Łódzkie tramwaje i autobusy

Galeria zdjęć
 Strona główna

Galeria zdjęć
Zdjęcia linii tramwajowej 46 z lat 1996 - 2018 na odcinku Zgierz Kurak - Ozorków Cegielniana.

Zgierz. Łódzka/Kurak - Łódzka/Śniechowskiego

     

 

Budowa nowego toru. Zgierz, ul. Łódzka.
803N - 20 na linii 46.
Foto: Wojciech Dębski; 7.11.1996 r.
 

 

Budowa nowego toru. Zgierz, ul. Łódzka.
803N - 32 na linii 46.
Foto: Wojciech Dębski; 7.11.1996 r.
 

Zgierz. Łódzka/Śniechowskiego - Stary Rynek
 

 

803N - 14 na linii 46.
Zgierz, ul. Łódzka.
Foto: Wojciech Dębski; 7.11.1996 r.
 

 

Budowa nowego toru. Zgierz, ul. Łódzka.
803N - 14 na linii 46.
Foto: Wojciech Dębski; 7.11.1996 r.
 

 

GT8N - 506
Zgierz, mijanka i przystanek na Starym Rynku.
Foto: Wojciech Dębski; 17.06.2007 r.

 

 

GT8ZR - 85 na linii 46.
Zgierz, mijanka i przystanek na Starym Rynku.
Foto: Wojciech Dębski; 20.04.2011 r.
 

Zgierz. Stary Rynek - Łęczycka/Armii Krajowej
 

 

GT8ZR - 1085 na linii 46.
Zgierz, ul. Skargi.
Foto: Wojciech Dębski; 05.07.2013 r.
 

 

GT6 - 40 na linii 46.
Zgierz, ul. Łęczycka
Foto: Wojciech Dębski; 20.04.2011 r.

 

 

805N - 1554 na linii 46.
Zgierz, ul. Łęczycka
Foto: Wojciech Dębski; 19.07.2006 r.

 

 

805N - 1554 na linii 46.
Zgierz, ul. Łęczycka
Foto: Wojciech Dębski; 21.08.2012 r.
 

Zgierz. Łęczycka/Armii Krajowej - Łęczycka/Gałczyńskiego
Zgierz. Łęczycka/Gałczyńskiego - Przedmieście

 

805Na - 1723 na linii 46.
Zgierz, przystanek Łęczycka/Gałczyńskiego.
Foto: Wojciech Dębski; 05.07.2013 r.

 

 

803N - 13 na linii 46.
Zgierz, ul. Ozorkowska.
Foto: Wojciech Dębski; 29.03.2007 r.

 

Zgierz. Przedmieście - Proboszczewice I
Zgierz. Proboszczewice I - Proboszczewice II
Zgierz. Proboszczewice II - Lućmierz

 

 

GT8N - 1512 na linii 46.
Odcinek Proboszczewice II - Lućmierz
Foto: Wojciech Dębski; 20.05.2009 r.

 

 

Opis: GT8 - 203 jako linia 46 na odcinku
Proboszczewice - Lućmierz.
 Foto: Wojciech Dębski; 29.03.2007 r.
 

 

803N - 13, linia 46.
Odcinek Lućmierz - Proboszczewice II
Foto: Wojciech Dębski; 20.05.2009 r.
 

 

GT8 - 202, linia 46.
Odcinek Lućmierz - Proboszczewice
Foto: Wojciech Dębski; 20.05.2009 r.

 

 

803N - 13 na linii 46
Odcinek Proboszczewice II - Lućmierz
Foto: Wojciech Dębski; 29.03.2007 r.
 

 

M6S na linii 46.
Odcinek Proboszczewice II - Lućmierz
Foto: Wojciech Dębski; 13.06.2011 r.
 

 

GT8N - 1521 na linii 46.
Odcinek Proboszczewice - Lućmierz.
Foto: Wojciech Dębski; 18.06.2016 r.
 

 

M6S - 316 na linii 46.
Odcinek Lućmierz - Proboszczewice.
Foto: Wojciech Dębski; 18.06.2016 r.
 

 

Opis: GT8ZR - 81 jako linia 46 na odcinku
Proboszczewice - Lućmierz
Foto: Wojciech Dębski; 13.06.2011 r.

