Łódzkie tramwaje i autobusy

Tabor tramwajowy
Strona główna

Wagon GT6 Lohner (z Innsbrucku)
2009 - 2010

 

GT6 - 72 na linii 46A. Łódź, skrzyżowanie Legionów/Zachodnia. Foto: Wojciech Dębski; 18.06.2010 r.

 

Materiał w opracowaniu
 
 

Stany inwentarzowe

Rok

Stan na koniec roku

Wpisano sztuk

Numery taborowe pojazdów przyjętych na inwentarz

Skreślono sztuk

Numery taborowe pojazdów skreślonych z inwentarza

2009 1 1

72

-  
2010 - -   1

72

Tabor tramwajowy
Strona główna
 

Strona utworzona 08.04.2017

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.