanowiono wypłacić dzieciom pracowników ŁWEKD zapomogi szkolne w wysokości 10 rubli rocznie na każde dziecko.
 

14 sierpnia 1906
Z inicjatywy ówczesnego Dyrektora KEŁ Józefa Witkowskiego otwarto Szkołę Elementarną dla dzieci pracowników KEŁ. W budynku przy ul. Targowej dziesięcioro dzieci konduktorów, motorniczych i pracowników biurowych KEŁ pobierało nauki z zakresu czytania, pisania, rachunków i przyrody. Pierwszym Kierownikiem Szkoły został Jan Mordas.
 

1907


9 kwietnia 1907

Car Mikołaj II podpisał zezwolenie na utworzenie spółki akcyjnej p.n. "Towarzystwo Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych". Formalnie Towarzystwo ŁWEKD powstało 14 lipca 1908 roku.
 

17 maja 1907
Rozpoczął się 12-dniowy strajk pracowników KEŁ.
 

maj 1907
Mieszkańcy Dołów i Zarzewa zbierali podpisy pod petycją w sprawie budowy nowych tras tramwajowych, które dojeżdżałyby do znajdujących się tam cmentarzy.
 

31 maja 1907
W wyniku kolejnego strajku tramwajarzy unieruchomiona została elektrownia. Do ściągnięcia wagonów z ulic miasta użyto koni.
 

21 czerwca 1907
Decyzją Zarządu ŁWEKD utworzono bibliotekę dla jej pracowników.
 

1908


maj 1908

Spółka KEŁ zatrudniła dwóch lekarzy zakładowych - doktorów Jasińskiego i Wisłockiego. Jednocześnie ustalono zasady korzystania z pomocy i opieki medycznej oraz wydawania leków.
 

20 maja 1908
Wprowadzono 10-godzinny dzień pracy we wszystkich oddziałach i warsztatach służby drogowej i pracowników górnej sieci.
 

25 maja 1908
W  wyniku trwającego od 1904 r. sporu o fragment bezprawnie ułożonego toru na ul. św. Anny, Zarząd KEŁ podjął decyzję o ułożeniu nowego toru na ul. Pańskiej do ul. Radwańskiej z jednoczesną likwidacją torów na ul. Św. Anny i ul. Długiej. Otwarcie nowego odcinka zaplanowano na 6 lipca 1908 r.
 

10 czerwca 1908
Rozpoczęto demontaż torowiska na ulicach Św. Anny i Długiej od ul. św. Anny do ul. Radwańskiej. Był to pierwszy przypadek likwidacji trasy tramwajowej w Łodzi.
 

27 czerwca 1908
Władze carskie zarejestrowały Związek Zawodowy pod nazwą "Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Pracowników Tramwajowych".
 

14 lipca 1908
Powstało formalnie Towarzystwo Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych (ŁEWKD).
 

7 listopada 1908
Spółka KEŁ wykupiła plac przy ul. Tramwajowej 4.
 

1909


1 stycznia 1909

Zarząd ŁWEKD przeniósł siedzibę na ul. Mikołajewską 21 (obecnie Sienkiewicza).
 

24 października 1909
Zarząd KEŁ przedstawił władzom miasta projekt przedłużenia trasy na ul. Milsza - Milscha (obecnie Kopernika) do Dworca Kaliskiego.
 

grudzień 1909
W związku z planami uruchomienia tras tramwajowych z Łodzi do Aleksandrowa, Rudy Pabianickiej i Konstantynowa ŁWEKD rozpoczęły zakup czteroosiowych wagonów silnikowych oraz dwuosiowych doczep typu U104.
 

23 grudnia 1909
Spółka KEŁ zamówiła w brukselskiej fabryce "Les Atelliers Metallurgique, Bruxelles" 20 dwuosiowych wagonów doczepnych "belgijskich".
 

1910


22 lutego 1910

Oddano do użytku odcinek trasy tramwajowej od Szosy Pabianickiej do Rudy Pabianickiej.
 

