Łódzkie tramwaje i autobusy

Tabor autobusowy
Strona główna

Jelcz 121MB
1997 - 2009

 

Jelcz 121MB - 1751 na linii 96A. Krańcówka Rojna/Szczecińska. Foto: Łukasz Stefańczyk

 

Materiał w opracowaniu
 
 

Stany inwentarzowe

Rok

Stan na koniec roku

Wpisano sztuk

Numery taborowe pojazdów przyjętych na inwentarz

Skreślono sztuk

Numery taborowe pojazdów skreślonych z inwentarza

1997 4 4

1751 - 1754

-  
1998 4 -

 

-  
1999 4 -   -  
2000 4 -   -  
2001 4 -   -  
2002 4 -   -  
2003 4 -   -  
2004 4 -   -  
2005 4 -   -  
2006 4 -   -  
2007 4 -   -  

W 2008 r. dokonano zmian numeracji z zakresu 1751 - 1754 na 2751 - 2754

2008 1 -   3

2751, 2752, 2753

2009 - -   1

2754

Tabor autobusowy
Strona główna
 

Strona utworzona 19.07.2016

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.