Łódzkie tramwaje i autobusy

Tabor autobusowy
Strona główna

Büssing NAG
1950- 1953

 

Pamiątkowa fotografia kierowcy i konduktora przy autobusie Büssing NAG - 1.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; 1953 r.

 

Typ
: Büssing NAG
Producent: brak danych
Rok budowy: 1941
Ilość pojazdów w MZK: 1
Pierwszy przydział: MZK Łódź (zajezdnia Chocianowice)
Ostatni przydział: MPK Łódź (zajezdnia Chocianowice)
Data  pierwszego wpisu pojazdu: 1950
Data skreślenia pojazdu: 12.1953

 
 

W marcu 1941 r. Niemcy uruchomili w Łodzi miejską linię autobusową A, natomiast w grudniu linię B. Obie były dostępne wyłącznie dla Niemców. Do ich obsługi wykorzystywano m. in. dwa Büssingi NAG nr 4 i prawdopodobnie 5, które zakupiono wraz z innymi autobusami: Gräf und Stift (2 szt.), Saurer (1 szt.) oraz przynajmniej jedną przyczepą marki Lindner.
W dniu 5 stycznia 1945 r. doszło do pożaru jednego z segmentów hali postojowej w zajezdni przy ul. Tramwajowej, gdzie garażowano wówczas autobusy. Jeden z autobusów uległ spaleniu. Drugi ocalał i prawdopodobnie przez kilka lat nie jeździł.
Büssingi NAG nazywano potocznie trambusami. Posiadały nadwozie o konstrukcji ramowej, wyposażone w dwoje drzwi otwieranych ręcznie i tak jak w tramwajach - przesuwnie. Wewnątrz były miękkie, podwójne siedzenia dla pasażerów.
W 1950 r. ocalały autobus przywrócono do eksploatacji i z numerem 1 wpisano go na inwentarz MZK (od 1951 r. MPK). Uruchomiono także przyczepę Lindner, ale nie wiadomo, czy autobus jeździł z nią w ruchu miejskim. Oba pojazdy garażowano w zajezdni tramwajowej Chocianowice. W grudniu 1953 r. doczepę sprzedano do Ostrowa Wielkopolskiego, a B
üssinga wymieniono z Gdańskiem na kolejny egzemplarz Mavaga Tr-5
.
   

 

Büssingi w zajezdni przy ul. Tramwajowej.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; 03.1942 r.

 

Wnętrze Büssinga. Widok na przednią część autobusu.
Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; 03.1942 r.

 

Stany inwentarzowe

Rok

Stan na koniec roku

Wpisano sztuk

Numery taborowe pojazdów przyjętych na inwentarz

Skreślono sztuk

Numery taborowe pojazdów skreślonych
z inwentarza

1950 1 1

1

-

1951 1 -

 

-

 

1952 1 -   -  
1953 - -   1

1


Tabor autobusowy
Strona główna
 

Strona utworzona 01.12.2006

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.