25 lutego 1910
Oddano do użytku trasę tramwajową z Łodzi do Aleksandrowa Łódzkiego.
 

20 kwietnia 1910
Spółka ŁWEKD zakupiła teren Bałuckiego Rynku, gdzie w przyszłości miała powstać wspólna krańcówka dla podmiejskich linii tramwajowych.
 

17 grudnia 1910
Oddano do użytku trasę tramwajową z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego oraz zajezdnię Brus.
 

1911


1911

Oddano do użytku nowy odcinek torów na ul. Nowo-Targowej (obecnie Sterlinga) i Rynku Targowym (obecnie pl. Dąbrowskiego).
 

28 maja 1911
Podpisano kontrakt dzierżawny na plac o powierzchni 25 m2 na Nowym Rynku (obecnie pl. Kilińskiego) w Zgierzu. Kontrakt zawarły między sobą władze Zgierza i ŁWEKD z zamiarem wybudowania poczekalni na krańcówce.
 

30 listopada 1911
Decyzją zarządu ŁWEKD podjęto następujące decyzje: przy remontach głównych wagonów silnikowych postanowiono część  wagonów II klasy przemalować na czerwono. Na dachach wagonów doczepnych zaczęto mocować tablice informujące o linii, na której kursuje pociąg.
 

1912


22 marca 1912

W południe KEŁ uruchomiła sieć publicznych zegarów elektrycznych dla ujednolicenia czasu w całym przedsiębiorstwie. Zegar-matkę umieszczono  w budynku Dyrekcji przedsiębiorstwa przy na ul. Tramwajowej. Stąd przekazywany był sygnał do zegarów na Nowym Rynku, pl. Kościelnym oraz  krańcówkach "Cmentarze" i "Helenów".
 

1 maja 1912
Władze Zgierza i ŁWEKD podpisały projekt warunków budowy trasy tramwajowej od stacji kolejowej w Zgierzu ulicami: Towarową, Wesołą, Długą do końca ul. Łęczyckiej.
 

13 czerwca 1912
W tym dniu miał miejsce wypadek, w którym podczas napadu na tramwaj linii pabianickiej zginął konduktor. Dyrekcja ŁWEKD wyznaczyła nagrodę w wysokości 500 rubli za schwytanie zabójców.
 

26 czerwca 1912
W szkole dla dzieci pracowników KEŁ odbył się tzw. popis, czyli rodzaj olimpiady lub konkursu wiedzy. Uczniowie dysponujący największą wiedzą otrzymywali nagrody.
 

październik 1912
Mieszkańcy ul. Rzgowskiej zwrócili się do Zarządu KEŁ z prośbą o budowę trasy tramwajowej na ich ulicy. Jednocześnie prasa donosiła wówczas, że KEŁ do czasu rozstrzygnięcia sprawy przedłużenia koncesji nie będzie budować żadnych nowych tras.
 

1913


10 października 1913

Oddano do użytku trasę tramwajową od krańcówki "Leśniczówka" do Dworca Kaliskiego. Linię uruchomiono 20 października 1913 r. o godz. 12.00.

 

1914


9 kwietnia 1914

Władze Zgierza i ŁWEKD podpisały projekt warunków budowy i eksploatacji dla dwóch tras tramwajowych w Zgierzu: na ul. Długiej od Nowego Rynku do Magistratu, na Starym Rynku (niezrealizowany) oraz od granicy miasta: ul. Łódzką, Starym Rynkiem, ul. Łęczycką do ogrodu miejskiego. Po wybudowaniu trasa ta stałą się na terenie Zgierza fragmentem późniejszej trasy linii ozorkowskiej.
 

20 lipca 1914
Zarząd ŁWEKD podjął decyzję o budowie trasy tramwajowej z Rudy Pabianickiej do Rzgowa.
 

18 listopada 1914
Dyrekcja ŁWEKD zwróciła się z prośbą do Dyrekcji KEŁ, aby wstrzymała ruch swoich wagonów, ponieważ rosyjskie władze wojskowe zażądały przewozu rannych do stacji Kolei Fabryczno-Łódzkiej. W tym czasie pod Brzezinami toczyła się jedna z najcięższych bitew I wojny światowej na froncie wschodnim.
 

