Łódzkie tramwaje i autobusy

Tabor tramwajowy
Strona główna

Wagon 805N
1977 - 2000

 

Skład 805N - 455 + 456 podczas jazdy próbnej na pętli Radiostacja;. Foto: Michał Malinowski; 1978 r.

 
Typ: 805N
Producent: Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych "Konstal"
Lata budowy: 1977 - 1978
Ilość pojazdów w Łodzi: 27
Pierwszy przydział: MPK-Łódź (zajezdnia Tramwajowa)
Ostatni przydział: MPK-Łódź Sp. z o.o. (zajezdnia Telefoniczna)
Data wpisu pierwszego pojazdu: 12.01.1977 r.
Data skreślenia ostatniego pojazdu: 31.12.2000 r.

Długość: 13500 mm
Szerokość: 2400 mm
Wysokość:
Ciężar własny: 16800 kg

PODWOZIE
Zasadniczą częścią konstrukcji podwozia była belka grzbietowa, wykonana z grubościennej blachy jako zamknięta skrzynia, która spoczywała na dwóch skrętnych wózkach.

Liczba osi:
4
Liczba wózków: 2
Rozstaw osi wózków: 1900 mm
Średnica kół tocznych: 654 mm
Silnik: LTa-200 (4 szt.)
Moc silnika: 4 x 41,5kW
Hamulce:
NADWOZIE
Konstrukcja nadwozia była stalowa. Wagon wyposażono w cztery pary dwuskrzydłowych drzwi, otwieranych do wewnątrz. Nadwozie spoczywało na dwóch skrętnych wózkach i połączone było z nimi za pomocą dwóch specjalnych czopów, przyspawanych do konstrukcji podwozia pudła. Czop wchodził w okrągłe gniazdo belki bujakowej, opartej na ramie wózka za pomocą sprężyn.


Podłoga:
Siedzenia:
Ogrzewanie:
Oświetlenie:

Wentylacja: pięć wywietrzników dachowych oraz szybki przesuwne w bocznych oknach.
Stanowisko motorniczego: wydzielone, częściowo zabudowane
Odbierak prądu: pantograf OTK1.

Ilość miejsc siedzących: 20 (pojedyncze z tworzywa)
Ilość miejsc stojących: 105
Drzwi: dwuskrzydłowe, obsługiwane automatycznie ze stanowiska motorniczego
Liczba drzwi: 4

Prędkość maksymalna:
 

Pierwsze dwa wagony 805N (oznaczone w "Konstalu" symbolem 105NW) otrzymały numery boczne 459 i 460. Wpisano je na inwentarz MPK w dniu 12 stycznia 1977 roku. Nowością dla motorniczych był sposób ich prowadzenia. Dotychczas eksploatowany tabor obsługiwano ręcznie za pomocą jednej lub dwóch korb. W wagonach 805N rozruchu i hamowania dokonywano w systemie rozrządu pośredniego, samoczynnego. Do obsługi zastosowano dwa nożne pedały. Trzeci pedał, umiejscowiony po lewej stronie, to czuwak pasywny. Jego zwolnienie podczas jazdy powodowało przerwanie rozruchu i uruchomienie hamulców szynowych, szczękowych II stopnia oraz małego hamowania elektrodynamicznego.
Wagony posiadały dwa wózki i cztery silniki. Dwa silniki na wózku tworzyły grupę i były połączone szeregowo. Jeden silnik napędzał jedną oś. Obie grupy silników połączone były równolegle. W nowszej odmianie 805Na podczas rozruchu grupy silników połączone są najpierw szeregowo, następnie równolegle.
Wagony 805N przystosowane były do jazdy ukrotnionej. Połączenia mechanicznego dokonywano za pomocą sprzęgów z głowicą Alberta, a elektrycznego za pomocą przewodów i gniazd wewnętrznych typu PSK.
 

Wagon silnikowy 805N w wersji z początku eksploatacji. Numery: 459, 460.
 

W dniu 14 lutego 1977 roku nowe tramwaje po raz pierwszy wyruszyły na ulice Łodzi. Początkowo oba wagony testowano solowo lub w składzie na linii 11. Przeprowadzano na nich także szkolenia dla motorniczych. Kolejne dostawy odbyły się rok później. Wozy o numerach bocznych 441 i 443 wpisano na inwentarz 4 kwietnia 1978 roku, a na koniec maja w Łodzi było już 27 wagonów tego typu. Wszystkie kursowały głównie na linii 11. Po oddaniu do użytku trasy W-Z, zaczęto eksploatować je również na liniach 10 i 25. Po kilku latach kursowały już na wszystkich liniach będących w obsłudze zajezdni przy ul. Tramwajowej.
 

