Łódzkie tramwaje i autobusy

Tabor tramwajowy
Strona główna

Wagon typu 803N
1973 - 2012

 

Nowy 803N - 969 na jazdach próbnych. Łódź, krańcówka Radiostacja.. Foto: ze zbiorów MKM MPK-Łódź; 1974 r.

 

Stany inwentarzowe

Rok

Stan na koniec roku

Wpisano sztuk

Numery taborowe pojazdów przyjętych na inwentarz

Skreślono sztuk

Numery taborowe pojazdów skreślonych z inwentarza

1973 44 44

896 - 939

-

 

1974 133 89

461 - 489, 940 - 999

-  
1975 139 8

490 - 497

2 920 (na szkoleniowy), 931
1976 138 -

 

1 937
1977 138 -   -

 

1978 138 -   -  
1979 137 -   1 468
1980 137 -   -  
1981 136 -   1

936

1982 134 -   2

912, 913

1983 131 -   3

473, 939, 972

1984 129 -   2

922, 989

1985 129 -   -  

W 1985 r. wprowadzono czterocyfrową numerację wagonów, z których pierwsza cyfra oznacza numer zajezdni.

1986 129 -   -  
1987 129 -   -  
1988 129 -   -  
1989 129 -   -  

Poniżej podano przenumerowania wagonów w 1989 r. (w nawiasie numer poprzedni).
5150 (ex 5900), 5151 (ex 5901), 5152 (ex 5902), 5153 (ex 5903), 5154 (ex 5904), 5155 (ex 5905), 5156 (ex 5906), 5157, 5158 (ex 5908), 5159    (ex 5909), 5160 (ex 5910), 5161 (ex 5911), 5162 (5914), 5163 (ex 5915), 5164 (ex 5916), 5165 (ex 5917), 5166 (ex 5918), 5167 (ex 5919, 5168 (ex 5948), 5169 (ex 5921), 5170 (ex 5923), 5171 (ex 5924), 5172 (ex 5925), 5173 (ex 5926), 5174 (ex 5927), 5175 (ex 5928), 5176 (ex 5929), 5177 (ex 5930), 5178 (ex 5932), 5179 (ex 5933), 5180 (ex 5934), 5181 (ex 5935), 5182 (ex 5938), 5183 (ex 5949), 5184 (5940), 5185 (ex 5941), 5186 (ex 5942), 5187 (ex 5943), 5188 (ex 5944), 5189 (5945), 5190 (ex 5946), 5191 (ex 5947)

1990 129 -   -  
1991 125 -   -

5462, 5464, 5466, 3992

1992 74 -   51

5150, 5154, 5160, 5161, 5163, 5165, 5166, 5168, 5169, 5170, 5171, 5173, 5174, 5175, 5177, 5179, 5181, 5183, 5188, 5190, 5461, 5463, 5467, 3469, 3472, 3482, 3485, 3488, 5897, 5898, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957, 5958, 5960, 5964, 5965, 5967, 5968, 5969, 5973, 5977, 5979, 5983, 3985, 3986, 3988, 3990, 3993

Poniżej podano przenumerowania wagonów w 1993 r. (w nawiasie numer poprzedni). W dalszej części tabeli numery wagonów MKT zaznaczono kolorem brązowym.
1 (ex 5151), 2 (ex 5152), 3 (ex 5153), 4 (ex 5155), 5 (ex 5156), 6 (ex 5157), 7 (ex 5158), 8 (ex 5159), 9 (ex 3495), 10 (ex 5167), 11 (ex 5164), 12 (ex 5176), 13 (ex 5178), 14 (ex 5182), 15 (ex 5184), 16 (ex 5186), 17 (ex 5189), 18 (ex 5465), 19 (ex 5950), 20 (ex 5952), 21 (ex 5959), 22 (ex 5962), 23 (ex 5963), 24 (ex 5966), 25 (ex 5974), 26 (ex 5976), 29 (ex 3991), 30 (ex 3994), 31, (ex 3987), 32 (ex 3980), 33 (ex 3998), 34 (ex 3477), 35 (ex 3481), 36 (ex 3484), 37 (ex 3475), 38 (ex 3486), 39 (ex 3493), 40 (ex 3490), 41 (ex 3492), 42 (ex 5172), 43 (ex 5180), 50 (ex 5961), 51 (ex 5970)

1993 64 -   10

25, 26, 3470, 3474, 3480, 3487, 3494, 3497, 5899, 5996

Poniżej podano przenumerowania wagonów w 1994 r. (w nawiasie numer poprzedni). W dalszej części tabeli numery wagonów TP zaznaczono kolorem zielonym.
1 (ex 4162), 2 (ex 4191), 3 (ex 4951), 4 (ex 4995), 5 (ex 4478), 6 (ex 4483), 7 (ex 4187), 8 (ex 4984), 9 (ex 4999), 10 (ex 4491), 11 (ex 4496), 12 (ex 4479)

1994 46 -   18

16, 17, 29, 42, 43, 50, 51, 5185, 4471, 4476, 4489,  5896,  5971, 5975, 5978, 4981, 5982, 4997,

1995 46 -   -  

W 1996 r. zamieniono numerami wozy liniowe MKT 4 i 41

1996 46 -   -  
1997 45 1

17'''(ex 29'', ex 50)

2

9, 33

1998 46 1

33'' (ex 26)

-  
1999 45 -   1

11

2000 44 2

29''' (ex 17'', ex 25)

2

37, 40

2001 45 1

37'' (ex 42)

-  
2002 45 1

16'' (ex 9)

1

24

2003 44 -   1

41''

2004 31 -   13

1, 2, 3, 10, 12, 19, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39

2005 30 -   1

20

2006 29 -   1

30

2007 26 - 3

7, 17''', 33''

2008 23 - 3

18, 23, 8

2009 20 - 3

11, 13, 21

2010 16 - 4

8, 15, 22, 29'''

2011 12 - 4

5, 6, 6, 12

2012 - -   12

4'', 14, 16'', 37'', 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10

kolor brązowy - numeracja wagonów MKT Sp. z o.o.
kolor zielony - numeracja wagonów TP Sp. z o.o.

   

Tabor tramwajowy
Strona główna
 

Strona utworzona 11.10.2006

© Wojciech Dębski
 Rozpowszechnianie oraz publikacja materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie za zgodą autora.