 

Opis: GT8N - 514 jako linia 46 na odcinku
Proboszczewice Lućmierz.
Foto: Wojciech Dębski; 13.06.2011 r.

     

 

Opis: GT8 - 204 jako linia 46 na odcinku
Proboszczewice - Lućmierz
Foto: Wojciech Dębski; 12.01.2009 r.
 

 

Opis: 803N - 29 jako linia 46 na mijance w Lućmierzu.
Foto: Wojciech Dębski; 25.01.2008 r.
 

Lućmierz - Emilia (Rosanów)
 

 

803N - 7 na linii 46.
Odcinek Lućmierz - Emilia (Rosanów)
Foto: Wojciech Dębski; 02.05.2007 r.

 

 

GT8 - 201 na linii 46.
Odcinek Lućmierz - Emilia (Rosanów)
Foto: Wojciech Dębski; 02.05.2007 r.
 

 

Opis: Wycieczkowy GT6 - 123 przed rondem w Emilii.
Foto: Wojciech Dębski; 14.06.2009 r.
 

Opis: GT8N jako linia 46 na odcinku Lućmierz - Emilia.
 Foto: Wojciech Dębski; 13.06.2011 r.
 

Emilia (Rosanów) - Emilia (Kania Góra)
 

 

Opis: GT6 - 123 jako linia 46 w Emilii.
Foto: Wojciech Dębski; 12.01.2009 r.
 

 

GT8 - 201 na linii 46.
Emilia.
Foto: Wojciech Dębski; 29.03.2007 r.

 

Emilia (Kania Góra) - Słowik (szkoła)
Słowik (szkoła) - Słowik

 

 

GT8N - 511 na linii 46.
Słowik
Foto: Wojciech Dębski; 24.05.2008 r.
 


 

GT8N - 515 na linii 46.
Słowik
Foto: Wojciech Dębski; 18.06.2016 r.
 

 

GT8N - 511 na linii 46.
Słowik
Foto: Wojciech Dębski; 18.06.2016 r.
 

 

GT8N - 1522 na linii 46.
Słowik
Foto: Wojciech Dębski; 18.06.2016 r.
 

Słowik - Aleksandria
 

 

Opis: GT8N - 513 jako linia 46 w Słowiku.
Foto: Wojciech Dębski; 16.07.2010 r.
 

 

Opis: Fragment trasy w rejonie przystanku Słowik II.
Foto: Wojciech Dębski; 13.06.2011 r.

 

Opis: Fragment trasy na odcinku Słowik II - Aleksandria
Foto: Wojciech Dębski; 13.06.2011 r.
 

 

GT8ZR - 81 na linii 46.
Odcinek Słowik - Aleksandria.
Foto: Wojciech Dębski; 13.06.2011 r.
 

Aleksandria - Ozorków Tartak
 

 

GT8N - 1519 na linii 46.
Odcinek Ozorków Tartak - Aleksandria.
Foto: Wojciech Dębski; 18.06.2016 r.
 

 

805Na - 1723 na linii 46.
Odcinek Aleksandria - Ozorków Tartak.
Foto: Wojciech Dębski; 05.07.2013 r.
 

 

GT8N - 513 na linii 46.
Odcinek Ozorków Tartak - Aleksandria.
Foto: Wojciech Dębski; 18.06.2016 r.
 

 

GT6 - 1074 na linii 46.
Przystanek Ozorków Tartak.
Foto: Wojciech Dębski; 05.07.2013 r.
 

Ozorków Tartak - Ozorków las
 

 

Opis: 803N - 14 jako linia 46 dojeżdża do przystanku
Ozorków tartak.
Foto:
Wojciech Dębski; 12.01.2009 r.
 

 

GT8 - 201 na linii 46.
Ozorków, DK91.
Foto: Wojciech Dębski; 29.03.2007 r.
 

 

GT6 - 1072 na linii 46.
Ozorków, DK91.
Foto: Wojciech Dębski; 05.07.2013 r.

 

 

GT8ZR - 85 na linii 46.
Ozorków, DK91.
Foto: Wojciech Dębski; 5.03.2012 r.

 

 Ozorków las - Ozorków cmentarz
 

 

803N - 21 na linii 46.
Ozorków, ul. Zgierska.
Foto: Wojciech Dębski; 29.03.2007 r.