Źródło: "Głos Robotniczy" - 15.02.1977 r.

 
 
805N - 460 podczas jazdy próbnej,
Łódź, ul. Nowotki przy krańcówce Przemyska.
Foto: ze zbiorów Wojciecha Dębskiego; 1977 r.
 
  Wagon 459 lub 460 na linii 11.
 Łódź, skrzyżowanie al. Kościuszki/Zioelona.
Foto: Marek Buchowicz 1978 r.
 
 
805N - 447 podczas jazdy próbnej.
 Łódź, krańcówka Radiostacja.
Foto: Michał Malinowski, ze zbiorów Wojciecha Dębskiego; 1978 r.
  Wnętrze nowego 805N - 447.
 Łódź, krańcówka Radiostacja.
Foto: Michał Malinowski, ze zbiorów Wojciecha Dębskiego; 1978 r.
     
 
Skład 805N na linii 11. pierwszy w składzie wóz 439.
Łódź, al. Kościuszki
Foto: Wiesław Kwiatkowski; 1978 r.
  805N - 1459 na linii 28.
Łódź, ul. Narutowicza.
Foto: Jiří Boháček; 1981 r.

 

Osobliwością wagonów 805N były szyby o lekko niebieskim zabarwieniu oraz bogato przeszklone kabiny, z dodatkowymi szybkami poniżej pasa okien. Wadą była dość słaba konstrukcja. W czasie kolizji deformacji ulegała nieraz belka grzbietowa, co przeważnie dyskwalifikowało wagon do dalszej odbudowy lub remontu. Zaletą bez wątpienia były cztery pary drzwi, umożliwiające szybką wymianę pasażerów oraz dobra wentylacja wnętrza w warunkach letnich. Zapewniały ją duże klapy w dachu oraz boczne, przesuwne szybki.

W 1979 roku do Ośrodka Szkolenia Kadr skierowano na stałe wóz nr 435. W 1983 roku jego miejsce zajął 452.
W pierwszej połowie lat 80. wagony poddano remontom. W kabinach zlikwidowano wszystkie szybki znajdujące się poniżej pasa okien oraz ujednolicono malowanie wozów 459 i 460 z pozostałym taborem tej generacji. Pierwszych zmian w aparaturze dokonano w 1984 r. Wagony 435 i 460 przebudowano na na stycznikowe 805NS. Wyróżniały się na tle innych pojazdów tej generacji, charakterystycznymi "szafami" zamontowanymi na dachach.
W 1986 roku wagon 1456 przebudowano na 805Na i nadano nowy numer - 1257, natomiast wagon 1257 z 1983 roku przenumerowano na 1456.
W 1987 roku przebudowano na typ 805NS kolejne wagony - 1450 i 1451. W 1989 r. dokonano w "Konstalu" zamiany pudeł wagonu 1455. Do Łodzi z numerem 1455 wrócił dawny wrocławski 105N - 2202, wyprodukowany w 1975 roku. Pudło oryginalnego 455 pocięto w "Konstalu" na złom dwa lata później. W 1990 roku zrezygnowano z kolejnych modernizacji na typ 805NS. Przebudowano natomiast na 805Na 1434 + 1438, a dwa lata później 1444 + 1445. Oba składy zachowały oryginalne nadwozia.
Modernizacje związane ze zmianą aparatury i typu przeprowadzono jeszcze w innych wagonach. Stopniowo liczba 805N malała. Pod koniec 1993 r. w ruchu liniowym zostało 16 wagonów. Były to składy: 1436 + 1437, 1439 + 1459, 1440 + 1441, 1443 + 1442, 1447 + 1446, 1449 + 1448, 1453 + 1454, 1458 + 1457. Oryginalne kabiny zachowały jedynie wozy 1437, 1441, 1442, 1457, 1459. Pod koniec swojej służby 1440 i 1453 jeździły solowo.
 

Wagon silnikowy 805N. Wersja z końca eksploatacji.

 

 
805N - 1440 na linii 1.
 Łódź, krańcówka Strykowska.
Foto: Wojciech Dębski; 21.11.1994 r.
  Skład 805N - 1447 + 1446 na linii 10.
 Łódź, krańcówka Wyszyńskiego.
Foto: Wojciech Dębski; 01.1995 r.
     