1915


3 lutego 1915

Niemieckie władze policyjne wprowadziły dla osób cywilnych zakaz przejazdu na przednich pomostach wagonów silnikowych i doczepnych.
 

kwiecień 1915
Na żądanie niemieckich władz okupacyjnych KEŁ uruchomiła linię oznaczoną gwiazdą, która kursowała między zajezdnią przy ul. Tramwajowej, a bocznicą kolejową stacji Łódź - Kaliska. Linia służyła wyłącznie do bezpłatnego przewozu urzędników kolejowych. Wagon kursował na niej trzy razy dziennie.
 

kwiecień 1915
Na żądanie władz okupacyjnych KEŁ przebudowała dwa wagony silnikowe i dwa doczepne na sanitarne oraz jedną doczepę na karawan.
 

1 września 1915
Kierownikiem Szkoły KEŁ zostaje Andrzej Kotynia. Zastępuje na stanowisku powołanego do wojska Jana Mordasa.
 

3 grudnia 1915
Zarząd ŁWEKD otrzymał od władz niemieckich rozkaz budowy linii z Rudy Pabianickiej do Kruszowa przez Rzgów i Tuszyn.
 

31 grudnia 1915
Rozpoczął się 13 dniowy strajk pracowników KEŁ.
 

1916


8 kwietnia 1916

Zarząd ŁWEKD podjął decyzję o budowie trasy ze Zgierza do Ozorkowa.
 

18 kwietnia 1916
Otwarcie trasy z Rudy Pabianickiej przez Rzgów, Tuszyn do Kruszowa. Trasa ta została zbudowana na polecenie władz niemieckich i obsługiwana była trakcją parową.
 

5 listopada 1916
"Godzina Polski" na swoich łamach opisuje obchody 10-lecia istnienia Szkoły dla dzieci pracowników KEŁ. Z tej okazji w kościele pw. św. Krzyża odbyła się msza dla dzieci i ich rodziców, nauczycieli oraz protektorów Szkoły. Zapowiedziano także budowę nowego gmachu szkolnego (pozostał jedynie w planach). Szkołą z okazji 10 rocznicy powstania wzbogaciła się o nowe pomoce naukowe, a biblioteka nauczycielska zaopatrzona została w cenne dzieła o treści metodyczno-pedagogicznej.
 

29 września 1916
Rada Zarządzająca KEŁ zezwoliła w tym dniu na wydanie specjalnych biletów wolnej jazdy (zaopatrzonych w fotografie) dla dzieci pracowników KEŁ uczących się w innych szkołach niż Elementarna Szkoła KEŁ.
 

1917

 

1918


4 listopada 1918

Na polecenie władz okupacyjnych ŁWEKD przekazał KEŁ cztery swoje wagony towarowe, które miały być używane do przewozów półtusz z ul. Rokicińskiej do Fabryki Konserw.
 

W 1918 r. podczas remontów zaczęto montować na pomostach szyby czołowe w wagonach generacji Herbrand. Modernizacji dokonywano w KEŁ według własnego projektu.
W 1918 r. zmieniono nazwę Nowy Rynek na Plac Wolności.
 

1919


sierpień 1919

Powstała "Kooperacja Pracowników KEŁ". Kooperacja ta nosiła później nazwę Spółdzielnia Pracowników KEŁ "Siła" i miała swój sklep na północno-wschodnim rogu ul. Skwerowej i Narutowicza.

 

1920


20 kwietnia 1920

Rozpoczęto prace przy budowie trasy tramwajowej ze Zgierza do Ozorkowa.
 

5 listopada 1920
Rozpoczął się 7 dniowy strajk pracowników KEŁ.
 


W 1920 r. zmieniono nazwę ul. Długa na Gdańska.
 

Kalendarium z innych lat
1881 - 1900
1921 - 1940
1941 - 1960
1961 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
 

KALENDARIUM
STRONA GŁÓWNA
 


©
Wojciech Dębski 2006