Łódzkie tramwaje i autobusy

Tabor tramwajowy
Strona główna

Bombardier Cityrunner
w eksploatacji od 2002 r.

 

Cityrunner - 1207 na linii 10. Łódź, krańcówka Wyszyńskiego.
Foto: Wojciech Dębski; 17.02.2007 r.

 

Materiał w opracowaniu
 
 

Stany inwentarzowe

Rok

Stan na koniec roku

Wpisano sztuk

Numery taborowe pojazdów przyjętych na inwentarz

Skreślono sztuk

Numery taborowe pojazdów skreślonych z inwentarza

2002 15 15

1201 - 1215

-  
2003 14 -   1

1214*

2004 14 1

1214

1

1207*

2005 15 1

1207

-  
2006 15 -   -  
2007 15 -   -  
2008 15 -   -  
2009 15 -   -  
2010 15 -   -  
2011 15 -   -  
2012 15 -   -  
2013 15 -   -  
2014 15 -   -  
2015 15 -   -  
2016 15 -   -  
2017       -  

* wypożyczone do Genewy

Tabor tramwajowy
Strona główna
 

Strona utworzona 09.04.2017

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.