 
Skład 805N - 1458 + 1457 na linii 27.
 Łódź, skrzyżowanie Gdańska/Zielona.
Foto: Wojciech Dębski; 14.02.1995 r.
 
  Wagon 1449 był jednym z trzech, w którym wykonano remont kapitalny na bazie oryginalnego pudła.
 Łódź, ul. Pomorska.
Foto: Wojciech Dębski; 19.02.1995 r.
     
 
Wóz 1435 jako jedyny posiadał trzy różne
aparatury. Przez kilka lat jeździł też jako szkoleniowy.
Łódź, skrzyżowanie Franciszkańska/Północna/kilińskiego.
Foto: Wojciech Dębski; 20.02.1995 r.
  Wnętrze oryginalnego 1435, krótko przed podmianą nadwozia. Widać po środku brak klap wentylacyjnych, które usunięto podczas montażu na dachu "szafy" elektrycznej.
Foto: Wojciech Dębski; 02.09.1995 r.
     
 
Skład 1439 + 1459 na linii 22.
 Łódź, krańcówka Helenówek.
Foto: Wojciech Dębski; 19.02.1995 r.
  1454 - najdłużej eksploatowany liniowo 805N.
 Łódź, zajezdnia Telefoniczna.
Foto: Wojciech Dębski; 25.02.1995 r.
     

W latach 1994 i 1995 piętnaście z szesnastu 805N zmodernizowano na 805Na. W dwunastu wymieniono pudła na nowe i zamontowano nową aparaturę. W wagonach 1449, 1448, 1454 przeprowadzono remonty kapitalne na bazie oryginalnych pudeł z 1978 roku. Z pierwotną aparaturą, choć zabudowaną już w dużej "szafie" za kabiną motorniczego, został tylko wagon 1454. Dla bezpieczeństwa zlikwidowano w nim gniazda wielokrotnego sterowania, aby nie został połączony np. z wagonem 805Na. W latach 1994 - 2000 kursował solowo. Oprócz 1454 wciąż wykorzystywano do nauki jazdy 1452. Oba były czynne do końca 2000 r.
 

 

Szkoleniowy 805N - 1452.
 Łódź, zajezdnia Telefoniczna.
Foto: Wojciech Dębski; 25.02.1995 r.

 

Wycofane 805NS, dawne 805N - 1450 i 1451.
Łódź, zajezdnia Telefoniczna
Foto: Wojciech Dębski; 25.02.1995 r.

     

 

1460 - jeden z dwóch pierwszych 805N tuż przez kasacją.
Łódź, zajezdnia Telefoniczna
Foto: Wojciech Dębski; 25.02.1995 r.

 

Przez kilka lat wagon 1434 był odtsawiony na historyczny. ostatecznie został pocięty na złom.
Łódź, zajezdnia Telefoniczna
Foto: Wojciech Dębski; 20.07.2007 r.

     

Stany inwentarzowe

Rok

Stan na koniec roku

Wpisano sztuk

Numery taborowe pojazdów przyjętych na inwentarz

Skreślono sztuk

Numery taborowe pojazdów skreślonych z inwentarza

1977 2 2

459, 460

-  
1978 27 25

434 - 458

-

1979 26 -   1

435 (na szkoleniowy)

1980 26 -   -  
1981 26 -

 

-  
1982 26 - -

1983 26 1

435 (ze szkoleniowego)

1

452 (na szkoleniowy)

1984 24 -   2

435, 460

W 1985 r. wprowadzono czterocyfrową numerację wagonów, z których pierwsza cyfra oznacza numer zajezdni.
1985 24 -   -  
1986 23 -   1

1456

1987 21 -   2

1450, 1451

1988 21 -   -  
1989 20 -   1

1455

1990 18 -   2

1434, 1438

1991 18 -   -  
1992 16 -   2

1444, 1445

1993 16 -   -  
1994 11 -   5

1436, 1437, 1448, 1449, 1453

1995 1 -   10

1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1446, 1447, 1457, 1458, 1459

1996 1 -   -  
1997 1 -   -  
1998 1 -   -  
1999 1 -   -  
2000 - -   1

1454

kolor niebieski - przebudowany na 805NS na bazie oryginalnego pudła
kolor czerwony - przebudowany na 805Na na bazie oryginalnego pudła
kolor zielony - przebudowany na 805Na - nowe pudło
 

Tabor tramwajowy
Strona główna
 

Strona utworzona 18.03.2008

©
Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.