Łódzkie tramwaje i autobusy

Tabor autobusowy
Strona główna

Jelcz 121MB3
W eksploatacji od 2005

 

Jelcz 121MB3 - 2501 na linii 76. Ulica Popiełuszki. Foto: Wojciech Dębski; 02.06.2008 r.

 

Materiał w opracowaniu
 
 

Stany inwentarzowe

Rok

Stan na koniec roku

Wpisano sztuk

Numery taborowe pojazdów przyjętych na inwentarz

Skreślono sztuk

Numery taborowe pojazdów skreślonych z inwentarza

2005 19 19

2501 - 2519

-  
2006 34 15

2601 - 2615

-  
2007 34 -   -  
2008 34 -   -  
2009 34 -   -  
2010 34 -   -  
2011 34 -   -  
2012 34 -   -  
2013 34 -   -  
2014 34 -   -  
2015 34 -   -  
2016       -  

Tabor autobusowy
Strona główna
 

Strona utworzona 15.07.2016

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.