Łódzkie tramwaje i autobusy

Tabor autobusowy
Strona główna

Jelcz 120MM
1992 - 2008

 

Jelcz 120MM - 2252 na linii 89. Łódź, krańcówka pl. Barlickiego. Foto: Wojciech Dębski; 19.09.1996 r.

 

Materiał w opracowaniu
 
 

Stany inwentarzowe

Rok

Stan na koniec roku

Wpisano sztuk

Numery taborowe pojazdów przyjętych na inwentarz

Skreślono sztuk

Numery taborowe pojazdów skreślonych z inwentarza

1992 5 5

2251 - 2255

-  
1993 5 -   -  
1994 5 -   -  
1995 5 -   -  
1996 5 -   -  
1997 5 -   -  
1998 5 -   -  
1999 5 -   -  
2000 5 -   -  
2001 5 -   -  
2002 5 -   -  
2003 5 -   -  
2004 5 -   -  
2005 5 -   -  
2006 4 -   1

2252

W 2007 r. dokonano zmian numeracji: 2251->1251, 2254->1254

2007 2 -   2

2253, 2255

W 2008 r. dokonano zmian numeracji: 1254->2254

2008 - -   2

1251, 2254

           

Tabor autobusowy
Strona główna
 

Strona utworzona 30.07.2016

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.