 

 

803N - 29 i 803N - 14 na linii 46.
Ozorków, ul. Zgierska.
Mijanka i przystanek Ozorków las.
Foto: Wojciech Dębski; 2.05.2007 r.

 

 

GT8ZR - 85 i GT8 - 203 na linii 46.
Ozorków, ul. Zgierska.
Mijanka i przystanek Ozorków las.
Foto: Wojciech Dębski; 5.03.2012 r.

 

 

GT8N - 511 i GT8N - 506 na linii 46.
Ozorków, ul. Zgierska.
Mijanka i przystanek Ozorków las.
Foto: Wojciech Dębski; 5.03.2012 r.

 

 Ozorków cmentarz - Ozorków Wyszyńskiego
 

 

803N - 6 na linii 46.
Ozorków, ul. Zgierska.
Foto: Wojciech Dębski; 29.03.2007 r.

 

 

803N - 22 na linii 46.
Ozorków, ul. Zgierska.
Foto: Wojciech Dębski; 29.03.2007 r.

 

 

803N - 37 na linii 46.
Ozorków, ul. Zgierska.
Foto: Wojciech Dębski; 24.05.2008 r.

 

 

GT8ZR - 81 na linii 46.
Ozorków, ul. Zgierska.
Foto: Wojciech Dębski; 05.03.2012 r.
 

 

GT8N - 511 na linii 46.
Ozorków, ul. Zgierska.
Foto: Wojciech Dębski; 24.05.2008 r.

 

 

GT8N - 514 na linii 46.
Ozorków, ul. Zgierska.
Foto: Wojciech Dębski; 22.04.2014 r.

 

 

M6S - 327 na linii 46.
Ozorków, ul. Zgierska.
Foto: Wojciech Dębski; 05.03.2012 r.
 

 

Ozorków, ul. Zgierska.
Foto: Wojciech Dębski; 05.03.2012 r.

 

Ozorków Wyszyńskiego - Ozorków Nowy Rynek
 

 

GT8 - 203 na linii 46.
Ozorków, most nad Bzurą.
Foto: Wojciech Dębski; 02.05.2007 r.

 

 

803N - 4 na linii 46.
Ozorków, most nad Bzurą.
Foto: Wojciech Dębski; 12.01.2009 r.

 

 

803N - 11 na linii 46.
Ozorków, ul. Południowa
Foto: Wojciech Dębski; 02.05.2007 r.

 

 

803N - 23 na linii 46.
Ozorków, ul. Południowa
Foto: Wojciech Dębski; 02.05.2007 r.
 

 

803N - 23 na linii 46.
Ozorków, ul. Południowa
Foto: Wojciech Dębski; 02.05.2007 r.
 

 

M6S - 302 na linii 46.
Ozorków, ul. Południowa.
Foto: Wojciech Dębski; 05.03.2012 r.
 

 

GT8N - 514 na linii 46.
Ozorków, ul. Południowa.
Foto: Wojciech Dębski; 12.05.2017 r.
 

 

GT8N - 1522 na linii 46.
Ozorków, ul. Południowa.
Foto: Wojciech Dębski; 12.05.2017 r.
 

 

803N - 14 na linii 46.
Ozorków, ul. Południowa.
Foto: Wojciech Dębski; 2.05.2007 r.
 

 

803N - 8 na linii 46.
Ozorków, ul. Południowa.
Foto: Wojciech Dębski; 10.02.2007 r.
 

 

GT8N - 514 na linii 46.
Ozorków, ul. Południowa.
Foto: Wojciech Dębski; 18.06.2016 r.

 

 

Wycieczka wagonem GT6 - 123
Ozorków, ul. Południowa.
Foto: Wojciech Dębski; 14.06.2009 r.
 

Ozorków Nowy Rynek - Ozorków Cegielniana (krańcówka)

     
 

GT6 - 123 na linii 46.
Ozorków, przystanek Nowy Rynek
Foto: Wojciech Dębski; 12.01.2009 r.
 

 

GT8ZR - 1084 na linii 46.
Ozorków, krańcówka Cegielniana.
Foto: Wojciech Dębski; 18.09.2015 r.
 

Galeria zdjęć
 Strona główna

 

Strona utworzona
 

© Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.